John Willemsen, JoRal, rijinstructeur, België, Brussel

Volop kansen voor Nederlandse rijinstructeurs in België

Er liggen volop kansen voor Nederlandse rijinstructeurs om in Vlaanderen (België) aan de slag te gaan. En er is vanwege de vergrijzing een fors tekort aan rijinstructeurs aan het ontstaan. Bovendien ligt het opleidingsniveau van de Nederlandse rijinstructeurs erg hoog. En er liggen niet alleen kansen voor de categorie B, ook transportrijscholen kunnen best eens over de grens kijken. Dat zegt John Willemsen, die al een paar jaar actief is als Nederlandse rijinstructeur in Brussel.

Nederlandse rijinstructeurs die in Vlaanderen rijles willen gaan geven kunnen eenvoudig een bevoegdheid aanvragen bij de Federale Overheids Dienst (FOD) Mobiliteit. België erkent de Nederlandse bevoegdheid. Andersom overigens niet. Voorwaarde om daadwerkelijk rijles te geven is wel dat de rijinstructeur over een Belgisch rijbewijs beschikt. Daarvoor dient hij op een Belgisch woonadres ingeschreven te staan.

Rijscholen

Willemsen was tussen 2003 en 2007 actief bij Nederlandse rijscholen in onder meer Almere en Groningen. Vervolgens ging hij reizen en kwam uiteindelijk in Brussel terecht, waar hij zijn huidige vrouw heeft leren kennen. Samen zijn ze in Brussel gebleven.

Hij is nu enkele jaren actief als freelance rijinstructeur in het Belgische systeem. Dat is overigens flink anders dan het systeem in Nederland. Hier mag niemand zelfstandig de weg op, zonder dat het CBR daarvoor groen licht heeft gegeven.

Rijles

In België heb je twee systemen, vertelt Willemsen. Je kunt als leerling kiezen voor de vrije begeleiding of voor de route via een officieel erkende rijschool. Volgens de laatste route krijg je 20 uur rijles, waarna je zelfstandig de weg op mag met een voorlopig rijbewijs dat 18 maanden geldig is.

“Het maakt soms geen verschil welk niveau een leerling dan heeft”, zegt Willemsen. “Ik ken mensen die nog niet over voldoende voertuigbeheersing beschikken en toch zelfstandig mogen gaan rijden met hun voorlopig rijbewijs. Niet elke rijschool beoordeelt of het niveau voldoende is; voor sommigen volstaat het dat de leerling 20 uur heeft gevolgd”

Nadat de leerling minimaal drie maanden zelfstandig heeft gereden, heeft hij 18 maanden de tijd om praktijkexamen te doen. Slaagt de leerling, dan krijgt hij zijn definitieve rijbewijs. Zakt de leerling, dan moet hij nog even verder oefenen. Maar dat mag dan nog altijd zelfstandig. Vervolgens mag hij onbeperkt herkansen. Het slagingspercentage bedraagt ongeveer 30%.

Praktijkexamen

Willemsen: “In België mag je dus met de auto naar je praktijkexamen rijden. Vindt de examinator dat je gezakt bent omdat je nog niet over voldoende vaardigheden beschikt om zelfstandig de weg op te mogen, dan mag je in je auto stappen en alleen naar huis rijden.”

Overigens is het examenniveau in Nederland vele malen hoger, vindt Willemsen. “De examenrit kent hier vaak enkele ‘valstrikken’. Hierbij heeft de wegbeheerder zijn taak niet goed gedaan en zijn bijvoorbeld verkeersborden slecht te zien, of is een kruispunt onoverzichtelijk ingedeeld. Reageert de leerling niet correct, is hij gezakt. Reageert hij wel correct, is hij geslaagd. Dat zegt natuurlijk erg weinig over zijn vaardigheden.”

Vrije begeleiding

Het andere systeem is die van de vrije begeleiding. Daarin is Willemsen actief als freelance rijinstructeur met zijn rijschool JoRal. Hierbij haalt de leerling het theoriecertificaat, waarmee hij drie jaar onder begeleiding de weg op mag. Ook hier mag hij na minimaal 3 maanden examen afleggen.

De begeleiding mag gegeven worden door iedereen die minimaal 8 jaar het rijbewijs heeft, bijvoorbeeld ouders of vrienden. Als dat tegen betaling gebeurt, dan dient de ‘lesgever’ over een rijinstructeursbevoegdheid te beschikken. Willemsen: “Je snapt dat er enorm veel beunhazen actief zijn. Want probeer maar eens te bewijzen dat er betaald is door een leerling.”

Begeleiding

Willemsen is als rijinstructeur actief in het systeem van de vrije begeleiding. Hij heeft een zogenaamd ‘centrum voor begeleiding’. “Ouders vinden het prettig als hun kind rijles krijgt van een gediplomeerde rijinstructeur”, vertelt hij. “Dat vinden ze veiliger. Of ze hebben zelf geen tijd om hun kinderen te leren rijden.”

Willemsen is wel bezig om een officieel erkende rijschool te worden. Maar daarvoor moet hij eerst wat investeringen doen. “Om de aanvraag te kunnen doen, moet ik eerst een hoop kosten maken. Die regels zijn erg ouderwets. Zo moet je bijvoorbeeld over een eigen kantoorruimte met leslokaal beschikken, zelfs als je nooit één theorieles geeft”

Lesprijzen

Wel is ongeveer 8 jaar geleden de markt vrijgegeven. Hierdoor kan elke regio een ongelimiteerd aantal rijschool herbergen, vertelt Willemsen. De lesprijzen bij zo’n officieel erkende rijschool liggen ongeveer tussen de 45-55 euro per uur. Een rijinstructeur in het systeem van de ‘vrije begeleiding’ rekent meestal ongeveer 35 euro per uur.

Een Nederlandse bevoegdheid die omgezet wordt in een Belgische, is voldoende om een eigen rijschool te starten. Mits de bedrijfsruimte aan alle voorwaarden voldoet. En er liggen goede kansen voor transportrijscholen, denkt Willemsen. In Nederland verkeren die al enkele jaren in zwaar weer door de economische crisis, terwijl de Belgische transportrijscholen met fikse tekorten aan rijinstructeurs kampen.

Transportrijscholen

“Er is hier nog steeds grote vraag naar B/C/D-rijinstructeurs”, vertelt hij. En als je als Nederlandse rijinstructeur over C- of D-bevoegdheid beschikt, mag je rijles geven in alle categorieën waarvoor je het rijbewijs hebt. Heb je nu dus alleen C en vraag je de Belgische bevoegdheid aan, dan hoef je alleen het rijbewijs D te halen om ook in die categorie les te geven.”

Overigens bestaat er voor de C-D-rijopleidingen geen systeem van vrije begeleiding. “Een voorlopig rijbewijs is nooit geldig voor vervoer van personen of goederen”, vertelt Willemsen.

Opleidingsniveau

De Nederlandse rijinstructeurs staan goed aangeschreven in België, weet Willemsen. Vooral door het hoge opleidingsniveau. “Nederland is echt een voorloper. Als het bijvoorbeeld gaat om het aanleren van Het Nieuwe Rijden, dat hier EcoDriving heet. Maar hier leren de leerlingen nog steeds terugschakelen, in plaats van het gas los te laten.”

Bart Pals

Lees ook: Belgische rijscholen willen systeem met ‘pseudo-rijscholen’ afschaffen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

19 reacties op “Volop kansen voor Nederlandse rijinstructeurs in België”

Hans Friederich|20.12.12|11:43

waneer kan ik beginnen ? zal best wel in belgie willen wonen ! kom hier in nederland niet aan de bak ! heeft iemand adressen waar ik kan gaan beginnen in belgie !

Theo Rispens|20.12.12|14:43

Inderdaad wanneer kan ik beginnen. Na het behalen van mijn instructeursdiploma is het mij ook helaas nog niet gelukt om aan de slag te komen. Sta open voor reactie’s.
groetjes.

Theo Rispens

John Willemsen|20.12.12|17:14

Beste allemaal, het begin is je brevetten en instructietoelatingen 1, 2 en 3 aanvragen bij de Federale OverheidsDienst (F.O.D.) Mobiliteit. Zoek ‘ns op rijschool + gewenste werk/woonplaats? Wie (eventueel voor mij) in Brussel (of in Wallonië) wil komen werken, moet natuurlijk wèl minimaal ook Frans spreken. Verder heeft iedereen genoeg info uit mijn artikel (en de reactie van FederDrive) kunnen halen, hoop ik. Vragen waarop je echt geen antwoord kunt vinden, mag je mailen naar [email protected].

TC Ayhan Senyurek|08.05.13|20:22

ik heb je schrijfe met aandacht gelezen,
er is genoeg werk voor rijschool in belgie
ik heb goed ervaring in beziet van alle catogirien abcde
instreckteur bewijs is verlopen maar mijn zoon heeft wel niuwe geldige bewijs om nl lses te geven als rij school aktief in rotterdam lijk mij interasant om in belgie te werken spreekt turks engels alle bij en wat ik gehoord heb dat er geen turkse rijscholen aktief zij in belgie
ayhan senyurek
polderstraat 12 c
3074 xj rotterdam
0031642090444

Ferit Coskun|30.08.13|00:43

Beste allemaal,

Ik wil ook graag wonen en werken in Belgie.
Heeft iemand voor mij een tip?
Wat de eisen zijn?

John Willemsen|30.08.13|08:18

Beste allemaal en oudere reacties,

instructeurs zijn nog steeds welkom: stuur gewoon een mailtje naar [email protected]

Ali Demirci|16.01.14|18:22

Geachte dames en heren,

wil ik graag in België wonen en werken.
ik ben al 18 jaar auto en motorrijinstructeur in Nederland. en geef al die tijd ook theorielessen. Voor dat ik zelfstandig rijschool begint in België. wil ik eerst bij een rijschool in België werken. kan een rijschool mij aan nemen in België?

Ron Visser|03.04.14|18:35

(Quote)..Voorwaarde om daadwerkelijk rijles te geven is wel dat de rijinstructeur over een Belgisch rijbewijs beschikt. Daarvoor dient hij op een Belgisch woonadres ingeschreven te staan….(unquote)..
Dit klopt niet…Alleen in het systeem rijbegeleiding moet je in Belgie wonen. Als instructeur kun je een instructietoelating vragen vanuit Nederland.

Ron Visser|03.04.14|18:35

Het systeem rijbegeleiding zoals Willemsen nu uitvoert houdt op te bestaan omdat met de nieuwe voorlopige rijbewijzen er 2 begeleiders op het rijbewijs vermeld moeten worden.. Deze begeleiders mogen maar 2 leerlingen per jaar opleiden, dus dit kan binnenkort wanneer de oude voorlopige rijbewijzen zijn vervallen, niet meer op professionele basis.. verder moet je als instructeur in België ook een bewijs van goede zeden model 2 kunnen overleggen.

John Willemsen|03.04.14|19:04

Dat klopt inderdaad, Ron. Die nieuwe wet is per februari van kracht geworden.

Ik ben trouwens gewoon een erkende rijschool, maar het systeem van vrije begeleiding was financieel ook interessant, dus waarom niet…

Je mag inderdaad nu ook met je Nederlandse bevoegdheid lesgeven, zij het niet als inwoner van België: dan moet je over een Belgisch brevet beschikken. Ook alleen dan is dat bewijs van goede zeden nodig.

John Willemsen|03.04.14|19:05

Vreemd trouwens, om mij alleen maar “Willemsen” te noemen.
Ik heb ook een voornaam, en je mag gerust John zeggen :)

izzet ata|24.05.14|12:11

beste john dus met een nederlandse rijinstructeur diploma krijg je van de F.O.D brevet 1 2 EN 3

John Willemsen|24.05.14|13:07

Met je Nederlandse instructiebevoegdheid kun je in ieder geval brevetten 2 en 3 (theorie en praktijk) krijgen. Of je ook brevet 1 (rijschool directeur) krijgt, wordt per geval beslist.

En iedereen kan net zo goed als ik bedenken waarop die beslissing wordt gebaseerd; vraag het mij niet want ik heb ook geen details daaromtrent.

Frans Sarton|14.04.15|21:58

John, ik heb een vraag over het rij-examen in Belgie. Welke bijzondere verrichtingen moeten er op een rij-examen, in Belgie, worden uitgevoerd?
Ik start donderdag met een jongen uit Oud Turnhout. Alvast bedankt voor je antwoord.
Met vriendelijke groeten,
Frans Sarton
Autorijschool Soepel Door De Bocht

John Willemsen|14.04.15|22:21

Enkel fileparkeren en keren dmv steken, Frans.

Silvio Baldussu|09.07.15|12:04

Hallo John,

Op zich zou ik, als ik eenmaal het Nederlands diploma Rijinstructeur heb, een rijschool in Belgie kunnen starten en daarbij gebruik maken van het ‘directeursdiploma’ van een ander. Maar Ik heb ook HEAO en SPD gedaan, dus kennis van boekhouden en bedrijfsbeheer is ook aanwezig. Zou dat dan eventueel genoeg kunnen zijn voor de aanvraag van brevet 1?

Ik woon wel al in Belgie. Zou dat nog problemen kunnen opleveren met betrekking tot de certificaten?

John Willemsen|09.07.15|12:20

Silvio, je kunt inderdaad een directeur inhuren (dat wordt vrij veel gedaan). Je Nederlandse bevoegdheid is vaak genoeg het brevet van directeur te kunnen krijgen, maar anders zullen jouw overige diploma’s dat vast zijn. Dat je al in België woont kan de zaken op z’n hoogst sneller laten verlopen, omdat bijv. certificaten en attesten sneller te verkrijgen zijn.

En neem maar eens contact met me op: ik kijk naar uitbreiding naar Vlaanderen, dus misschien zit er nog wat meer in voor ons.

John Willemsen|09.07.15|12:27

Dat geldt trouwens ook voor andere instructeurs die in België willen komen werken: stuur me gerust je CV, want ik wil dit jaar nog 3-5 instructeurs aannemen. Vereiste talenkennis: NL + EN. Alle andere talen zijn een plus. Dan zijn vooral Frans, Roemeens, Pools en Indiaas (Hindi) in trek.

Eerste 3 maanden opbouwend van halftijds tot voltijds, daarna voltijds.

[email protected]

Nico Bracke|12.05.21|09:15

Beste,

Binnen de Ardooise Autorijschool wordt er hard gewerkt om met een volledig nieuw en enthousiast team te breken met de heersende cultuur binnen de oude gevestigde (belgische) rijscholen. Interesse of ken je iemand die wil meehelpen? Neem vrijblijvend contact op via 0032 479 425 580.
Hopelijk snel tot hoors,

Mvg,
Nico

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.