vrachtwagenrijbewijs, rijopleiding, rijschool, leswagen

Transportbranche wil 2000 jongeren opleiden tot chauffeur

Meer dan 2000 werkloze jongeren moeten in de komende twee jaar worden opgeleid tot chauffeur voor de Transport- en Logistieksector. Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de branche hebben hierover in een sectorplan overeenstemming bereikt. Door middel van een tweejarige opleiding zal het tekort aan vrachtwagenchauffeurs, dat vanaf 2015 in Nederland dreigt, worden ingeperkt.

Het voorstel van Transport en Logistiek Nederland, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen is deze week aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepresenteerd. De afspraken worden momenteel omgezet in een officiële aanvraag voor het ministerie.

Tekort

Eerder dit jaar trok ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) aan de bel over het dreigende tekort aan vrachtwagenchauffers waar Nederland binnenkort mee te maken zal krijgen. Reden van het sombere vooruitzicht is het grote aantal werknemers dat op de korte termijn met pensioen gaat. Naar schatting zit de branche in 2015 om tienduizend vrachtwagenchauffeurs verlegen.

Met het nieuwe plan worden bedrijven gestimuleerd om meer stageplaatsen aan te bieden en het mobiliteitscentrum Transport zal gaan bemiddelen tussen werkzoekenden en bedrijven. Er komt speciale aandacht voor de instroom van ouderen, wajongeren en langdurig werklozen. Daarnaast wordt er ingezet op het op peil houden van vakmanschap, kennis en vaardigheden van werkloze chauffeurs.

Sociaal Akkoord

Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten, moeten onder meer scholingsmogelijkheden aangeboden worden aan logistieke medewerkers zonder diploma. Ook gaat er een mentorschap voor oudere werknemers komen. Op die manier wordt de werkdruk voor ouderen verlaagd en worden jongeren op weg geholpen.

In het Sociaal Akkoord is 600 miljoen euro gereserveerd voor het stimuleren en behouden van werkgelegenheid in Nederland. Van dit bedrag moeten tevens problemen op de arbeidsmarkt worden opgelost. De kosten voor de uitvoering van het nieuwe plan voor de transportsector bedragen 40 miljoen euro. Het ministerie heeft aangegeven de aanvraag met spoed te zullen beoordelen.

Voorbeeld

Bij goedkeuring van het plan zou de overheid 20 miljoen euro bijdragen. De sector neemt de overige 20 miljoen voor haar rekening. Hiervoor wordt aanspraak gemaakt op het gezamenlijke opleidings- en ontwikkelingsfonds SOOB.

De betrokken partijen geven te kennen snel aan de slag te willen met de uitvoering van het plan. Minister Asscher heeft al aangegeven te hopen dat ook andere sectoren het voorbeeld van de transportsector volgen. Hij stelt dat alles op alles gezet moet worden om iedere baan te redden nu het probleem van werkloosheid op het moment zo groot is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.