VRB-bestuur, rijschoolbranche

Praktijkbegeleiding: Fors verschil RIS-instructeur en regulier

VRB

Door de huidige situatie met de IBKI-praktijkbegeleiding zijn er onacceptabele verschillen ontstaan tussen de RIS-instructeur en de reguliere instructeur. Alleen de laatste moet zich melden bij IBKI en krijgt direct een maatgevende beoordeling. Dat is ontoelaatbaar, schrijft Hans Pierik namens het VRB-bestuur aan minister Schultz van Haegen.

De belangenvereniging roept de minister dan ook op de toezegging van voormalig verkeersminister Camiel Eurlings na te komen een tussentijdse evaluatie van de WRM mogelijk te maken nu de branche daarom vraagt. En dat is het geval (VRB, Bovag én FAM).

RIS-instructeur

De RIS-instructeur wordt door een examinator van het CBR beoordeeld en krijgt daadwerkelijk adviezen mee naar huis; een echte begeleiding. Die adviezen kan hij dan weer in een later stadium toepassen tijdens een vervolgbegeleiding.

“Dit in tegenstelling tot de reguliere rijinstructeur. Die krijgt geen begeleiding, maar een daadwerkelijk examen”, vindt Pierik.

IBKI

Bovendien is de beoordeling bij IBKI direct maatgevend, met alle consequenties van dien. Zakt een rijinstructeur voor de herkansing, is hij binnen 7 dagen zijn bevoegdheid kwijt.  “De RIS-instructeur kan tevens zoveel begeleiding inkopen als hij zou willen”, schrijft VRB.

Een ander belangrijk verschil is dat de RIS-instructeur altijd op zijn reguliere examenplaats de begeleiding kan volgen. Deze wordt ingekocht bij en uitgevoerd door het CBR. De instructeur kent dus precies de omgeving. De IBKI-locaties zijn voor een groot aantal rijscholen niet in de eigen examenplaats.

Herintrederstraject

Ook vindt de VRB dat de praktijkbeoordeling door IBKI totaal geen raakvlakken heeft met de lespraktijk, zoals deze moet worden uitgevoerd. “Deze is totaal niet praktijkgericht en behoeft tevens een spoedige evaluatie”, schrijft Pierik. “Het herintrederstraject sluit ook niet aan en behoeft zelfs geen praktijkbegeleiding.”

VRB heeft ook kritiek op het verzoek zoals opgesteld door IBKI om onbeperkt herkansen mogelijk te maken. Hierin kregen partijen die tegen onbeperkt herkansen zijn veel ruimte, terwijl zij volgens VRB niet de rijschoolbranche vertegenwoordigen.

Onbeperkt herkansen

Pierik: “IBKI heeft in het schrijven aan uw ministerie met het verzoek tot onbeperkt herkansen een verkeerde dan wel onduidelijke voorstelling van zaken weer gegeven.”

De beslissing van minister Schultz van Haegen het verzoek tot tussentijdse evaluatie af te wijzen noemt VRB dan ook betreurenswaardig. Zeker omdat er inmiddels grote onrust is ontstaan in de rijschoolbranche. De  minister moet daarom de toezegging van Eurlings uit 2008 nakomen: een tussentijdse evaluatie indien de branche daarom vraagt. En niet te wachten tot 2014.

Bart Pals

Lees hier de brief van VRB-bestuurslid Hans Pierik aan de minister.

Lees ook: Ook RIS-instructeur bevoegdheid kwijt na slechte herkansing

Auteur: Bart Pals

40 reacties op “Praktijkbegeleiding: Fors verschil RIS-instructeur en regulier”

John|14.10.11|12:47

Ik ben RIS instructeur maar volgens mij slaat de VRB hier volledig de plank mis. Ik weet niet beter dan dat de RIS instructeur ook maar 1 x mag herkansen. Daarnaast is de RIS instructeur veel beperkter in de bijscholingskeuze. Er mogen alleen RIS goedgekeurde bijscholingen worden gevolgd (dus b.v. geen faalangst of broem) en bijscholingen moeten in de cat. B zijn. A,C,D en E bijscholingen tellen dus niet.

Bert de Weerd|14.10.11|13:42

Als dit helpt om de minister er toe te brengen nog eens grondig naar de “zaak” te kijken zou dit mooi zijn!!!
Ik begrijp overigens sowieso niet waarom er verschil gemaakt wordt tussen een RIS-instructeur en “standaard” instructeur! Wat mij betreft “Gelijke monniken, gelijke kappen”
of hoe de uitdrukking ook maar mag zijn ;)

Bert de Weerd|14.10.11|13:44

m.a.w. een RIS instructeur is niks niet meer of minder dan een “gewone”instructeur en andersom ook niet!

John|14.10.11|14:27

Nogmaals ik weet niet beter dan dat een Ris instructeur 1 herkansing mag doen. Dat staat ook op de site van de IBKI http://www.huibkwint.nl/Informatie%20Rijinstructie%20en%20Verkeer/Map%20Informatie%20Rijinstructie/Informatie%20over%20praktijkbegeleiding%20Bijscholing%20WRM.pdf Dus hoe men daar nou bij komt???????

Gerard|14.10.11|15:15

@ John: daar staat alleen dat er twee praktijkbegeleidingen verplicht zijn met 1 herkansing. Maar nergens dat je bij een onvoldoende resultaat de praktijkbegeleiding niet volledig opnieuw mag doen.

John|14.10.11|15:39

@ Gerard,

Maar er staat ook niet dat je de volledige praktijkbegeleiding WEL opnieuw mag doen toch? Ik zou graag weten hoe het zit. Als het VRB gelijk heeft zou het wel eens heel druk kunnen worden tijdens de theoretische bijscholing Ris instructeur. Dan kunnen we met z’n allen onbeperkt herkansen.

Gerard|14.10.11|15:46

@ John: Haha, inderdaad ;-).

Kees|14.10.11|16:57

Dat zou mooi zijn heeft ze toch een foutje gemaakt!maar een noodwetje is zo gemaakt daar zijn ze wel rap in.

Kees|14.10.11|17:16

Dus we moeten weer de WRM nakijken!

Linda|14.10.11|18:43

Ik heb RIS en in de brief die ik daarover heb gekregen staat dat de tweede praktische RIS-begeleiding met een voldoende resultaat afgesloten dient te worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan dien ik een derde praktische RIS-begeleiding te volgen. Indien deze ook onvoldoende is, wordt de bevoegdheidspas DIRECT ongeldig verklaard door het IBKI. Om het weer geldig te maken moet dan het herintrederstraject gevolgd worden. Dus bovenstaand verhaal staat hier haaks op.

Linda|14.10.11|18:47

Ik ben RIS instructeur en in de brief die ik heb gekregen na afronding van mijn opleiding staat dat ook wij de tweede keer een voldoende moeten halen. Anders moet er een derde begeleiding plaats vinden. Is deze ook onvoldoende, dan wordt DIRECT de bevoegdheidspas ongeldig verklaard door het IBKI. Dus het lijkt mij dat het enige onderscheid is dat bij een RIS instructeur zelfs de 7 dagen niet gegund zijn. Beetje vreemd verhaal dus wat hier boven staat.

Linda|14.10.11|18:50

Ook RIS instructeurs verliezen hun bevoegdheid. Volgens de papieren die ik binnen heb gekregen na aanmelding zelfs per direct en niet na 7 dagen. Er mag niet onbeperkt doorgegaan worden dus, ook niet voor RIS instructeurs

Kees|14.10.11|22:08

Dus zijn we blij gemaakt met een dode mus.

Danielle|14.10.11|23:33

Het zou leuk zijn als de minister eerder gaat evalueren. Maar ik vrees dat als de minister nu evalueert het ikbi komt met een lijstje met het aantal slachtoffers die precies aansluit met de doelstelling. De sanctie bestaat omdat het ministerie besloten heeft zo met haar burgers om te gaan. De sanctie treft de minister zelf totaal niet. Zelf begrijpen de mensen van het ministerie die gaan evalueren totaal niet wat ze gaan evalueren. De wonden die gemaakt worden treft hen zelf toch niet.

Danielle|14.10.11|23:50

(RIS) Rampzalize Inhumane Sanctie

bert|15.10.11|12:49

@ Danielle,

Het zou heel goed kunnen dat je gelijk hebt. Er is een gigantisch overschot aan instructeurs. En als deze “proef” eenmaal geslaagd is…. (wat natuurlijk altijd zo is als het geld in het laatje brengt) dan maakt het aantal gezakten niet uit, want er blijven genoeg instructeurs over.

Kees|15.10.11|12:56

Ibki geeft een omzet van 6 miljoen nooit weg.

Floris|15.10.11|22:06

Kees @,Ik heb dat wel eens gezegd, het draait allemaal om geld!

Dat interesseert ze niet of je nou slaagt of zakt, ze kijken naar de omzet hoe meer hoe beter, zo werkt dat nu eenmaal.

wij worden als honden behandeld ze moeten nou eens goed luisteren naar ons!

bert|16.10.11|11:54

@ Floris,

Als je de nieuwe Rij-instructie leest weet je genoeg. Luisteren? Nooit.

Frank2|16.10.11|16:41

Die 6 miljoen kan beter uitgegeven worden om de illegale instructeurs eens aan te pakken. Die ene procent die het IBKI denkt te laten verdrwijnen, is vaak al jaren bezig met illegaal en onverzekerd (belastingvrij) les geven en kopen hun examens via de bekende rijscholen gewoon in.

Willem|16.10.11|19:35

Geef die ene procent een goede bijscholing en klaar is kees.

Waarom moeilijk doen! slaat helemaal nergens op.

nic|17.10.11|09:49

Directe evaluatie zou mogelijk zijn en wordt zelfs geweigerd terwijl de branche er om roept en dat terwijl voormalig minister Eurlings dit heeft toegezegd. Waarom deze weigering?
Daarnaast wordt aangegeven dat examinering en herintreders traject niet meer van deze tijd zijn maar is wel de maatstaf voor het innemen en weer evt verstrekken van een pas
Alles is echt te raar voor woorden.
Dat denk ik heel simpel maar direct evalueren en tot dan sanctie eraf en passen verlengen!!!!

Redactie|17.10.11|10:08

Beste lezers: Het is inderdaad zo dat ook een RIS-instructeur zijn bevoegdheid kwijt is na een onvoldoende herkansing. Zie: http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/10/17/ook-ris-instructeur-bevoegdheid-kwijt-na-slechte-herkansing/.
Bedankt voor jullie oplettendheid.
Mvg, Bart Pals
VerkeersPro.nl

John|17.10.11|16:45

Dat is binnen 1 week de tweede keer dat een officiële organisatie verkeerde informatie naar buiten brengt. Was het eerst de Bovag die stelde dat en leerling toestemming van de ouders nodig had om mee te kunnen doen aan 2todrive komt nu het VRB met verkeerde info.

Bert de Weerd|17.10.11|16:53

Je vergeet voor het gemak je “eigen” organisatie?? Die op meerdere fronten verkeerde informatie verstrekt?

John|17.10.11|17:43

Gefrustreerd Bertje? Ben jij nou degene die ons verwijt alleen maar te schoppen? Reageer nu gewoon inhoudelijk en stop eens met deze onzin.

@ Redactie,

Is dit nu de bedoeling?

bert|17.10.11|17:58

Nou, het gaat helemaal goed komen. Iedereen die de laatste Rij-instructie heeft gelezen weet hoe de zaken ervoor staan.
Een beetje “verdeel en heers” van “boven” en het Ministerie kan weer gerust zijn gang gaan.
Instructeurs zijn net boeren, die richten ook allerlei actiegroepen/ belangenverenigingen op. Ondertussen zijn ze zo verdeeld dat de regering er niet eens aandacht aan hoeft te besteden.

Bert de Weerd|17.10.11|20:25

Dat doen jullie toch ook voornamelijk? Ik reageer overigens inhoudelijk op jou reactie, dus wat is het punt! De commissie waar jij toch ook in zit, maakt de ene naar de andere flater, toch niet zo vreemd wanneer ik dan op jou reactie reageer! Of is kritiek ontvangen toch een stuk lastiger dan alleen kritiek geven. steek eerst eens de hand in eigen boezem, want wat ik al aangaf, de commisie waar je in zit, maakt de ene domme fout na de andere!

Bert de Weerd|17.10.11|20:29

Overigens, wanneer jij op de Bovag, CNV, VRB of weet ik veel welke instantie of wie kritiek levert, roept toch ook niemand de redactie erbij?

nic|17.10.11|20:43

@ Bert de Weert Je refereert naar het CRKN en mijns inziens hebben die tot nu toe aangezien ze nog niet zo lang bestaan nog niet zo erg veel de publiciteit gezocht en waaraan jij dan de conclusie verbind dat het CRKN de ene flater na de andere slaat is dat mij een raadsel.
Als je een persoonlijk conflict hier uit wil vechten vind ik dat niet correct en zeker niet als je daarbij een andere partij door het slijk haalt.

Inhoudelijk en niet persoonlijk, feiten en geen roddels.

Bert de Weerd|17.10.11|20:51

CRKN bestaat nog niet zo lang en toch al zoveel domme flouten en dit zijn geen roddels! Dat beloofd volgens mij niet veel goeds voor de toekomst, dit mag ik hier toch wel kenbaar maken.
Ik wil hierbij wel feiten noemen, maar dan raak ik of toppic, terwijl ik alleen maar reageerde op wat john stelde in zijn reactie!

Bert de Weerd|18.10.11|08:28

17.10.11 | 17:58 | bert
Nou, het gaat helemaal goed komen. Iedereen die de laatste Rij-instructie heeft gelezen weet hoe de zaken ervoor staan.
Een beetje “verdeel en heers” van “boven” en het Ministerie kan weer gerust zijn gang gaan.
Instructeurs zijn net boeren, die richten ook allerlei actiegroepen/ belangenverenigingen op. Ondertussen zijn ze zo verdeeld dat de regering er niet eens aandacht aan hoeft te besteden.

Dat bedoel ik maar! Die kant gaat wel op zo!

Bert de Weerd|18.10.11|08:39

Alleen maar kritiek leveren zonder samen te willen werken schieten we niets mee op.
Dit heb ik in de werkgroep kenbaar gemaakt en aangezien die er nu niet meer is, doe ik dat hier ook. De werkgroep had hier een bindende/bemidelende factor in kunnen zijn, maar aangezien dit door enkele mensen binnen de werkgroep tegen werd gewerkt is dit niet van
de grond gekomen. Wat er van de werkgroep is over gebleven, zijn rijinstructeurs die tegen de sanctie zijn, maar helaas ook tegen samenwerking.

Bert de Weerd|18.10.11|08:40

Zitten we op zo’n vereniging te wachten?

Bert de Weerd|18.10.11|08:55

Zitten we op zo’n commissie of vereniging te wachten? Ik denk het niet!!
Waar we op zitten te wachten is samenwerking tussen de verenigingen en vakbonden die er al zijn en tegen de sanctie, maar voor samenwerking zijn. Ik denk hierbij aan de VRB, het CNV en de FAM. De Bovag ziet helaas het protocol en de sanctie daarop nog steeds zitten.

Bert de Weerd|18.10.11|09:09

Hopelijk komt ook de Bovag (evt onder de druk van de leden) tot inzicht en keert de Bovag zich alsnog tegen de praktijkbegeleiding en de sanctie!

John|18.10.11|11:20

Tja, Bert,

Waar je het vandaan haalt is mij een raadsel, maar de CRKN is bereidt met alle brancheorganisaties samen te werken. De CRKN vindt het CNV geen branchepartij maar een werknemersorganisatie. Die behoort naar onze mening niet in de CEC. Dat is geen taak voor het CNV. De CNV stijdt al 5 jaar zonder resultaat voor een CAO. En wij zijn op dat vlak bereidt om ook met het CNV samen te werken. Je roeptoetert maar zonder enige kennis van zaken. En ons maar weer schoppen verwijten toch?

Bert de Weerd|18.10.11|11:53

Ik “roeptoeter” niet zomaar, dat laat ik graag aan jullie over!
Dus samenwerken met het CNV die ook de sanctie op de praktijkbegeleiding eraf wil hebben, doen jullie dus niet. Dan is dat ook weer duidelijk!
Geen slimme zet voor een commisie die graag de sanctie eraf wil hebben.

John|18.10.11|12:10

Je roeptoetert zonder enige kennis van zaken. Je verwijt het CRKN foute info te geven. Vervolgens kom je niet met voorbeelden. Het CNV zal wel blij zijn met een vertegenwoordiger als jij.

Redactie|18.10.11|13:17

Beste lezers. Dit wordt nu wel erg offtopic. Reacties dienen over het nieuwsitem te gaan. Het is niet de bedoeling om persoonlijk naar elkaar over en weer te reageren.

Daarom wordt deze discussie gesloten.
Mvg,
Bart Pals
VerkeersPro.nl

Praktijkbegeleiding: Fors verschil RIS-instructeur en regulier | RijschoolPro
VRB-bestuur, rijschoolbranche

Praktijkbegeleiding: Fors verschil RIS-instructeur en regulier

VRB

Door de huidige situatie met de IBKI-praktijkbegeleiding zijn er onacceptabele verschillen ontstaan tussen de RIS-instructeur en de reguliere instructeur. Alleen de laatste moet zich melden bij IBKI en krijgt direct een maatgevende beoordeling. Dat is ontoelaatbaar, schrijft Hans Pierik namens het VRB-bestuur aan minister Schultz van Haegen.

De belangenvereniging roept de minister dan ook op de toezegging van voormalig verkeersminister Camiel Eurlings na te komen een tussentijdse evaluatie van de WRM mogelijk te maken nu de branche daarom vraagt. En dat is het geval (VRB, Bovag én FAM).

RIS-instructeur

De RIS-instructeur wordt door een examinator van het CBR beoordeeld en krijgt daadwerkelijk adviezen mee naar huis; een echte begeleiding. Die adviezen kan hij dan weer in een later stadium toepassen tijdens een vervolgbegeleiding.

“Dit in tegenstelling tot de reguliere rijinstructeur. Die krijgt geen begeleiding, maar een daadwerkelijk examen”, vindt Pierik.

IBKI

Bovendien is de beoordeling bij IBKI direct maatgevend, met alle consequenties van dien. Zakt een rijinstructeur voor de herkansing, is hij binnen 7 dagen zijn bevoegdheid kwijt.  “De RIS-instructeur kan tevens zoveel begeleiding inkopen als hij zou willen”, schrijft VRB.

Een ander belangrijk verschil is dat de RIS-instructeur altijd op zijn reguliere examenplaats de begeleiding kan volgen. Deze wordt ingekocht bij en uitgevoerd door het CBR. De instructeur kent dus precies de omgeving. De IBKI-locaties zijn voor een groot aantal rijscholen niet in de eigen examenplaats.

Herintrederstraject

Ook vindt de VRB dat de praktijkbeoordeling door IBKI totaal geen raakvlakken heeft met de lespraktijk, zoals deze moet worden uitgevoerd. “Deze is totaal niet praktijkgericht en behoeft tevens een spoedige evaluatie”, schrijft Pierik. “Het herintrederstraject sluit ook niet aan en behoeft zelfs geen praktijkbegeleiding.”

VRB heeft ook kritiek op het verzoek zoals opgesteld door IBKI om onbeperkt herkansen mogelijk te maken. Hierin kregen partijen die tegen onbeperkt herkansen zijn veel ruimte, terwijl zij volgens VRB niet de rijschoolbranche vertegenwoordigen.

Onbeperkt herkansen

Pierik: “IBKI heeft in het schrijven aan uw ministerie met het verzoek tot onbeperkt herkansen een verkeerde dan wel onduidelijke voorstelling van zaken weer gegeven.”

De beslissing van minister Schultz van Haegen het verzoek tot tussentijdse evaluatie af te wijzen noemt VRB dan ook betreurenswaardig. Zeker omdat er inmiddels grote onrust is ontstaan in de rijschoolbranche. De  minister moet daarom de toezegging van Eurlings uit 2008 nakomen: een tussentijdse evaluatie indien de branche daarom vraagt. En niet te wachten tot 2014.

Bart Pals

Lees hier de brief van VRB-bestuurslid Hans Pierik aan de minister.

Lees ook: Ook RIS-instructeur bevoegdheid kwijt na slechte herkansing

Auteur: Bart Pals

40 reacties op “Praktijkbegeleiding: Fors verschil RIS-instructeur en regulier”

John|14.10.11|12:47

Ik ben RIS instructeur maar volgens mij slaat de VRB hier volledig de plank mis. Ik weet niet beter dan dat de RIS instructeur ook maar 1 x mag herkansen. Daarnaast is de RIS instructeur veel beperkter in de bijscholingskeuze. Er mogen alleen RIS goedgekeurde bijscholingen worden gevolgd (dus b.v. geen faalangst of broem) en bijscholingen moeten in de cat. B zijn. A,C,D en E bijscholingen tellen dus niet.

Bert de Weerd|14.10.11|13:42

Als dit helpt om de minister er toe te brengen nog eens grondig naar de “zaak” te kijken zou dit mooi zijn!!!
Ik begrijp overigens sowieso niet waarom er verschil gemaakt wordt tussen een RIS-instructeur en “standaard” instructeur! Wat mij betreft “Gelijke monniken, gelijke kappen”
of hoe de uitdrukking ook maar mag zijn ;)

Bert de Weerd|14.10.11|13:44

m.a.w. een RIS instructeur is niks niet meer of minder dan een “gewone”instructeur en andersom ook niet!

John|14.10.11|14:27

Nogmaals ik weet niet beter dan dat een Ris instructeur 1 herkansing mag doen. Dat staat ook op de site van de IBKI http://www.huibkwint.nl/Informatie%20Rijinstructie%20en%20Verkeer/Map%20Informatie%20Rijinstructie/Informatie%20over%20praktijkbegeleiding%20Bijscholing%20WRM.pdf Dus hoe men daar nou bij komt???????

Gerard|14.10.11|15:15

@ John: daar staat alleen dat er twee praktijkbegeleidingen verplicht zijn met 1 herkansing. Maar nergens dat je bij een onvoldoende resultaat de praktijkbegeleiding niet volledig opnieuw mag doen.

John|14.10.11|15:39

@ Gerard,

Maar er staat ook niet dat je de volledige praktijkbegeleiding WEL opnieuw mag doen toch? Ik zou graag weten hoe het zit. Als het VRB gelijk heeft zou het wel eens heel druk kunnen worden tijdens de theoretische bijscholing Ris instructeur. Dan kunnen we met z’n allen onbeperkt herkansen.

Gerard|14.10.11|15:46

@ John: Haha, inderdaad ;-).

Kees|14.10.11|16:57

Dat zou mooi zijn heeft ze toch een foutje gemaakt!maar een noodwetje is zo gemaakt daar zijn ze wel rap in.

Kees|14.10.11|17:16

Dus we moeten weer de WRM nakijken!

Linda|14.10.11|18:43

Ik heb RIS en in de brief die ik daarover heb gekregen staat dat de tweede praktische RIS-begeleiding met een voldoende resultaat afgesloten dient te worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan dien ik een derde praktische RIS-begeleiding te volgen. Indien deze ook onvoldoende is, wordt de bevoegdheidspas DIRECT ongeldig verklaard door het IBKI. Om het weer geldig te maken moet dan het herintrederstraject gevolgd worden. Dus bovenstaand verhaal staat hier haaks op.

Linda|14.10.11|18:47

Ik ben RIS instructeur en in de brief die ik heb gekregen na afronding van mijn opleiding staat dat ook wij de tweede keer een voldoende moeten halen. Anders moet er een derde begeleiding plaats vinden. Is deze ook onvoldoende, dan wordt DIRECT de bevoegdheidspas ongeldig verklaard door het IBKI. Dus het lijkt mij dat het enige onderscheid is dat bij een RIS instructeur zelfs de 7 dagen niet gegund zijn. Beetje vreemd verhaal dus wat hier boven staat.

Linda|14.10.11|18:50

Ook RIS instructeurs verliezen hun bevoegdheid. Volgens de papieren die ik binnen heb gekregen na aanmelding zelfs per direct en niet na 7 dagen. Er mag niet onbeperkt doorgegaan worden dus, ook niet voor RIS instructeurs

Kees|14.10.11|22:08

Dus zijn we blij gemaakt met een dode mus.

Danielle|14.10.11|23:33

Het zou leuk zijn als de minister eerder gaat evalueren. Maar ik vrees dat als de minister nu evalueert het ikbi komt met een lijstje met het aantal slachtoffers die precies aansluit met de doelstelling. De sanctie bestaat omdat het ministerie besloten heeft zo met haar burgers om te gaan. De sanctie treft de minister zelf totaal niet. Zelf begrijpen de mensen van het ministerie die gaan evalueren totaal niet wat ze gaan evalueren. De wonden die gemaakt worden treft hen zelf toch niet.

Danielle|14.10.11|23:50

(RIS) Rampzalize Inhumane Sanctie

bert|15.10.11|12:49

@ Danielle,

Het zou heel goed kunnen dat je gelijk hebt. Er is een gigantisch overschot aan instructeurs. En als deze “proef” eenmaal geslaagd is…. (wat natuurlijk altijd zo is als het geld in het laatje brengt) dan maakt het aantal gezakten niet uit, want er blijven genoeg instructeurs over.

Kees|15.10.11|12:56

Ibki geeft een omzet van 6 miljoen nooit weg.

Floris|15.10.11|22:06

Kees @,Ik heb dat wel eens gezegd, het draait allemaal om geld!

Dat interesseert ze niet of je nou slaagt of zakt, ze kijken naar de omzet hoe meer hoe beter, zo werkt dat nu eenmaal.

wij worden als honden behandeld ze moeten nou eens goed luisteren naar ons!

bert|16.10.11|11:54

@ Floris,

Als je de nieuwe Rij-instructie leest weet je genoeg. Luisteren? Nooit.

Frank2|16.10.11|16:41

Die 6 miljoen kan beter uitgegeven worden om de illegale instructeurs eens aan te pakken. Die ene procent die het IBKI denkt te laten verdrwijnen, is vaak al jaren bezig met illegaal en onverzekerd (belastingvrij) les geven en kopen hun examens via de bekende rijscholen gewoon in.

Willem|16.10.11|19:35

Geef die ene procent een goede bijscholing en klaar is kees.

Waarom moeilijk doen! slaat helemaal nergens op.

nic|17.10.11|09:49

Directe evaluatie zou mogelijk zijn en wordt zelfs geweigerd terwijl de branche er om roept en dat terwijl voormalig minister Eurlings dit heeft toegezegd. Waarom deze weigering?
Daarnaast wordt aangegeven dat examinering en herintreders traject niet meer van deze tijd zijn maar is wel de maatstaf voor het innemen en weer evt verstrekken van een pas
Alles is echt te raar voor woorden.
Dat denk ik heel simpel maar direct evalueren en tot dan sanctie eraf en passen verlengen!!!!

Redactie|17.10.11|10:08

Beste lezers: Het is inderdaad zo dat ook een RIS-instructeur zijn bevoegdheid kwijt is na een onvoldoende herkansing. Zie: http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/10/17/ook-ris-instructeur-bevoegdheid-kwijt-na-slechte-herkansing/.
Bedankt voor jullie oplettendheid.
Mvg, Bart Pals
VerkeersPro.nl

John|17.10.11|16:45

Dat is binnen 1 week de tweede keer dat een officiële organisatie verkeerde informatie naar buiten brengt. Was het eerst de Bovag die stelde dat en leerling toestemming van de ouders nodig had om mee te kunnen doen aan 2todrive komt nu het VRB met verkeerde info.

Bert de Weerd|17.10.11|16:53

Je vergeet voor het gemak je “eigen” organisatie?? Die op meerdere fronten verkeerde informatie verstrekt?

John|17.10.11|17:43

Gefrustreerd Bertje? Ben jij nou degene die ons verwijt alleen maar te schoppen? Reageer nu gewoon inhoudelijk en stop eens met deze onzin.

@ Redactie,

Is dit nu de bedoeling?

bert|17.10.11|17:58

Nou, het gaat helemaal goed komen. Iedereen die de laatste Rij-instructie heeft gelezen weet hoe de zaken ervoor staan.
Een beetje “verdeel en heers” van “boven” en het Ministerie kan weer gerust zijn gang gaan.
Instructeurs zijn net boeren, die richten ook allerlei actiegroepen/ belangenverenigingen op. Ondertussen zijn ze zo verdeeld dat de regering er niet eens aandacht aan hoeft te besteden.

Bert de Weerd|17.10.11|20:25

Dat doen jullie toch ook voornamelijk? Ik reageer overigens inhoudelijk op jou reactie, dus wat is het punt! De commissie waar jij toch ook in zit, maakt de ene naar de andere flater, toch niet zo vreemd wanneer ik dan op jou reactie reageer! Of is kritiek ontvangen toch een stuk lastiger dan alleen kritiek geven. steek eerst eens de hand in eigen boezem, want wat ik al aangaf, de commisie waar je in zit, maakt de ene domme fout na de andere!

Bert de Weerd|17.10.11|20:29

Overigens, wanneer jij op de Bovag, CNV, VRB of weet ik veel welke instantie of wie kritiek levert, roept toch ook niemand de redactie erbij?

nic|17.10.11|20:43

@ Bert de Weert Je refereert naar het CRKN en mijns inziens hebben die tot nu toe aangezien ze nog niet zo lang bestaan nog niet zo erg veel de publiciteit gezocht en waaraan jij dan de conclusie verbind dat het CRKN de ene flater na de andere slaat is dat mij een raadsel.
Als je een persoonlijk conflict hier uit wil vechten vind ik dat niet correct en zeker niet als je daarbij een andere partij door het slijk haalt.

Inhoudelijk en niet persoonlijk, feiten en geen roddels.

Bert de Weerd|17.10.11|20:51

CRKN bestaat nog niet zo lang en toch al zoveel domme flouten en dit zijn geen roddels! Dat beloofd volgens mij niet veel goeds voor de toekomst, dit mag ik hier toch wel kenbaar maken.
Ik wil hierbij wel feiten noemen, maar dan raak ik of toppic, terwijl ik alleen maar reageerde op wat john stelde in zijn reactie!

Bert de Weerd|18.10.11|08:28

17.10.11 | 17:58 | bert
Nou, het gaat helemaal goed komen. Iedereen die de laatste Rij-instructie heeft gelezen weet hoe de zaken ervoor staan.
Een beetje “verdeel en heers” van “boven” en het Ministerie kan weer gerust zijn gang gaan.
Instructeurs zijn net boeren, die richten ook allerlei actiegroepen/ belangenverenigingen op. Ondertussen zijn ze zo verdeeld dat de regering er niet eens aandacht aan hoeft te besteden.

Dat bedoel ik maar! Die kant gaat wel op zo!

Bert de Weerd|18.10.11|08:39

Alleen maar kritiek leveren zonder samen te willen werken schieten we niets mee op.
Dit heb ik in de werkgroep kenbaar gemaakt en aangezien die er nu niet meer is, doe ik dat hier ook. De werkgroep had hier een bindende/bemidelende factor in kunnen zijn, maar aangezien dit door enkele mensen binnen de werkgroep tegen werd gewerkt is dit niet van
de grond gekomen. Wat er van de werkgroep is over gebleven, zijn rijinstructeurs die tegen de sanctie zijn, maar helaas ook tegen samenwerking.

Bert de Weerd|18.10.11|08:40

Zitten we op zo’n vereniging te wachten?

Bert de Weerd|18.10.11|08:55

Zitten we op zo’n commissie of vereniging te wachten? Ik denk het niet!!
Waar we op zitten te wachten is samenwerking tussen de verenigingen en vakbonden die er al zijn en tegen de sanctie, maar voor samenwerking zijn. Ik denk hierbij aan de VRB, het CNV en de FAM. De Bovag ziet helaas het protocol en de sanctie daarop nog steeds zitten.

Bert de Weerd|18.10.11|09:09

Hopelijk komt ook de Bovag (evt onder de druk van de leden) tot inzicht en keert de Bovag zich alsnog tegen de praktijkbegeleiding en de sanctie!

John|18.10.11|11:20

Tja, Bert,

Waar je het vandaan haalt is mij een raadsel, maar de CRKN is bereidt met alle brancheorganisaties samen te werken. De CRKN vindt het CNV geen branchepartij maar een werknemersorganisatie. Die behoort naar onze mening niet in de CEC. Dat is geen taak voor het CNV. De CNV stijdt al 5 jaar zonder resultaat voor een CAO. En wij zijn op dat vlak bereidt om ook met het CNV samen te werken. Je roeptoetert maar zonder enige kennis van zaken. En ons maar weer schoppen verwijten toch?

Bert de Weerd|18.10.11|11:53

Ik “roeptoeter” niet zomaar, dat laat ik graag aan jullie over!
Dus samenwerken met het CNV die ook de sanctie op de praktijkbegeleiding eraf wil hebben, doen jullie dus niet. Dan is dat ook weer duidelijk!
Geen slimme zet voor een commisie die graag de sanctie eraf wil hebben.

John|18.10.11|12:10

Je roeptoetert zonder enige kennis van zaken. Je verwijt het CRKN foute info te geven. Vervolgens kom je niet met voorbeelden. Het CNV zal wel blij zijn met een vertegenwoordiger als jij.

Redactie|18.10.11|13:17

Beste lezers. Dit wordt nu wel erg offtopic. Reacties dienen over het nieuwsitem te gaan. Het is niet de bedoeling om persoonlijk naar elkaar over en weer te reageren.

Daarom wordt deze discussie gesloten.
Mvg,
Bart Pals
VerkeersPro.nl