lesauto's, rijschool, rijles

Ruimte voor BTW-tarief van 6 procent op rijlessen

Nederlandse kappers, taxichauffeurs en fietsenmakers rekenen 6 procent BTW over hun diensten. Een rijinstructeur, die een leerling tot een veiliger automobilist opleidt, moet 21 procent BTW afdragen. Binnen de rijschoolbranche is het hoge BTW-tarief al jaren een pijnpunt, te meer omdat de branche zich in zwaar weer bevindt. Maar er is hoop. Want in Italië bijvoorbeeld is het 0 procent-tarief voor de rijschoolhouder een feit. In het Verenigd Koninkrijk hoeven veel ZZP-rijscholen geen BTW af te dragen. En in Ierland vallen rijlessen onder een verlaagd BTW-tarief.

Door stimuleringsregelingen van de Nederlandse overheid om werklozen aan het werk te krijgen, is er een overschot aan rijinstructeurs ontstaan. Rijscholen vechten om leerlingen en stunten met hun lesprijzen, terwijl ze daardoor onmogelijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Instructeurs met een lage belastingmoraal rijden zwart, om het hoofd boven water te houden. Rijscholen die zich aan de regels houden zijn de dupe. Tot nu toe is de Belastingdienst niet in staat gebleken om dit probleem goed aan te pakken.

Tarief

Een verlaagd BTW-tarief van 6 procent geeft meer marge en draagt bij aan een gelijk speelveld voor rijscholen. Zwartrijden loont dan immers amper meer en het verschil in afdracht tussen zwartrijders en rijscholen die zich aan de vastgestelde tarieven houden, wordt veel kleiner. Er is dus minder oneerlijke concurrentie. Bij gelijkblijvende consumententarieven kan een tijdelijke BTW-verlaging er ook voor zorgen dat de periode van het tijdelijke overschot aan instructeurs overbrugd wordt. Want als over een aantal jaar een tekort aan vakmensen ontstaat door vergrijzing in de sector, is het voor de rijscholen niet meer nodig om met stuntprijzen te werken.

Een verlaging van het BTW-tarief op rijlessen binnen de EU is mogelijk, zo blijkt. Italië, Engeland en Ierland zijn daar het bewijs van. Italië heeft rijscholen zelfs volledig vrijgesteld van het betalen van BTW. Ierland heeft de rijinstructie op eigen initiatief naar het verlaagde tarief getild en hanteert 13,5 procent. In het Verenigd Koninkrijk is een andere constructie bedacht. Rijscholen vallen binnen het standaardtarief van 20 procent, maar hebben een BTW-vrijstelling bij inkomsten tot 79.000 pond per jaar (ongeveer 95.000 euro). Daardoor zijn er zoveel ZZP’ers in het VK. Ze komen qua inkomsten niet over het vastgestelde maximum heen.

Tarief

Alle lidstaten binnen de EU mogen een verlaagd btw-tarief toepassen, in Nederland 6 procent. Het verlaagde tarief wordt vaak toegepast om de informele economie te beperken. De voorwaarden voor diensten die voor dat tarief in aanmerking kunnen komen, zijn door de Europese Unie vastgesteld. Het geven van rijlessen valt binnen die voorwaarden:

  • arbeidsintensief beroep
  • lokaal beroep
  • grote prijselasticiteit
  • het werk gebeurt één op één
  • geen grensoverschrijdende concurrentie
Al voldoet rijles geven aan alle vastgestelde criteria, toch wordt hiervoor nog geen verlaagd BTW-tarief gerekend. Tot nu toe heeft de EU hiervoor zelf de een rijtje beroepen vastgesteld: onder andere fietsenmakers, kappers, glazenwassers, thuishulpen en de taxisector komen in aanmerking. Er zijn al eerder tijdelijke maatregelen genomen voor andere sectoren. Zo is het arbeidsloon voor renovatie van woningen ouder dan twee jaar tot 2015 als crisismaatregel aan het verlaagde tarief toegevoegd.

Lobby

Brancheverenigingen Bovag Rijscholen, VRB, FAM zeggen grote voorstanders te zijn van het 6 procent-tarief. Maar tegelijkertijd wordt hiervoor niet gelobbyd in de Europese wandelgangen. “Het onderwerp staat momenteel niet op de Europese agenda”, zo stelt fiscaal specialist Jose Burgemeester van Bovag. “En als je als lobbyorganisatie te vroeg gaat lobbyen, dan word je een volgende keer mogelijk niet meer serieus genomen.”

“Je moet geen Don Quichot willen spelen, maar je momentum afwachten. Anders levert het in de toekomst problemen op. Daarnaast is het verlaagde tarief voor een aantal groepen voorlopig dan wel veiliggesteld, het staat erg wankel. Als we er nu te veel aandacht op gaan vestigen, lopen we de kans dat de discussie over het afschaffen ervan voor bijvoorbeeld de fietsenmakers en kappers weer oplaait. Daar is niemand bij gebaat. Afschaffing van het verlaagde tarief betekent dat zij weer in het 21 procent-tarief zullen vallen.”

Kwaliteitsslag

Volgens Bovag Rijscholen heeft het waarschijnlijk meer zin om de pijlen op een kwaliteitsslag in de branche te richten. “Bijvoorbeeld door het verhogen van onze lidmaatschapseisen.”

Burgemeester voegt eraan toe: “De problemen binnen de rijschoolbranche zijn niet op te lossen met het verlagen van de BTW-tarieven. Het helpt hoogstens een klein beetje mee. Er zijn gewoon te weinig spreekwoordelijke vissen in de vijver. Of er is een overschot aan vissers. Het is maar net hoe je het bekijkt. Daar ligt het het daadwerkelijke probleem.”

Mogelijkheden

Naast het verlaagd BTW-tarief bestaat ook de mogelijkheid om een 0 procent-tarief in te voeren, zoals in Italië. De BTW-vrijstelling die daar voor rijinstructeurs geldt, zou in Nederland betekenen dat het geven van rijlessen onder de noemer ‘onderwijs’ gaat vallen. De Bovag-fiscalist ziet in die herpositionering geen heil. “Het betekent dat je onder het beroepsonderwijs gaat vallen en de rijscholen dus erkend moet worden als beroepsonderwijsinstelling. Zo’n erkenning is erg kostbaar om te krijgen, zeker voor de kleine rijscholen. Het is dus niet gezegd dat het voordelig voor ze uitpakt. Ook omdat het ongunstige gevolgen kan hebben voor de BTW-aftrek.”

De tarieven en categorieën zijn Europees bepaald, maar uit verschillende voorbeelden blijkt er ruimte te zijn voor de lidstaten om hun eigen invulling aan de regels te geven. Europa ziet wel toe op eens strikte naleving van de richtlijnen binnen de gestelde kaders. “De commissie kan een lidstaat na bijvoorbeeld klachten aanspreken op het niet naleven van Europese regels. Eerst komt er dan een dialoog om de zaak op te lossen. In het uiterste geval wordt een lidstaat voor het Europees Hof gedaagd. De uitspraken die daar worden gedaan, zijn bindend”. Dat laat een woordvoerder van de Europese Commissie weten.

Politiek

Door een verlaagd BTW-tarief voor de rijscholen in te voeren, verbeteren de economische omstandigheden binnen de branche en wordt een gelijk speelveld gecreëerd. Hiervoor is in eerste instantie hulp vanuit de Nederlandse politiek nodig. De situatie in Italië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland laat zien dat het mogelijk is om binnen de huidige regelgeving de economische situatie in de Nederlandse rijschoolbranche te verbeteren en faillissementen te voorkomen.

Roosmarijn Dierick

Lees ook: 

Auteur: Roosmarijn Dierick

41 reacties op “Ruimte voor BTW-tarief van 6 procent op rijlessen”

Norman Serck|06.02.14|12:13

En dan niet te vergeten dat voor bijvoorbeeld muziek onderwijs een BTW tarief geldt van 6% voor leerlingen tot 21 jaar.

Alex de Leeuw|06.02.14|12:56

Mentaliteit van instructeurs kunnen dan ook veranderen omdat het economisch belang niet voor de kwaliteit gaan.Bijvoorbeeld een leerling die wil afrijden, maar helaas daar nog niet klaar voor is. de leerling wil dus gokken, Ik ga niet gokken dat zo iemand het per ongeluk gaat halen.Dus wat doen ze, ze gaat naar een ander en die zegt kom maar.extra inkomsten voor hem. Dit soort praktijken moeten niet mogen. Dus lagere btw geeft ons meer marge en mogelijkheid om kwaliteit te leveren ipv kwantiteit

Hans Snijders|06.02.14|13:00

0% Btw is het best, het is onderwijs en zwart werken heeft dan ook weinig zin meer

Alex de Leeuw|06.02.14|13:03

Alleen moeten we dan weer naar school en een hbo opleiding gaan volgen. zit ik ook niet op te wachten. die kosten zijn dan voor je eigen rekening.

Ger van den Berk|06.02.14|13:17

Zo zie je maar weer dan de Nederlandse rijscholen zich al 20 jaar voor de gek laten houden door ons Ministerie,en zogenaamd door Brussel terwijl andere landen wel de beslissing durven nemen om tot 6% of 0% te gaan.
Het wordt tijd dat onze branche gered wordt, examens zijn toch ook BTW vrij ? of heeft het CBR een betere ingang bij het Ministerie.
Dit scheelt ook met het werk van de BTW door de splitsing die er nu is.

Lauk Woltring|06.02.14|13:26

6, beter nog 0% is logisch als we dit als een vorm van(noodzakelijk) onderwijs zien (daar geldt 0%). Accepteer dan gelijk ook kwaliteitscontrole en borging (inspectie of andere vorm. Dan sla je 2 vliegen in een klap. Lijkt me een goed bod in het overleg met kabinet. Vreemd trouwens dat dit type onderwijs onder Verkeer en Waterstaat valt. Zou onder Onderwijs of desnoods onder beide ministeries moeten vallen. Wel goed nadenken over de positie van zzp’ers die ik niet wil aantasten. Lauk Woltring

Rijschool Sense|06.02.14|13:36

Helemaal mee eens, 6% is goed en 0% is beter!
Het loont dan niet meer om zwart te rijden dus hopelijk worden we daar dan ook van verlost. Als je alle regels netjes opvolgt dan is het erg zwaar en redt je het niet met een 40 uur in de week.

Klaas Kok|06.02.14|13:42

als wij dan ook 35 jaar te veel betaalde OB terug kunnen vorderen…Een leuk pensioen!!!!!

John van den Kieboom|06.02.14|14:49

Het zou fantastisch zijn en toch geloof ik dat het er niet van gaat komen. Er worden landen genoemd waar het lage BTW tarief geldt. De minister zal waarschijnlijk gaan wijzen naar de landen waar dat niet het geval is. Daarnaast geven de “brancheorganisaties” aan nog niet te gaan lobbyen. Want “als lobbyorganisatie te vroeg gaat lobbyen, dan word je een volgende keer mogelijk niet meer serieus genomen” Maar moeten de leden een organisatie die niet gaat lobbyen wel serieus nemen?

John van den Kieboom|06.02.14|14:50

M.a.w. Er gaat voorlopig niets gebeuren. Jammer.

Hans Kuiper|06.02.14|15:43

Het is weer opnieuw de Bovag die het hele verhaal niet ziet zitten, na zich eerst de luis in de pels van de de kleine rijscholen (ZZP) te hebben getoond lijken ze dat nu voor de gehele rijschoolbranche te worden. Ze gooien met dit soort stellingen hun eigen glazen in!

Nannie Leijten|06.02.14|16:08

Het verhogen van de lidmaatschapseisen is beter volgens de BOVAG. Waarom zou nog iemand lid willen worden van de BOVAG. Zij doen helemaal niets voor de rijscholen. Wij moeten 21% belasting betalen, kunnen inderdaad ons uurtarief niet verhogen omdat je dan geen leerling meer krijgt, maar wel 1/5 deel van ieder uur afstaan aan de belasting. Daarom moeten wij zoveel uren maken. Laat de BOVAG zich er buiten houden en vergaderinkje gaan spelen met elkaar, zoeken wij het zelf wel uit.

Hans Kuiper|06.02.14|16:40

”Het onderwerp staat momenteel niet op de Europese agenda” dus moet je daarom als lobbyorganisatie geen lobby te vroeg opstarten, aldus de Bovag. Volgens mij krijg je juist een onderwerp op de agenda door te gaan lobbyen over het actuele probleem binnen de rijschoolbranche in NL. De Bovag richt liever haar peilen op het verhogen van haar lidmaatschapseisen. Wie vertegenwoordigd de Bovag thans nog in de rijschoolwereld?…Zichzelf?

Vergeet niet heren en dames wanneer er geen btw op de lesprijs zit je ook geen btw kan aftrekken van aanschaf auto’s, brandstof enz.

Dit was in het verleden ook toen de vrachtauto opleidingen een 0 tarief hadden, dus wel btw betalen op brandstof, aanschaf voertuigen, reclame enz. maar niet kunnen terug krijgen.

Nannie Leijten|06.02.14|17:02

Bij deze roep ik iedereen op die nog lid is van de BOVAG zich terug te trekken. Inderdaad de BOVAG vertegenwoordigt alleen nog zichzelf. Misschien kunnen wij als ZZPers zelf een groep oprichten die opkomt voor onze belangen. Want ik weet, ondanks wat de BOVAG beweert, dat de meeste ZZPers zeer serieus zijn in het uitvoeren van hun beroep. De BOVAG wil dat wij allemaal stoppen met onze onderneming en voor het minimumloon bij de grote rijscholen gaan werken.

John van den Kieboom|06.02.14|17:15

@ Nannie Leijten,

Als er zo’n groep kom meld ik me direct aan. Maar dan moet het wel een belangenorganisatie worden die voor onze belangen opkomt en geen commerciële dingen erbij doet als verzekeringen en opleidingen verkopen. Ik weet dat het FNV (en misschien ook het CNV wel) een lidmaatschap voor zelfstandigen heeft. Nadeel daarvan is dat deze niet branchegericht zijn maar vooral algemene dingen regelen.

Nannie Leijten|06.02.14|17:28

Nou, voor iedereen die nog meer interesse heeft in zo’n belangenorganisatie zonder commerciële doeleinden, meld je aan. Ik ben voor.

Incredible|06.02.14|17:48

Nannie, elk zinnig denkend mens is al jaren geen lid meer van de Bovag.
De Bovag heeft nog nooit iets gedaan waar de rijschoolbranche beter van geworden is. Elke opleiding in Nederland is BTW vrij, behalve de rijopleiding en dat levert Den Haag vele miljarden op. Daar zijn we al jaren over bezig, maar ondanks de zware opleiding tot rij-instructeur wordt dit niet als leraar gekwalificeerd, dus geen opleiding, dus BTW.

Nannie Leijten|06.02.14|18:01

Incredible, misschien is het daarom zeker een optie om ons te verenigen. Want samen staan we sterk. Alleen klagen helpt niet, er is werk aan de winkel. Ik hoor hier geluiden die ik in jaren niet gehoord heb, namelijk een branche die eindelijk zichzelf serieus neemt.

rij bewijs|06.02.14|18:35

Die BTW zit toch verwerkt in de lesprijzen? Toen die van 19% naar 21% steeg, gingen de lesprijzen omhoog. Als het 6% zal worden, gaan de lesprijzen dan omlaag? Nieuwe rijscholen zullen dan nog scherpere prijzen hebben tegenover rijscholen die de prijzen niet verlaagd hebben.

Guido Seegers|06.02.14|18:44

Jose Burgemeester van de BOVAG zegt: “Als we er nu te veel aandacht op gaan vestigen, lopen we de kans dat de discussie over het afschaffen ervan voor bijvoorbeeld de fietsenmakers en kappers weer oplaait. Daar is niemand bij gebaat.”
Gebaat zou de ‘rijinstructeur’ zijn, zeg ik dan. De BOVAG komt naar mijn idee dus niet onverdroten op voor de rijinstructeur, want ze moeten ook andere belangen verdedigen. Dan steun ik liever het standpunt van het CNV die dat wel doet.

Guido Seegers|06.02.14|18:44

Kappers en fietsenmakers zijn zogenaamde ‘arbeidsintensieve beroepen’. Terecht dat zij in aanmerking komen voor een 6% tarief. Maar dat geldt ook voor de rijinstructeur. Hoe goed ik ook ben, ik kan nooit meer dan aan één leerling (B) tegelijk rijles geven. Dus net als de kappers en de fietsenmakers horen wij in de lage btw-tarief.

Bert de Weerd|06.02.14|20:08

Jammer dat in het artikel niet verwezen wordt naar het pakket aan maatregelen dat het CNV in mei heeft voorgesteld aan de Tweedekamer.
Daar stond het namelijk als 1 van de voorgetelde maatregelen in.

Rijschool Jansen|06.02.14|20:26

Allereerst die 6 % komt er niet 0 % al helemaal niet. Het is een illusie. Het is een vergissing dat dit een oplossing is voor de branche. Als er een overschot aan rijscholen en rijinstructeurs zijn en de btw wordt verlaagd, dan is het effect dat er nieuwe onrendabele bodemprijzen voor rijlessen komen. Daar hoef je niets voor te doen, dat doet je concurrent wel voor je. Dat niet alleen … (volgend bericht)

Rijschool Jansen|06.02.14|20:33

De opleiders voor rijinstructeurs berekenen wel weer hun eigen sommen die ze in de advertenties voor “wordt rijinstructeur” kunnen plaatsen. Op deze manier worden hun eigen schoolbanken wel weer gevuld met aspirant rijinstructeurs die in hun brein wel weer heel veel geld kunnen verdienen met wel hele lage les prijzen. Zo komen ze toch de schoolbankjes uit?

Youran van Ark|06.02.14|21:51

Hoop doet leven!
Eindelijk gerechtigheid?

EVR Almere|06.02.14|22:50

6% of 0% heeft als oplossing dat je niet elke kwartaal een zak geld dumpt bij de belastingdienst!! Geld dat elke ondernemer hard nodig heeft om reserves op te bouwen voor onderhoud en aanschaf nieuwe lesauto bijvoorbeeld. Met die 21% geef je je kapitaal weg en blijf je zitten met losgeld waar je nog al je lasten mee moet betalen (zakelijk als prive). We horen mooie verhalen over tarieven in het buitenland maar zolang dit niet serieus op de agenda komt te staan blijft het valse hoop.

RijschoolUtrecht.nl|07.02.14|16:35

Kom maar op met die ruimte. Het zal meer mogelijkheden bieden om sneller en /of meer te investeren, mits je niet rechtom of linksom wordt aangepakt. Zoals de vrijstelling van de houderschapsbelasting voor de zogenaamde ‘zeer zuinige auto’ dat per 1 januari is opgeheven.
Dus ook voor rijscholen.

Michael Sonderman|07.02.14|23:10

Ik zie dat er steeds een denkfout gemaakt wordt!
De lesprijs moet berekend worden ex BTW, dat is jouw lesprijs!
Voor de overheid bereken je de verplichte BTW boven op je lesprijs, het is geld wat nooit van jouw is geweest. Ik merk dat de meeste het zien als geld wat je door de overheid afhandig wordt gemaakt, dat is dus niet zo. En de Bovag snap ik wel, die wil serieus genomen worden, vergelijk het met Wilders, die heeft zoveel dwaze lobby’s gehad, dat wanneer hij een keer ” een goed idee heeft”

Michael Sonderman|07.02.14|23:13

Niet serieus genomen wordt.
En ik zie de Bovag meer als de enige branche vereniging die opkomt voor de klant, en dat onderscheid je van de rest

John van den Kieboom|08.02.14|08:23

@ Michael,

Je vergelijking tussen de Bovag en Wilders gaat natuurlijk volledig mank. Bovag zegt voorstander te zijn van het 6% BTW tarief mar vindt het te vroeg om te lobbyen. Een drogreden natuurlijk. Een zoethoudertje. Daarnaast, als Bovag er vooral is voor de kalnt waarom moeten zij dan zitting nemen in de CEC? En “opkomen voor de klant”? Omdat zij een BGF hebben?

Nannie Leijten|08.02.14|12:22

Michael Sonderman,ik denk dat je het niet helemaal begrijpt. Wat de belasting betreft. De leerling ziet alleen de complete lesprijs en niet de BTW die er bij in zit. Dus als ik €45 per uur vraag, wat nog erg laag is, als je dit vergelijkt met andere beroepsgroepen, is het toch echt heel anders of je 1/5 deel moet afdragen of 6%.

Nannie Leijten|08.02.14|12:22

Dus als de BTW verlaagd wordt dan verlaag ik niet de lesprijs, maar staat het inkomen eindelijk gelijk met wat we investeren. En ik heb zomaar een vermoeden dat jij onderdeel bent van de BOVAG,want de BOVAG heeft nog nooit wat voor ons gedaan. Maar je bent wel het braafste jongetje van de klas

Michael Sonderman|08.02.14|19:40

@ Nannie
Als de consumentenprijs € 45,- is, dan is jouw lesprijs € 37,19 bij 21%
bij 6% zou jou lesprijs €42,45 zijn. feitelijk heb je de lesprijs met €5,26 (12,5%) verhoogt.
Dat de lesprijs laag is dat klopt, maar wanneer je van mening bent dat je deze lesprijs nodig hebt, zou de consumentenprijs € 51,36 moeten zijn, en niet een BTW verlaging daarvoor gebruiken. immers het prijsverschil met prijsvechters blijft gewoon bestaan.
Trouwens 6 % is beter dan 0% omdat je dan ook geen aftrek meer hebt

Youran van Ark|09.02.14|10:19

BOVAG zuigt big time vind ik.
Meneer Sonderman is duidelijk lid.
Bosch en Veenstra uit Hilversum namelijk.
Nannie haar 1e comment klopt gewoon naar mijn mening.

Hennie Jong|10.02.14|01:08

Waarom niet belasting vrij voor wegen belasting, zoals taxi voertuigen ?

Dewnath Awadhpersad|11.02.14|12:40

Als FISCAAL JURIST van de Bovag nu al niet weet waarover ze praat, waar hebben we het dan over. Ipv belangen te behartigen van de rijschoolhouders zet ze haar hak in de zand! Dus mijn voorstel: BOVAG opdoeken want we hebben niks aan zogenaamde belangen behartigers!

Michael Sonderman|12.02.14|16:31

Klanten willen zekerheid, en door de verscherpte eisen voor het lidmaatschap gaat het de goede kant op, en ondanks de hoge contributie heeft het voor ons voordelen.
BGF is voor de klant een zekerheid, geschillencommissie, VOG (die eraan komt) en andere eisen, uitstraling voor de klant.
Ik weet dat er ook goede scholen zijn die geen lid zijn, maar de klant ziet door de bomen het bos niet meer, vandaar de meerwaarde.
Dank je Youran voor de gratis reclame, daar ben ik zelf te bescheiden voor.

John van den Kieboom|12.02.14|17:44

Verscherpte eisen??? No way!! Er zijn PLANNEN om de eisen te verscherpen maar zo lang is het nog lang niet. En zekerheid met het BGF? Nou daar zitten ook nogal wat haken en ogen aan. De consument moet de lesprijs controleren waar ik dat een taak van de BOVAG vind. Mag wel ook voor een contributie van €600,= waar je niets voor terug krijgt. Wel de dingen blijven zien zoals ze zijn.

Kees Theunissen|08.03.14|22:20

Verlagen van het btw-tarief als wij dat nog mee mogen maken, zou mooi zijn. BOVAG als belangenbehariger van de rijschoolbranche heeft blijkbaar geen haast. C’est la vie, in deze branche moeten wij zelf de kolen uit het vuur halen.

Jafeth Peeters|15.10.14|22:48

Eindelijk wordt dit onderwerp weer opgerakeld, 6% of 0% BTW afdracht voor rijscholen zou zeker een hoop gaan oplossen!
Maar dan moet niet iedereen massaal hun prijzen gaan verlagen zodra een dergelijke regeling er door zou komen!
Dan zijn we weer terug bij af.
Het zou zeker het “zwart” werken bestrijden, waardoor er weer een gezond evenwicht zou ontstaan tussen de rijscholen onderling.
Ik ben al meer dan 22 jaar in onze branche actief en heb ook veel TAXI gereden. Werk van maken dus!!!!!!!!!!!!!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Ruimte voor BTW-tarief van 6 procent op rijlessen | RijschoolPro
lesauto's, rijschool, rijles

Ruimte voor BTW-tarief van 6 procent op rijlessen

Nederlandse kappers, taxichauffeurs en fietsenmakers rekenen 6 procent BTW over hun diensten. Een rijinstructeur, die een leerling tot een veiliger automobilist opleidt, moet 21 procent BTW afdragen. Binnen de rijschoolbranche is het hoge BTW-tarief al jaren een pijnpunt, te meer omdat de branche zich in zwaar weer bevindt. Maar er is hoop. Want in Italië bijvoorbeeld is het 0 procent-tarief voor de rijschoolhouder een feit. In het Verenigd Koninkrijk hoeven veel ZZP-rijscholen geen BTW af te dragen. En in Ierland vallen rijlessen onder een verlaagd BTW-tarief.

Door stimuleringsregelingen van de Nederlandse overheid om werklozen aan het werk te krijgen, is er een overschot aan rijinstructeurs ontstaan. Rijscholen vechten om leerlingen en stunten met hun lesprijzen, terwijl ze daardoor onmogelijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Instructeurs met een lage belastingmoraal rijden zwart, om het hoofd boven water te houden. Rijscholen die zich aan de regels houden zijn de dupe. Tot nu toe is de Belastingdienst niet in staat gebleken om dit probleem goed aan te pakken.

Tarief

Een verlaagd BTW-tarief van 6 procent geeft meer marge en draagt bij aan een gelijk speelveld voor rijscholen. Zwartrijden loont dan immers amper meer en het verschil in afdracht tussen zwartrijders en rijscholen die zich aan de vastgestelde tarieven houden, wordt veel kleiner. Er is dus minder oneerlijke concurrentie. Bij gelijkblijvende consumententarieven kan een tijdelijke BTW-verlaging er ook voor zorgen dat de periode van het tijdelijke overschot aan instructeurs overbrugd wordt. Want als over een aantal jaar een tekort aan vakmensen ontstaat door vergrijzing in de sector, is het voor de rijscholen niet meer nodig om met stuntprijzen te werken.

Een verlaging van het BTW-tarief op rijlessen binnen de EU is mogelijk, zo blijkt. Italië, Engeland en Ierland zijn daar het bewijs van. Italië heeft rijscholen zelfs volledig vrijgesteld van het betalen van BTW. Ierland heeft de rijinstructie op eigen initiatief naar het verlaagde tarief getild en hanteert 13,5 procent. In het Verenigd Koninkrijk is een andere constructie bedacht. Rijscholen vallen binnen het standaardtarief van 20 procent, maar hebben een BTW-vrijstelling bij inkomsten tot 79.000 pond per jaar (ongeveer 95.000 euro). Daardoor zijn er zoveel ZZP’ers in het VK. Ze komen qua inkomsten niet over het vastgestelde maximum heen.

Tarief

Alle lidstaten binnen de EU mogen een verlaagd btw-tarief toepassen, in Nederland 6 procent. Het verlaagde tarief wordt vaak toegepast om de informele economie te beperken. De voorwaarden voor diensten die voor dat tarief in aanmerking kunnen komen, zijn door de Europese Unie vastgesteld. Het geven van rijlessen valt binnen die voorwaarden:

  • arbeidsintensief beroep
  • lokaal beroep
  • grote prijselasticiteit
  • het werk gebeurt één op één
  • geen grensoverschrijdende concurrentie
Al voldoet rijles geven aan alle vastgestelde criteria, toch wordt hiervoor nog geen verlaagd BTW-tarief gerekend. Tot nu toe heeft de EU hiervoor zelf de een rijtje beroepen vastgesteld: onder andere fietsenmakers, kappers, glazenwassers, thuishulpen en de taxisector komen in aanmerking. Er zijn al eerder tijdelijke maatregelen genomen voor andere sectoren. Zo is het arbeidsloon voor renovatie van woningen ouder dan twee jaar tot 2015 als crisismaatregel aan het verlaagde tarief toegevoegd.

Lobby

Brancheverenigingen Bovag Rijscholen, VRB, FAM zeggen grote voorstanders te zijn van het 6 procent-tarief. Maar tegelijkertijd wordt hiervoor niet gelobbyd in de Europese wandelgangen. “Het onderwerp staat momenteel niet op de Europese agenda”, zo stelt fiscaal specialist Jose Burgemeester van Bovag. “En als je als lobbyorganisatie te vroeg gaat lobbyen, dan word je een volgende keer mogelijk niet meer serieus genomen.”

“Je moet geen Don Quichot willen spelen, maar je momentum afwachten. Anders levert het in de toekomst problemen op. Daarnaast is het verlaagde tarief voor een aantal groepen voorlopig dan wel veiliggesteld, het staat erg wankel. Als we er nu te veel aandacht op gaan vestigen, lopen we de kans dat de discussie over het afschaffen ervan voor bijvoorbeeld de fietsenmakers en kappers weer oplaait. Daar is niemand bij gebaat. Afschaffing van het verlaagde tarief betekent dat zij weer in het 21 procent-tarief zullen vallen.”

Kwaliteitsslag

Volgens Bovag Rijscholen heeft het waarschijnlijk meer zin om de pijlen op een kwaliteitsslag in de branche te richten. “Bijvoorbeeld door het verhogen van onze lidmaatschapseisen.”

Burgemeester voegt eraan toe: “De problemen binnen de rijschoolbranche zijn niet op te lossen met het verlagen van de BTW-tarieven. Het helpt hoogstens een klein beetje mee. Er zijn gewoon te weinig spreekwoordelijke vissen in de vijver. Of er is een overschot aan vissers. Het is maar net hoe je het bekijkt. Daar ligt het het daadwerkelijke probleem.”

Mogelijkheden

Naast het verlaagd BTW-tarief bestaat ook de mogelijkheid om een 0 procent-tarief in te voeren, zoals in Italië. De BTW-vrijstelling die daar voor rijinstructeurs geldt, zou in Nederland betekenen dat het geven van rijlessen onder de noemer ‘onderwijs’ gaat vallen. De Bovag-fiscalist ziet in die herpositionering geen heil. “Het betekent dat je onder het beroepsonderwijs gaat vallen en de rijscholen dus erkend moet worden als beroepsonderwijsinstelling. Zo’n erkenning is erg kostbaar om te krijgen, zeker voor de kleine rijscholen. Het is dus niet gezegd dat het voordelig voor ze uitpakt. Ook omdat het ongunstige gevolgen kan hebben voor de BTW-aftrek.”

De tarieven en categorieën zijn Europees bepaald, maar uit verschillende voorbeelden blijkt er ruimte te zijn voor de lidstaten om hun eigen invulling aan de regels te geven. Europa ziet wel toe op eens strikte naleving van de richtlijnen binnen de gestelde kaders. “De commissie kan een lidstaat na bijvoorbeeld klachten aanspreken op het niet naleven van Europese regels. Eerst komt er dan een dialoog om de zaak op te lossen. In het uiterste geval wordt een lidstaat voor het Europees Hof gedaagd. De uitspraken die daar worden gedaan, zijn bindend”. Dat laat een woordvoerder van de Europese Commissie weten.

Politiek

Door een verlaagd BTW-tarief voor de rijscholen in te voeren, verbeteren de economische omstandigheden binnen de branche en wordt een gelijk speelveld gecreëerd. Hiervoor is in eerste instantie hulp vanuit de Nederlandse politiek nodig. De situatie in Italië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland laat zien dat het mogelijk is om binnen de huidige regelgeving de economische situatie in de Nederlandse rijschoolbranche te verbeteren en faillissementen te voorkomen.

Roosmarijn Dierick

Lees ook: 

Auteur: Roosmarijn Dierick

41 reacties op “Ruimte voor BTW-tarief van 6 procent op rijlessen”

Norman Serck|06.02.14|12:13

En dan niet te vergeten dat voor bijvoorbeeld muziek onderwijs een BTW tarief geldt van 6% voor leerlingen tot 21 jaar.

Alex de Leeuw|06.02.14|12:56

Mentaliteit van instructeurs kunnen dan ook veranderen omdat het economisch belang niet voor de kwaliteit gaan.Bijvoorbeeld een leerling die wil afrijden, maar helaas daar nog niet klaar voor is. de leerling wil dus gokken, Ik ga niet gokken dat zo iemand het per ongeluk gaat halen.Dus wat doen ze, ze gaat naar een ander en die zegt kom maar.extra inkomsten voor hem. Dit soort praktijken moeten niet mogen. Dus lagere btw geeft ons meer marge en mogelijkheid om kwaliteit te leveren ipv kwantiteit

Hans Snijders|06.02.14|13:00

0% Btw is het best, het is onderwijs en zwart werken heeft dan ook weinig zin meer

Alex de Leeuw|06.02.14|13:03

Alleen moeten we dan weer naar school en een hbo opleiding gaan volgen. zit ik ook niet op te wachten. die kosten zijn dan voor je eigen rekening.

Ger van den Berk|06.02.14|13:17

Zo zie je maar weer dan de Nederlandse rijscholen zich al 20 jaar voor de gek laten houden door ons Ministerie,en zogenaamd door Brussel terwijl andere landen wel de beslissing durven nemen om tot 6% of 0% te gaan.
Het wordt tijd dat onze branche gered wordt, examens zijn toch ook BTW vrij ? of heeft het CBR een betere ingang bij het Ministerie.
Dit scheelt ook met het werk van de BTW door de splitsing die er nu is.

Lauk Woltring|06.02.14|13:26

6, beter nog 0% is logisch als we dit als een vorm van(noodzakelijk) onderwijs zien (daar geldt 0%). Accepteer dan gelijk ook kwaliteitscontrole en borging (inspectie of andere vorm. Dan sla je 2 vliegen in een klap. Lijkt me een goed bod in het overleg met kabinet. Vreemd trouwens dat dit type onderwijs onder Verkeer en Waterstaat valt. Zou onder Onderwijs of desnoods onder beide ministeries moeten vallen. Wel goed nadenken over de positie van zzp’ers die ik niet wil aantasten. Lauk Woltring

Rijschool Sense|06.02.14|13:36

Helemaal mee eens, 6% is goed en 0% is beter!
Het loont dan niet meer om zwart te rijden dus hopelijk worden we daar dan ook van verlost. Als je alle regels netjes opvolgt dan is het erg zwaar en redt je het niet met een 40 uur in de week.

Klaas Kok|06.02.14|13:42

als wij dan ook 35 jaar te veel betaalde OB terug kunnen vorderen…Een leuk pensioen!!!!!

John van den Kieboom|06.02.14|14:49

Het zou fantastisch zijn en toch geloof ik dat het er niet van gaat komen. Er worden landen genoemd waar het lage BTW tarief geldt. De minister zal waarschijnlijk gaan wijzen naar de landen waar dat niet het geval is. Daarnaast geven de “brancheorganisaties” aan nog niet te gaan lobbyen. Want “als lobbyorganisatie te vroeg gaat lobbyen, dan word je een volgende keer mogelijk niet meer serieus genomen” Maar moeten de leden een organisatie die niet gaat lobbyen wel serieus nemen?

John van den Kieboom|06.02.14|14:50

M.a.w. Er gaat voorlopig niets gebeuren. Jammer.

Hans Kuiper|06.02.14|15:43

Het is weer opnieuw de Bovag die het hele verhaal niet ziet zitten, na zich eerst de luis in de pels van de de kleine rijscholen (ZZP) te hebben getoond lijken ze dat nu voor de gehele rijschoolbranche te worden. Ze gooien met dit soort stellingen hun eigen glazen in!

Nannie Leijten|06.02.14|16:08

Het verhogen van de lidmaatschapseisen is beter volgens de BOVAG. Waarom zou nog iemand lid willen worden van de BOVAG. Zij doen helemaal niets voor de rijscholen. Wij moeten 21% belasting betalen, kunnen inderdaad ons uurtarief niet verhogen omdat je dan geen leerling meer krijgt, maar wel 1/5 deel van ieder uur afstaan aan de belasting. Daarom moeten wij zoveel uren maken. Laat de BOVAG zich er buiten houden en vergaderinkje gaan spelen met elkaar, zoeken wij het zelf wel uit.

Hans Kuiper|06.02.14|16:40

”Het onderwerp staat momenteel niet op de Europese agenda” dus moet je daarom als lobbyorganisatie geen lobby te vroeg opstarten, aldus de Bovag. Volgens mij krijg je juist een onderwerp op de agenda door te gaan lobbyen over het actuele probleem binnen de rijschoolbranche in NL. De Bovag richt liever haar peilen op het verhogen van haar lidmaatschapseisen. Wie vertegenwoordigd de Bovag thans nog in de rijschoolwereld?…Zichzelf?

Vergeet niet heren en dames wanneer er geen btw op de lesprijs zit je ook geen btw kan aftrekken van aanschaf auto’s, brandstof enz.

Dit was in het verleden ook toen de vrachtauto opleidingen een 0 tarief hadden, dus wel btw betalen op brandstof, aanschaf voertuigen, reclame enz. maar niet kunnen terug krijgen.

Nannie Leijten|06.02.14|17:02

Bij deze roep ik iedereen op die nog lid is van de BOVAG zich terug te trekken. Inderdaad de BOVAG vertegenwoordigt alleen nog zichzelf. Misschien kunnen wij als ZZPers zelf een groep oprichten die opkomt voor onze belangen. Want ik weet, ondanks wat de BOVAG beweert, dat de meeste ZZPers zeer serieus zijn in het uitvoeren van hun beroep. De BOVAG wil dat wij allemaal stoppen met onze onderneming en voor het minimumloon bij de grote rijscholen gaan werken.

John van den Kieboom|06.02.14|17:15

@ Nannie Leijten,

Als er zo’n groep kom meld ik me direct aan. Maar dan moet het wel een belangenorganisatie worden die voor onze belangen opkomt en geen commerciële dingen erbij doet als verzekeringen en opleidingen verkopen. Ik weet dat het FNV (en misschien ook het CNV wel) een lidmaatschap voor zelfstandigen heeft. Nadeel daarvan is dat deze niet branchegericht zijn maar vooral algemene dingen regelen.

Nannie Leijten|06.02.14|17:28

Nou, voor iedereen die nog meer interesse heeft in zo’n belangenorganisatie zonder commerciële doeleinden, meld je aan. Ik ben voor.

Incredible|06.02.14|17:48

Nannie, elk zinnig denkend mens is al jaren geen lid meer van de Bovag.
De Bovag heeft nog nooit iets gedaan waar de rijschoolbranche beter van geworden is. Elke opleiding in Nederland is BTW vrij, behalve de rijopleiding en dat levert Den Haag vele miljarden op. Daar zijn we al jaren over bezig, maar ondanks de zware opleiding tot rij-instructeur wordt dit niet als leraar gekwalificeerd, dus geen opleiding, dus BTW.

Nannie Leijten|06.02.14|18:01

Incredible, misschien is het daarom zeker een optie om ons te verenigen. Want samen staan we sterk. Alleen klagen helpt niet, er is werk aan de winkel. Ik hoor hier geluiden die ik in jaren niet gehoord heb, namelijk een branche die eindelijk zichzelf serieus neemt.

rij bewijs|06.02.14|18:35

Die BTW zit toch verwerkt in de lesprijzen? Toen die van 19% naar 21% steeg, gingen de lesprijzen omhoog. Als het 6% zal worden, gaan de lesprijzen dan omlaag? Nieuwe rijscholen zullen dan nog scherpere prijzen hebben tegenover rijscholen die de prijzen niet verlaagd hebben.

Guido Seegers|06.02.14|18:44

Jose Burgemeester van de BOVAG zegt: “Als we er nu te veel aandacht op gaan vestigen, lopen we de kans dat de discussie over het afschaffen ervan voor bijvoorbeeld de fietsenmakers en kappers weer oplaait. Daar is niemand bij gebaat.”
Gebaat zou de ‘rijinstructeur’ zijn, zeg ik dan. De BOVAG komt naar mijn idee dus niet onverdroten op voor de rijinstructeur, want ze moeten ook andere belangen verdedigen. Dan steun ik liever het standpunt van het CNV die dat wel doet.

Guido Seegers|06.02.14|18:44

Kappers en fietsenmakers zijn zogenaamde ‘arbeidsintensieve beroepen’. Terecht dat zij in aanmerking komen voor een 6% tarief. Maar dat geldt ook voor de rijinstructeur. Hoe goed ik ook ben, ik kan nooit meer dan aan één leerling (B) tegelijk rijles geven. Dus net als de kappers en de fietsenmakers horen wij in de lage btw-tarief.

Bert de Weerd|06.02.14|20:08

Jammer dat in het artikel niet verwezen wordt naar het pakket aan maatregelen dat het CNV in mei heeft voorgesteld aan de Tweedekamer.
Daar stond het namelijk als 1 van de voorgetelde maatregelen in.

Rijschool Jansen|06.02.14|20:26

Allereerst die 6 % komt er niet 0 % al helemaal niet. Het is een illusie. Het is een vergissing dat dit een oplossing is voor de branche. Als er een overschot aan rijscholen en rijinstructeurs zijn en de btw wordt verlaagd, dan is het effect dat er nieuwe onrendabele bodemprijzen voor rijlessen komen. Daar hoef je niets voor te doen, dat doet je concurrent wel voor je. Dat niet alleen … (volgend bericht)

Rijschool Jansen|06.02.14|20:33

De opleiders voor rijinstructeurs berekenen wel weer hun eigen sommen die ze in de advertenties voor “wordt rijinstructeur” kunnen plaatsen. Op deze manier worden hun eigen schoolbanken wel weer gevuld met aspirant rijinstructeurs die in hun brein wel weer heel veel geld kunnen verdienen met wel hele lage les prijzen. Zo komen ze toch de schoolbankjes uit?

Youran van Ark|06.02.14|21:51

Hoop doet leven!
Eindelijk gerechtigheid?

EVR Almere|06.02.14|22:50

6% of 0% heeft als oplossing dat je niet elke kwartaal een zak geld dumpt bij de belastingdienst!! Geld dat elke ondernemer hard nodig heeft om reserves op te bouwen voor onderhoud en aanschaf nieuwe lesauto bijvoorbeeld. Met die 21% geef je je kapitaal weg en blijf je zitten met losgeld waar je nog al je lasten mee moet betalen (zakelijk als prive). We horen mooie verhalen over tarieven in het buitenland maar zolang dit niet serieus op de agenda komt te staan blijft het valse hoop.

RijschoolUtrecht.nl|07.02.14|16:35

Kom maar op met die ruimte. Het zal meer mogelijkheden bieden om sneller en /of meer te investeren, mits je niet rechtom of linksom wordt aangepakt. Zoals de vrijstelling van de houderschapsbelasting voor de zogenaamde ‘zeer zuinige auto’ dat per 1 januari is opgeheven.
Dus ook voor rijscholen.

Michael Sonderman|07.02.14|23:10

Ik zie dat er steeds een denkfout gemaakt wordt!
De lesprijs moet berekend worden ex BTW, dat is jouw lesprijs!
Voor de overheid bereken je de verplichte BTW boven op je lesprijs, het is geld wat nooit van jouw is geweest. Ik merk dat de meeste het zien als geld wat je door de overheid afhandig wordt gemaakt, dat is dus niet zo. En de Bovag snap ik wel, die wil serieus genomen worden, vergelijk het met Wilders, die heeft zoveel dwaze lobby’s gehad, dat wanneer hij een keer ” een goed idee heeft”

Michael Sonderman|07.02.14|23:13

Niet serieus genomen wordt.
En ik zie de Bovag meer als de enige branche vereniging die opkomt voor de klant, en dat onderscheid je van de rest

John van den Kieboom|08.02.14|08:23

@ Michael,

Je vergelijking tussen de Bovag en Wilders gaat natuurlijk volledig mank. Bovag zegt voorstander te zijn van het 6% BTW tarief mar vindt het te vroeg om te lobbyen. Een drogreden natuurlijk. Een zoethoudertje. Daarnaast, als Bovag er vooral is voor de kalnt waarom moeten zij dan zitting nemen in de CEC? En “opkomen voor de klant”? Omdat zij een BGF hebben?

Nannie Leijten|08.02.14|12:22

Michael Sonderman,ik denk dat je het niet helemaal begrijpt. Wat de belasting betreft. De leerling ziet alleen de complete lesprijs en niet de BTW die er bij in zit. Dus als ik €45 per uur vraag, wat nog erg laag is, als je dit vergelijkt met andere beroepsgroepen, is het toch echt heel anders of je 1/5 deel moet afdragen of 6%.

Nannie Leijten|08.02.14|12:22

Dus als de BTW verlaagd wordt dan verlaag ik niet de lesprijs, maar staat het inkomen eindelijk gelijk met wat we investeren. En ik heb zomaar een vermoeden dat jij onderdeel bent van de BOVAG,want de BOVAG heeft nog nooit wat voor ons gedaan. Maar je bent wel het braafste jongetje van de klas

Michael Sonderman|08.02.14|19:40

@ Nannie
Als de consumentenprijs € 45,- is, dan is jouw lesprijs € 37,19 bij 21%
bij 6% zou jou lesprijs €42,45 zijn. feitelijk heb je de lesprijs met €5,26 (12,5%) verhoogt.
Dat de lesprijs laag is dat klopt, maar wanneer je van mening bent dat je deze lesprijs nodig hebt, zou de consumentenprijs € 51,36 moeten zijn, en niet een BTW verlaging daarvoor gebruiken. immers het prijsverschil met prijsvechters blijft gewoon bestaan.
Trouwens 6 % is beter dan 0% omdat je dan ook geen aftrek meer hebt

Youran van Ark|09.02.14|10:19

BOVAG zuigt big time vind ik.
Meneer Sonderman is duidelijk lid.
Bosch en Veenstra uit Hilversum namelijk.
Nannie haar 1e comment klopt gewoon naar mijn mening.

Hennie Jong|10.02.14|01:08

Waarom niet belasting vrij voor wegen belasting, zoals taxi voertuigen ?

Dewnath Awadhpersad|11.02.14|12:40

Als FISCAAL JURIST van de Bovag nu al niet weet waarover ze praat, waar hebben we het dan over. Ipv belangen te behartigen van de rijschoolhouders zet ze haar hak in de zand! Dus mijn voorstel: BOVAG opdoeken want we hebben niks aan zogenaamde belangen behartigers!

Michael Sonderman|12.02.14|16:31

Klanten willen zekerheid, en door de verscherpte eisen voor het lidmaatschap gaat het de goede kant op, en ondanks de hoge contributie heeft het voor ons voordelen.
BGF is voor de klant een zekerheid, geschillencommissie, VOG (die eraan komt) en andere eisen, uitstraling voor de klant.
Ik weet dat er ook goede scholen zijn die geen lid zijn, maar de klant ziet door de bomen het bos niet meer, vandaar de meerwaarde.
Dank je Youran voor de gratis reclame, daar ben ik zelf te bescheiden voor.

John van den Kieboom|12.02.14|17:44

Verscherpte eisen??? No way!! Er zijn PLANNEN om de eisen te verscherpen maar zo lang is het nog lang niet. En zekerheid met het BGF? Nou daar zitten ook nogal wat haken en ogen aan. De consument moet de lesprijs controleren waar ik dat een taak van de BOVAG vind. Mag wel ook voor een contributie van €600,= waar je niets voor terug krijgt. Wel de dingen blijven zien zoals ze zijn.

Kees Theunissen|08.03.14|22:20

Verlagen van het btw-tarief als wij dat nog mee mogen maken, zou mooi zijn. BOVAG als belangenbehariger van de rijschoolbranche heeft blijkbaar geen haast. C’est la vie, in deze branche moeten wij zelf de kolen uit het vuur halen.

Jafeth Peeters|15.10.14|22:48

Eindelijk wordt dit onderwerp weer opgerakeld, 6% of 0% BTW afdracht voor rijscholen zou zeker een hoop gaan oplossen!
Maar dan moet niet iedereen massaal hun prijzen gaan verlagen zodra een dergelijke regeling er door zou komen!
Dan zijn we weer terug bij af.
Het zou zeker het “zwart” werken bestrijden, waardoor er weer een gezond evenwicht zou ontstaan tussen de rijscholen onderling.
Ik ben al meer dan 22 jaar in onze branche actief en heb ook veel TAXI gereden. Werk van maken dus!!!!!!!!!!!!!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.