Bovag-rijscholen steunen ingezette koers branchevereniging

De rijscholen die bij Bovag zijn aangesloten, steunen het beleid van de branchevereniging. Vorige week deed het opstappen van een kleine 150 Bovag-leden wegens de nieuwe ledeneisen veel stof opwaaien. Maar tijdens de Algemene Ledenvergadering in Bunnik maandag viel hierover geen onvertogen woord. Geen van de aanwezigen uitte publiekelijk kritiek op de nieuwe lidmaatschapsvoorwaarden. Sterker nog, er werd met regelmaat geapplaudisseerd tijdens de bijeenkomst.

“Afgelopen vrijdag brachten we het nieuws naar buiten. Dit is goed voor onze leden”, zo stelde voorzitter Frank Hoornenborg in zijn betoog. “In onze sector is het dagelijkse kost om te klagen over alles en iedereen om vervolgens van andere partijen oplossingen te eisen. Maar veel externe klagers heb ik zelf weinig concreets zien bijdragen aan oplossing voor de problemen waarmee onze branche kampt. Bovag heeft haar verantwoordelijkheid genomen en zoekt de oplossing mede bij zichzelf.”

ALV

Bij de Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst in het nieuwe Bovag-huis waren maandag zo’n 50 van de inmiddels 800 rijschoolhouders aanwezig. Er werd onder andere teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgeblikt naar wat dit jaar op stapel staat. “We willen laten zien dat er twee soorten rijscholen zijn in Nederland. Kwalitatief goede rijscholen die bij Bovag zijn aangesloten, waar alles goed geregeld is en waar ook gecontroleerd wordt. En daarnaast rijscholen waar je het nog maar moet afwachten’, zo vulde Bovag-manager Frans Bastiaansen de voorzitter aan.

“Leerlingen, ouders en grootouders moeten weten dat ze een Bovag-rijschool moeten selecteren als ze zeker willen zijn van kwaliteit. We gaan het vakmanschap van onze rijscholen benadrukken”, zo stelde hij.

Ledeneisen

Bovag Rijscholen ontving recent 150 opzeggingen van rijschoolhouders die vanwege de strengere lidmaatschapseisen niet meer bij de vereniging aangesloten wilden blijven. Ze stapten uit eigen beweging op en hebben daarmee het ledenaantal van zo’n 950 naar ongeveer 800 teruggebracht. “Al bij de aankondiging van de nieuwe lidmaatschapseisen hebben wij duidelijk gemaakt dat we kwaliteit boven kwantiteit stellen. Ook hebben we aangegeven dat we er rekening mee houden dat een aantal leden niet aan onze eisen zal of wil voldoen. Dat is dus ook gebeurd”, aldus Hoornenborg.

“Ons collectief van 800 rijscholen dat 50 procent van de examens afneemt bij het CBR en CCV staat voor kwaliteit, professionaliteit en betrouwbaarheid. Wij nemen ons vak en de consument serieus. Deze verbeterde kwaliteit onder de leden gaat ons helpen om Bovag als een sterk kwaliteitskeurmerk in de branche neer te zetten. Met als uiteindelijk doel dat de consument voor deze zekerheid gaat kiezen en Bovag-leden meer buisiness in hun zaak krijgen.”

Bovag-lid

Handhaving van de lidmaatschapseisen is echter net zo belangrijk als de lidmaatschapseisen zelf, zo stelde de Bovag-voorzitter tijdens de bijeenkomst. “Dit jaar zullen alle leden door de firma Wisse & Doornbos op de punten ‘slagingspercentage’, ‘VOG’ en ‘kredietwaardigheid’ worden gecontroleerd.” Of Bovag-rijscholen aan het nieuwe eisenpakket voldoen, wordt minimaal iedere drie jaar door het onafhankelijke bureau gecheckt, zo werd eerder al aangegeven.

Volgens Frank Hoornenborg heeft de branchevereniging momenteel nog geen zicht op het aantal aangesloten rijscholen dat niet aan de eisen kan voldoen en dus door Bovag zal worden afgestoten. “Er is een herstelperiode, maar als een rijschool na die tijd nog steeds niet kan voldoen, dan hoort ze niet bij Bovag thuis. We willen onze beloften naar de consument toe waarmaken.”

Ministerie

Door de Bovag-voorzitter werd tevens de kwestie rond de Rijscholenkiezer aangehaald. Hij liet weten dat Bovag continu heeft aangedrongen op drastische maatregelen om het kaf van het koren te scheiden. “Maar veel van die maatregelen bleken voor onze minister een brug te ver. Uiteindelijk heeft zij besloten tot de lancering van de Rijscholenkiezer. Helaas had deze website door opstartproblemen te maken met een valse start.”

“De onvolkomenheden hebben wij intensief besproken met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Rijscholenkiezer. Wij zijn in overleg en doen ons best om onze verbetervoorstellen aanvaard te krijgen. Ik wil echter nog wel benadrukken dat we voorstander zijn van een goede betrouwbare informatiesite voor de consument. Maar dan moet deze wel 100 procent betrouwbaar zijn en zal duidelijk het verschil in waardering voor de rijschool zichtbaar moeten zijn. Alleen dan kan de consument een weloverwogen keuze maken.”

Rijscholenkiezer

“Naast de Rijscholenkiezer onderstreept de in oktober gestarte media-campagne ‘Denk vooruit, begin bij Bovag’ het belang van het kiezen voor een Bovag-rijschool”, zo laat Hoornenborg weten. “We benadrukken bij leerlingen en hun ouders dat het Garantiefonds, het bemiddelingsbureau en de geschillencommissie van cruciaal belang zijn voor een kwalitatief goede rijschoolkeuze. Ook TeamAlert heeft dit op aandringen van ons uiteindelijk meegenomen in de Rijscholenkiezer.”

De stichting achter de Rijscholenkiezer maakte vorige week bekend in de puntentelling voor rijscholen een duidelijker onderscheid te gaan maken tussen lidmaatschappen van brancheverenigingen mét en zonder een geschillencommissie, een klachten- en een garantiefonds.

Dossiers

Er waren meer dossier waarmee Bovag zich in 2014 bezighield, zo stelde Hoornenborg. “Denk aan het T-rijbewijs en aan de code 95-vrijstelling voor oudere chauffeurs. Die vrijstelling wordt per 1 juli 2015 opgeheven, wat meer werk voor onze branche oplevert. En niet te vergeten de intensieve samenwerking met de Belastingdienst om valse concurrentie tegen te gaan.” Daarnaast debatteerde Bovag naar zeggen van Hoornenborg actief met de directie van het CBR rond het locatiebeleid voor het theorie-examen.

“En via EFA, het orgaan waarin brancheorganisaties zich op Europees niveau in verenigen, gaan we nog deze maand in Europees verband in gesprek over kwaliteitscriteria voor rijscholen. Kortom: we zijn volop in beweging geweest en zullen ons in blijven zetten voor een gelijk speelveld. En niet te vergeten: voor een rendabele branche.”

Jaaractieplan

Tijdens de bijeenkomst in het nieuwe Bovag-huis werd daarnaast het jaaractieplan van 2015 gepresenteerd. Manager Frans Bastiaansen somde enkele actiepunten op. “We vinden onder meer gelijk speelveld voor rijscholen belangrijk, dus daarop blijven we inzetten. Omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf dit jaar wordt ingezet om WRM-bevoegdheden te controleren, willen we hierover met ILT zo snel mogelijk in gesprek. Ook met de Belastingdienst willen we het gesprek aangaan om ervoor te zorgen dat alle rijscholen hun afdracht op de juiste manier doen en er geen valse concurrentie bestaat.”

Hij voegde daaraan toe: “Er is met de Belastingdienst gesproken over een boordcomputer, zoals ook in de taxibranche wordt gebruikt. Dit heeft echter alleen zin als het een verplichting wordt voor de hele rijschoolbranche. Dat is een project dat er een van de lange adem zal worden.”

Rijbewijs

“Als we de consumenten van onze leden zorgeloze mobiliteit op maat willen leveren, dan moeten we als Bovag Rijscholen op zoek naar andere producten dan de verplichte rijopleiding”, aldus de Bovag-manager. “Dan zitten wij te denken aan klantbeleving en ‘funproducten’ die mensen bovenop het rijbewijs van rijscholen kunnen afnemen. Het gaat dan niet alleen om verhoogde rijvaardigheid, maar ook om vragen als ‘hoe leg je sneeuwkettingen om’ en ‘hoe gedraag je je op engelse rotondes’. Wij willen onze leden het komende jaar ondersteunen bij het opzoeken van dit soort nieuwe product-marktcombinaties. Daar horen ook trainingen en cursussen bij. Die worden voor een deel al aangeboden. Maar wij willen daar nieuwe trainingen aan toevoegen.”

Ook wil Bovag zich dit jaar inzetten voor de afschaffing van de automaatcode voor het rijbewijs B, zo geeft Bastiaansen te kennen. “Dit na de successen van 2013-2014, toen de automaatcode 78 voor het vrachtautorijbewijs werd afgeschaft. We moeten de wetgeving op de juiste manier voorbereiden vanwege de voortschrijdende technologie. Leerlingen zullen uiteraard extra lessen krijgen om te leren schakelen, maar we moeten wel rekening houden met wat er in de toekomst te gebeuren staat.”

BGF

Gedurende 2015 gaat Bovag daarnaast aan de slag met het Bovag Garantiefonds. “Een van de punten van het jaaractieplan is het onderhouden en bijsturen ervan, want het BGF is voortdurend aan erosie onderhevig. Er zijn immers partijen die handig gebruik en misbruik van het fonds maken. Wij willen het BGF toekomstbestendiger maken.” De nieuwe vorm waarin Bovag het fonds gaat gieten, wordt tijdens het Bovag-congres in mei van dit jaar gepresenteerd, zo liet hij weten.

De nieuwe ledeneisen van de branchevereniging én onder meer het bestaan van het BGF moet ook naar consumenten toe worden gecommuniceerd, zo werd betoogd. “We kunnen namelijk concreet aantonen dat de consumentenbelangen alleen bij Bovag-rijscholen worden gewaarborgd. In geval van discussie of conflict kan een consument een beroep doen op Bovag-bemiddeling, in hoger beroep bij de stichting geschillencommissie rijopleidingen en bij faillissement op het Bovag Garantiefonds. We willen hiermee leerlingen, ouders en grootouders van de kwaliteit van Bovag-rijscholen doordringen.”

Lobby

Bovag wil ook de lobby naar Europa uitbreiden. “Dit omdat de overheid steeds liberaler wordt en dus meer aan branchepartijen overlaat. Het is een uitdaging voor ons om die handschoen op te pakken en te regelen wat er te regelen valt”, aldus Bastiaansen.

De branchevereniging wil naar zeggen van de manager daarnaast online communities oprichten waar rijscholen van gedachte kunnen wisselen, discussies kunnen opstarten en zich door elkaar laten inspireren. “We vinden het tevens belangrijk om binnen Bovag een netwerk met andere branches op te zetten. Bijvoorbeeld door in samenwerking met een verhuurbedrijf in de omgeving een geslaagde leerling een dag een gratis huurauto mee te geven. En in 2015 wordt de bestuursstructuur van Bovag aangepast. De periode tot aan het congres in mei wordt gebruikt om de structuur op een andere manier vorm te geven.”

Kwaliteit

Bovag Rijscholen-voorzitter Frank Hoornenborg benadrukte na afloop van de bijeenkomst nogmaals binnen Bovag rijscholen een kwaliteitsslag te willen maken. “Als leden hierin niet mee willen gaan, dan niet. Er wordt veel kritiek geuit op ons beleid. Maar dat komt meestal van diegenen die niet aan onze eisen kunnen voldoen. Het gaat niet om de aantallen, het gaat om kwaliteit. Want dat is ons uiteindelijke doel.”

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

35 reacties op “Bovag-rijscholen steunen ingezette koers branchevereniging”

Mark Pothoven|20.01.15|18:26

Jaren lid geweest van de bovag!
ik heb het opgezegd omdat de kosten voor lidmaatschap te hoog zijn voor ons.Dat ze maar eens iets doen aan die prijs stuntende rijscholen en de rijscholen die nog steeds met bosjes uit de grond komen en dan gaan adverteren met 10 rijlessen en examen voor 199 euro kunnen wij wel in pakken. Hoe goed onze klanten reviews ook zijn en onze slagingspercentage.
en denk je dat de mensen vragen of je bovag lid bent nee dus.
in al de jaren nog nooit een leerling gevraagd!!!

Mark Pothoven|20.01.15|18:29

En ik ben uit mezelf weggegaan ook al vol doe ik aan al de eisen dus rekenen ze mij ook mee bij die 150 dan?

en een oplossing voor het probleem wat wij hebben hoor je de bovag ook niet na het sturen van een mail met het probleem en uitleg.
krijg ik een standaard mail om me weer opnieuw in te schrijven.

Bedankt BOVAG !!!

René Smoors Deventer|20.01.15|18:36

Gewoon goed en eerlijk een bedrijf runnen. Zorgen dat jezelf een goede naam opbouwt én hoog houdt. Daar heb ik geen BOVAG bij nodig.

Wat mij de afgelopen week het meest stoort in de berichtgeving vanuit BOVAG is het negatief neerzetten van de niet bij BOVAG aangesloten meerderheid.

Ik kán met mijn rijschool aan alle door BOVAG gestelde eisen voldoen, maar wil dat niet. In eerste instantie om de kosten, maar inmiddels om de negativiteit die van BOVAG afspat richting collega’s. Jammer.

rijschool twice|20.01.15|22:08

Naar aanleiding van de berichtgeving hier valt me wel op dat de bovag graag op de voorgrond treedt in hun positieve invloed in de branche. Gezien de reacties op meerdere topics hier blijkt echter steeds het tegenovergestelde.
Kwaliteitsverbetering bereik je niet door de feiten die de bovag iedereen voorhoud. Meer luisteren naar je leden, naar de branche, naar anderen die goede ideeën hebben,zetten meer zoden aan de dijk dan iedereen die niet in hun straatje mee praat negatief neer te zetten.

rijschool twice|20.01.15|22:08

Ik heb respect voor al die bovag leden maar ook ex bestuursleden die naar buiten treden om hun verhaal te willen doen. Misschien zou het de bovag sieren om naar hen te luisteren en niet naar hun verdienmodel.

Jan Struik|21.01.15|00:47

BOVAG beweert de helft van de eerste B examens te doen. Zelfs nu er 150 leden zijn opgestapt. Ik ben eens gaan rekenen en daar klopt helemaal niets van. Ik heb gekeken in examenplaats Utrecht. Daar kom ik tot het volgende. In 2014 zijn er in Utrecht 9910 eerste B examens gedaan. Op rijschoolgegevens.nl staat 421 rijscholen. Daarvan zijn er (nu nog voor de 150 opstappers) 61 BOVAG lid. In deze periode Deden deze 61 BOVAG rijscholen (en dan reken ik heel gunstig dus tot 40 examens is 39 enz.)

Jan Struik|21.01.15|00:51

In totaal maximaal 2780 eerste B examens. Dat is 28 %. Van die 2780 examens zijn er 609 gedaan door rijscholen die geen BOVAG lid zouden mogen zijn omdat zij het kringgemiddelde (46-50 %) niet halen. Nogmaals ik heb bij deze berekening voor de BOVAG zeer gunstig gerekend. Of zou Utrecht een uitzondering zijn? Daar geloof ik niets van.

René Smoors Deventer|21.01.15|08:20

In Deventer zo’n 450 van de 1780 examens afgenomen door BOVAG rijscholen. Waarbij 2 van deze 6 rijscholen onder het kringgemiddelde scoren.

Jan Struik|21.01.15|10:11

Dat bedoel ik René. In Deventer is dat dus nu ruim 25%. Zullen Utrecht en Deventer dan uitzonderingen zijn?

rijschool twice|21.01.15|11:24

Apart is het wel dat de een ledenverlies van 150, dat is 15 % en met de herziene rekenmethode 40% ; ), je als belangenvereniging niet aan het denken wordt gezet. Lijkt me dat zo’n verlies niet getuigd van een brede steun voor de ingezette weg. In dit topic lees ik: ‘funproducten’ die mensen bovenop het rijbewijs van rijscholen kunnen afnemen. Nu klopt de eind zin niet meer: Het gaat niet om de aantallen, het gaat om kwaliteit.

Arthur Wijte|21.01.15|14:57

BOVAG staat niet voor kwaliteit en consumentenveiligheid. Koop maar eens een auto die onder de “BOVAG garantie” voorwaarden valt zonder bij te betalen voor een “garantie/aflever pakketje”. Ik hecht net zoveel waarde aan dat “Garantiefonds, het bemiddelingsbureau en de geschillencommissie” verhaal van de BOVAG. Een hoop lucht en mensen die nog steeds kwaad willen dekken de boel mooi af met allerlei voorwaarden. Maar het BOVAG stickertje staat voor kwaliteit hoor…

Rij School|21.01.15|23:27

Voor de aardigheid even in examenlocatie Amsterdam gekeken. Daar zijn in de periode van 1-10-2013 tot en met 30-09-2014 11.779 eerste examens B gedaan.
Volgens de website van de BOVAG zijn er 42 rijscholen in Amsterdam lid van de BOVAG.
Reken mee:
11779 / 2 = 5889,5 eerste examens
5889,5 / 42 BOVAG rijscholen zijn 140,2 examens per rijschool!!

Rij School|21.01.15|23:28

Een kleine steekproef bij rijschoolgegevens onder 15 van de 42 BOVAG rijscholen leert dat er 4 rijscholen 5 of minder examens heeft gedaan, 4 rijscholen onder de 10 examens, 5 rijscholen tot 25 en 2 rijschool tot 40. Als het waar is wat de voorzitter beweerd dan zouden 15 rijscholen +/- 2100 examens voor hun rekening hebben gehad. Tel je het aantal examens echter op dan kom je uit op slechts 239 examens!

Rij School|21.01.15|23:31

Waarom blijft de BOVAG bij name van de voorzitter Frank Hoornenborg beweren dat de 800 leden samen goed zijn voor ongeveer de helft van het aantal B-examens!
Ik roep dan ook iedere rijschool op om in uw eigen examengebied te kijken naar het aantal examens / slagingspercentage en dit op deze site te plaatsen, alleen op die manier komt de waarheid over het aantal examens en slagingspercentages boven water.

Rij School|21.01.15|23:42

Plaats de berichten van de BOVAG op uw site en plaats daarbij uw eigen ervaring, verwijs de ouders van uw leerlingen waar ze zelf uw gegevens eenvoudig kunnen controleren! Ouders kunnen zelf ECHT de verschillen zien en constateren dat de BOVAG afdeling rijscholen niet helemaal eerlijk, objectief en onafhankelijk is!!!
Als 7200 niet aangesloten rijscholen dit doen dan word het wel lastig om vol te houden dat de BOVAG 50% van de B examens heeft en haar leden boven het gemiddelde moeten scoren!

Pieter van Rosse|22.01.15|15:34

Eigenlijk ongelovelijk dat de BOVAG zo’n uitspraak durft te doen.
50 leden van de 800 leden aanwezig bij de ALV.
Dat zijn dus de leden die er geen probleem mee hebben, de andere (afwezige) leden laten hun stem dus niet horen.
Ik ben zelf nog steeds lid van de BOVAG, en eigenlijk alleen maar voor het BGF (garantie Fonds).

Als BOVAG vertegenwoordiger zou ik mij diep schamen dat zo weinig leden genoeg interesse tonen om daadwerkelijk bij een ALV te komen.

Peter Hanemaaijer|22.01.15|19:27

Gisteren mijn Bovag lidmaatschap per 31-12-2015 opgezegd. (kan nog tot 1 oktober) Sowieso was ik niet blij met de nieuwe lidmaatschapseisen en dan met name het review gedeelte en de Bovag sticker op mijn auto. Ik heb mij enorm gestoord aan de negatieve uitlatingen van Bovag over rijscholen die niet bij de Bovag aangesloten zijn. Alsof alleen Bovag aangesloten rijscholen kwaliteit bieden……Bovag heeft zichzelf in de voet geschoten en kweekt op deze wijze alleen maar meer verdeeldheid!

Youran van Ark|22.01.15|20:40

Almere
11 van de 144 Almeerse rijscholen zijn lid.
144 rijscholen nemen ruim genomen 1800 van de 5400 examens in Eemnes af.
11 leden nemen 400 van die 1800 examens af.
Het gemiddelde slagingspercentage van deze rijscholen ligt onder het kringgemiddelde.
Slechts 4 van hen scoren bovengemiddeld.
Liegen in de media is zo gedaan. Deze leugen rectificeren is een stuk lastiger.
Dit is pure laster/smaad. (weet ik inmiddels alles vanaf lol ,hoi pablo)

René Smoors Deventer|22.01.15|23:04

Is er niet ergens een tv-programma te benaderen die al deze loze BOVAG uitspraken van de afgelopen week eens onder loep wil nemen? Want BOVAG blijft bezig met het gros van de rijscholen negatief neerzetten en krijgt daar een groot, gratis media podium voor.

Youran van Ark|23.01.15|09:32

Nou Rene schrijf wat redacties van programma´s aan. Maak een kloppende mail en stuur die gewoon naar al die mailadressen.

Jan Struik|23.01.15|10:54

Heb er nog maar 1 bekeken. Roosendaal. 2433 eerste B examens door 97 rijscholen.. Daarvan zijn er 18 ( 18,55 % ) BOVAG lid. Deze namen 556 eerste examens voor hun rekening wat 23 % is. 162 examens daarvan zijn afgenomen door bovag rijscholen die het kringgemiddelde niet halen. (29%) Zou er 1 examenplaats zijn waar BOVAG wel 50 % haalt ?

Nicole Buijze|23.01.15|22:26

Uit diverse onderzoeken verricht in 2013 naar slagingspercentages,belangenverenigingen en rijscholen zijn interessante feiten naar voren gekomen. Als reactie op dit topic zal ik een aantal bevindingen hier vermelden. Allereerst had de BOVAG toen een behoorlijke ledenstijging van net begonnen rijscholen die niet of nauwelijks examens hadden gereden echter wel het logo mochten dragen.

Nicole Buijze|23.01.15|22:30

De slagingspercentages kwamen toen al niet overeen met het door hen vermelde gemiddelden van hun leden en ook was het leden aantal toen lager dan zij voor deden komen terwijl door de VRB de aantallen wel accuraat weergegeven werden. Daaruit voortvloeiend kwam er ook naar voren dat de stelling van de BOVAG dat zij verantwoordelijk waren voor de afname van de helft van de eerste B examens niet op waarheid berustte.

Nicole Buijze|23.01.15|22:34

Helaas worden alle indianen verhalen door de overheid wel voor waarheid aangenomen en hierdoor blijven zij de adviezen van de bovag als waardevol zien. Vooralsnog heb ik geen reden om te twijfelen aan het aantal leden die nu genoemd worden echter wel aan het belang van vertegenwoordiging bij de overheid op basis van dit aantal.

Jan Struik|24.01.15|00:57

De grote klap voor de BOVAG gaat nog komen. Er waren nog veel meer opzeggingen maar die werden door bovag geweigerd omdat men te laat opzegde. Op internet staan vele klachten hierover. Deze leden hebben dus al wel opgezegd per 1 januari 2016. Daarna zullen de BOVAG rijscholen een marginaal clubje vormen. En zal het percentage heel goede rijscholen buiten de bovag veel groter zijn. Jammer hoor BOVAG.

willy van Summeren|24.01.15|12:58

de ogen gaan eindelijk open

Rij School|24.01.15|13:40

Locatie Alkmaar:
Periode 1-10-2013 t/m 30-9-2014 Totaal 3900 examens. Kringgemiddelde 46-50%
Aantal Bovag rijscholen 20
Aantal examens door Bovag: 1014 (= 26%)
Aantal Bovag rijscholen onder kringgemiddelde 10 (= 50%)
De Bovag wil in de rijscholenkiezer het aantal examens van een rijschool zwaarder meetelt in de weging. In dat geval geldt dat 5 Bovag rijscholen (= 25%)in Alkmaar met tussen de 1 en 9 examens(!)dus een lagere waardering moet krijgen!! Zal dat gebeuren? Vast niet!

Bram Bal|25.01.15|16:23

Ook kan gesteld worden: Minimaal 150 rijscholen steunen nieuwe eisen BOVAG niet. Of 50 aanwezige Bovag rijscholen steunen nieuwe regels. Want heel objectief bekeken (en dat behoort journalistiek te doen) is dat wat er aan de hand is.

Jan Struik|25.01.15|21:22

Doen we er nog 1. Amsterdam. 11.779 eerste B examens door 588 rijscholen. Daarvan zijn er 73 BOVAG lid. (24,6 %) Deze namen samen maximaal 2750 eerste B examens voor hun rekening (24,6 %) 432 van die examens zijn gereden door BOVAG rijscholen die onder het kringgemiddelde zitten ( 16 %). Deze week komen de nieuwe cijfers op rijschoolgegevens. Dan kunnen we de cijfers naast deze cijfers leggen en zullen we zien of er echt een ” kwaliteitslag ” is gemaakt. Ik denk van niet.

Jan Struik|25.01.15|21:24

Correctie: 73 BOVAG leden is 12,5 %

Jan Struik|27.01.15|14:56

Enige tijd geleden kwam de Telegraaf met : BOVAG schrapt 150 rijscholen. De voorzitter stond vooraan om maar te verklaren dat het initiatief daartoe bij BOVAG lag. Nu de nieuwe cijfers er weer zijn tijd om de balans op te maken. En wat blijkt ? BOVAG heeft de verkeerde rijscholen er uitgegooid. Van de 13 geschrapte rijscholen in Amsterdam voldeed er 1 niet aan de slagingspercentages. Alle anderen wel. Van de 60 rijscholen die wel lid bleven voldoen er 18 niet aan deze eisen.

Jan Struik|27.01.15|15:01

De cijfers nu? Er zijn 588 rijscholen in Amsterdam waarvan er 60 BOVAG lid zijn. Dat is 10,2 % Zijn deden 20,63% van alle B examens. 2375 stuks maximaal. Daarvan zijn er 321 afgenomen door BOVAG rijscholen die onder de maat presteren. 13,5 %. Bij de blijvers in Amsterdam zit oa een rijschool met tot 50 eerste examens en een percentage van 26-30 %. En een geroyeerd lid die tot 75 eerste examens had met 61-65 %. Een echte kwaliteitsslag.

Theo Janssen|07.02.15|18:27

wat een onzin van die bovag kletsmajoor om te zeggen dat ze met 800 leden de helft van alle in nederland afgenomen examens voor hun rekening nemen dat betekend dus dat 7200 rijschoolhouders goed zijn voor de overige helft
ben blij dat ik niet bij zo’n vereniging zit waarvan de voorzitter nog niet eens goed kan rekenen van de 200.000 examens deel door 2 100.000 voor bovag
zijn 125 per lid andere 100.000 delen door 7200 zijn nog geen 14 per rijschoolhouder her.ex niet meegeteld

Theo Janssen|07.02.15|18:32

als dan ook nog de helft van hun slaagt de eerste keer zorgt de bovag er dus voor dat zij de meeste gezakte kandidaten hebben ben blij dat ik niet bij zo’n clubje hoor maar zelfstandig werk

Johan Bekenkamp|19.02.15|22:25

Dat de BOVAG nog gelooft wordt door de overheid tot in maart sp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Bovag-rijscholen steunen ingezette koers branchevereniging | RijschoolPro

Bovag-rijscholen steunen ingezette koers branchevereniging

De rijscholen die bij Bovag zijn aangesloten, steunen het beleid van de branchevereniging. Vorige week deed het opstappen van een kleine 150 Bovag-leden wegens de nieuwe ledeneisen veel stof opwaaien. Maar tijdens de Algemene Ledenvergadering in Bunnik maandag viel hierover geen onvertogen woord. Geen van de aanwezigen uitte publiekelijk kritiek op de nieuwe lidmaatschapsvoorwaarden. Sterker nog, er werd met regelmaat geapplaudisseerd tijdens de bijeenkomst.

“Afgelopen vrijdag brachten we het nieuws naar buiten. Dit is goed voor onze leden”, zo stelde voorzitter Frank Hoornenborg in zijn betoog. “In onze sector is het dagelijkse kost om te klagen over alles en iedereen om vervolgens van andere partijen oplossingen te eisen. Maar veel externe klagers heb ik zelf weinig concreets zien bijdragen aan oplossing voor de problemen waarmee onze branche kampt. Bovag heeft haar verantwoordelijkheid genomen en zoekt de oplossing mede bij zichzelf.”

ALV

Bij de Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst in het nieuwe Bovag-huis waren maandag zo’n 50 van de inmiddels 800 rijschoolhouders aanwezig. Er werd onder andere teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgeblikt naar wat dit jaar op stapel staat. “We willen laten zien dat er twee soorten rijscholen zijn in Nederland. Kwalitatief goede rijscholen die bij Bovag zijn aangesloten, waar alles goed geregeld is en waar ook gecontroleerd wordt. En daarnaast rijscholen waar je het nog maar moet afwachten’, zo vulde Bovag-manager Frans Bastiaansen de voorzitter aan.

“Leerlingen, ouders en grootouders moeten weten dat ze een Bovag-rijschool moeten selecteren als ze zeker willen zijn van kwaliteit. We gaan het vakmanschap van onze rijscholen benadrukken”, zo stelde hij.

Ledeneisen

Bovag Rijscholen ontving recent 150 opzeggingen van rijschoolhouders die vanwege de strengere lidmaatschapseisen niet meer bij de vereniging aangesloten wilden blijven. Ze stapten uit eigen beweging op en hebben daarmee het ledenaantal van zo’n 950 naar ongeveer 800 teruggebracht. “Al bij de aankondiging van de nieuwe lidmaatschapseisen hebben wij duidelijk gemaakt dat we kwaliteit boven kwantiteit stellen. Ook hebben we aangegeven dat we er rekening mee houden dat een aantal leden niet aan onze eisen zal of wil voldoen. Dat is dus ook gebeurd”, aldus Hoornenborg.

“Ons collectief van 800 rijscholen dat 50 procent van de examens afneemt bij het CBR en CCV staat voor kwaliteit, professionaliteit en betrouwbaarheid. Wij nemen ons vak en de consument serieus. Deze verbeterde kwaliteit onder de leden gaat ons helpen om Bovag als een sterk kwaliteitskeurmerk in de branche neer te zetten. Met als uiteindelijk doel dat de consument voor deze zekerheid gaat kiezen en Bovag-leden meer buisiness in hun zaak krijgen.”

Bovag-lid

Handhaving van de lidmaatschapseisen is echter net zo belangrijk als de lidmaatschapseisen zelf, zo stelde de Bovag-voorzitter tijdens de bijeenkomst. “Dit jaar zullen alle leden door de firma Wisse & Doornbos op de punten ‘slagingspercentage’, ‘VOG’ en ‘kredietwaardigheid’ worden gecontroleerd.” Of Bovag-rijscholen aan het nieuwe eisenpakket voldoen, wordt minimaal iedere drie jaar door het onafhankelijke bureau gecheckt, zo werd eerder al aangegeven.

Volgens Frank Hoornenborg heeft de branchevereniging momenteel nog geen zicht op het aantal aangesloten rijscholen dat niet aan de eisen kan voldoen en dus door Bovag zal worden afgestoten. “Er is een herstelperiode, maar als een rijschool na die tijd nog steeds niet kan voldoen, dan hoort ze niet bij Bovag thuis. We willen onze beloften naar de consument toe waarmaken.”

Ministerie

Door de Bovag-voorzitter werd tevens de kwestie rond de Rijscholenkiezer aangehaald. Hij liet weten dat Bovag continu heeft aangedrongen op drastische maatregelen om het kaf van het koren te scheiden. “Maar veel van die maatregelen bleken voor onze minister een brug te ver. Uiteindelijk heeft zij besloten tot de lancering van de Rijscholenkiezer. Helaas had deze website door opstartproblemen te maken met een valse start.”

“De onvolkomenheden hebben wij intensief besproken met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Rijscholenkiezer. Wij zijn in overleg en doen ons best om onze verbetervoorstellen aanvaard te krijgen. Ik wil echter nog wel benadrukken dat we voorstander zijn van een goede betrouwbare informatiesite voor de consument. Maar dan moet deze wel 100 procent betrouwbaar zijn en zal duidelijk het verschil in waardering voor de rijschool zichtbaar moeten zijn. Alleen dan kan de consument een weloverwogen keuze maken.”

Rijscholenkiezer

“Naast de Rijscholenkiezer onderstreept de in oktober gestarte media-campagne ‘Denk vooruit, begin bij Bovag’ het belang van het kiezen voor een Bovag-rijschool”, zo laat Hoornenborg weten. “We benadrukken bij leerlingen en hun ouders dat het Garantiefonds, het bemiddelingsbureau en de geschillencommissie van cruciaal belang zijn voor een kwalitatief goede rijschoolkeuze. Ook TeamAlert heeft dit op aandringen van ons uiteindelijk meegenomen in de Rijscholenkiezer.”

De stichting achter de Rijscholenkiezer maakte vorige week bekend in de puntentelling voor rijscholen een duidelijker onderscheid te gaan maken tussen lidmaatschappen van brancheverenigingen mét en zonder een geschillencommissie, een klachten- en een garantiefonds.

Dossiers

Er waren meer dossier waarmee Bovag zich in 2014 bezighield, zo stelde Hoornenborg. “Denk aan het T-rijbewijs en aan de code 95-vrijstelling voor oudere chauffeurs. Die vrijstelling wordt per 1 juli 2015 opgeheven, wat meer werk voor onze branche oplevert. En niet te vergeten de intensieve samenwerking met de Belastingdienst om valse concurrentie tegen te gaan.” Daarnaast debatteerde Bovag naar zeggen van Hoornenborg actief met de directie van het CBR rond het locatiebeleid voor het theorie-examen.

“En via EFA, het orgaan waarin brancheorganisaties zich op Europees niveau in verenigen, gaan we nog deze maand in Europees verband in gesprek over kwaliteitscriteria voor rijscholen. Kortom: we zijn volop in beweging geweest en zullen ons in blijven zetten voor een gelijk speelveld. En niet te vergeten: voor een rendabele branche.”

Jaaractieplan

Tijdens de bijeenkomst in het nieuwe Bovag-huis werd daarnaast het jaaractieplan van 2015 gepresenteerd. Manager Frans Bastiaansen somde enkele actiepunten op. “We vinden onder meer gelijk speelveld voor rijscholen belangrijk, dus daarop blijven we inzetten. Omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf dit jaar wordt ingezet om WRM-bevoegdheden te controleren, willen we hierover met ILT zo snel mogelijk in gesprek. Ook met de Belastingdienst willen we het gesprek aangaan om ervoor te zorgen dat alle rijscholen hun afdracht op de juiste manier doen en er geen valse concurrentie bestaat.”

Hij voegde daaraan toe: “Er is met de Belastingdienst gesproken over een boordcomputer, zoals ook in de taxibranche wordt gebruikt. Dit heeft echter alleen zin als het een verplichting wordt voor de hele rijschoolbranche. Dat is een project dat er een van de lange adem zal worden.”

Rijbewijs

“Als we de consumenten van onze leden zorgeloze mobiliteit op maat willen leveren, dan moeten we als Bovag Rijscholen op zoek naar andere producten dan de verplichte rijopleiding”, aldus de Bovag-manager. “Dan zitten wij te denken aan klantbeleving en ‘funproducten’ die mensen bovenop het rijbewijs van rijscholen kunnen afnemen. Het gaat dan niet alleen om verhoogde rijvaardigheid, maar ook om vragen als ‘hoe leg je sneeuwkettingen om’ en ‘hoe gedraag je je op engelse rotondes’. Wij willen onze leden het komende jaar ondersteunen bij het opzoeken van dit soort nieuwe product-marktcombinaties. Daar horen ook trainingen en cursussen bij. Die worden voor een deel al aangeboden. Maar wij willen daar nieuwe trainingen aan toevoegen.”

Ook wil Bovag zich dit jaar inzetten voor de afschaffing van de automaatcode voor het rijbewijs B, zo geeft Bastiaansen te kennen. “Dit na de successen van 2013-2014, toen de automaatcode 78 voor het vrachtautorijbewijs werd afgeschaft. We moeten de wetgeving op de juiste manier voorbereiden vanwege de voortschrijdende technologie. Leerlingen zullen uiteraard extra lessen krijgen om te leren schakelen, maar we moeten wel rekening houden met wat er in de toekomst te gebeuren staat.”

BGF

Gedurende 2015 gaat Bovag daarnaast aan de slag met het Bovag Garantiefonds. “Een van de punten van het jaaractieplan is het onderhouden en bijsturen ervan, want het BGF is voortdurend aan erosie onderhevig. Er zijn immers partijen die handig gebruik en misbruik van het fonds maken. Wij willen het BGF toekomstbestendiger maken.” De nieuwe vorm waarin Bovag het fonds gaat gieten, wordt tijdens het Bovag-congres in mei van dit jaar gepresenteerd, zo liet hij weten.

De nieuwe ledeneisen van de branchevereniging én onder meer het bestaan van het BGF moet ook naar consumenten toe worden gecommuniceerd, zo werd betoogd. “We kunnen namelijk concreet aantonen dat de consumentenbelangen alleen bij Bovag-rijscholen worden gewaarborgd. In geval van discussie of conflict kan een consument een beroep doen op Bovag-bemiddeling, in hoger beroep bij de stichting geschillencommissie rijopleidingen en bij faillissement op het Bovag Garantiefonds. We willen hiermee leerlingen, ouders en grootouders van de kwaliteit van Bovag-rijscholen doordringen.”

Lobby

Bovag wil ook de lobby naar Europa uitbreiden. “Dit omdat de overheid steeds liberaler wordt en dus meer aan branchepartijen overlaat. Het is een uitdaging voor ons om die handschoen op te pakken en te regelen wat er te regelen valt”, aldus Bastiaansen.

De branchevereniging wil naar zeggen van de manager daarnaast online communities oprichten waar rijscholen van gedachte kunnen wisselen, discussies kunnen opstarten en zich door elkaar laten inspireren. “We vinden het tevens belangrijk om binnen Bovag een netwerk met andere branches op te zetten. Bijvoorbeeld door in samenwerking met een verhuurbedrijf in de omgeving een geslaagde leerling een dag een gratis huurauto mee te geven. En in 2015 wordt de bestuursstructuur van Bovag aangepast. De periode tot aan het congres in mei wordt gebruikt om de structuur op een andere manier vorm te geven.”

Kwaliteit

Bovag Rijscholen-voorzitter Frank Hoornenborg benadrukte na afloop van de bijeenkomst nogmaals binnen Bovag rijscholen een kwaliteitsslag te willen maken. “Als leden hierin niet mee willen gaan, dan niet. Er wordt veel kritiek geuit op ons beleid. Maar dat komt meestal van diegenen die niet aan onze eisen kunnen voldoen. Het gaat niet om de aantallen, het gaat om kwaliteit. Want dat is ons uiteindelijke doel.”

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

35 reacties op “Bovag-rijscholen steunen ingezette koers branchevereniging”

Mark Pothoven|20.01.15|18:26

Jaren lid geweest van de bovag!
ik heb het opgezegd omdat de kosten voor lidmaatschap te hoog zijn voor ons.Dat ze maar eens iets doen aan die prijs stuntende rijscholen en de rijscholen die nog steeds met bosjes uit de grond komen en dan gaan adverteren met 10 rijlessen en examen voor 199 euro kunnen wij wel in pakken. Hoe goed onze klanten reviews ook zijn en onze slagingspercentage.
en denk je dat de mensen vragen of je bovag lid bent nee dus.
in al de jaren nog nooit een leerling gevraagd!!!

Mark Pothoven|20.01.15|18:29

En ik ben uit mezelf weggegaan ook al vol doe ik aan al de eisen dus rekenen ze mij ook mee bij die 150 dan?

en een oplossing voor het probleem wat wij hebben hoor je de bovag ook niet na het sturen van een mail met het probleem en uitleg.
krijg ik een standaard mail om me weer opnieuw in te schrijven.

Bedankt BOVAG !!!

René Smoors Deventer|20.01.15|18:36

Gewoon goed en eerlijk een bedrijf runnen. Zorgen dat jezelf een goede naam opbouwt én hoog houdt. Daar heb ik geen BOVAG bij nodig.

Wat mij de afgelopen week het meest stoort in de berichtgeving vanuit BOVAG is het negatief neerzetten van de niet bij BOVAG aangesloten meerderheid.

Ik kán met mijn rijschool aan alle door BOVAG gestelde eisen voldoen, maar wil dat niet. In eerste instantie om de kosten, maar inmiddels om de negativiteit die van BOVAG afspat richting collega’s. Jammer.

rijschool twice|20.01.15|22:08

Naar aanleiding van de berichtgeving hier valt me wel op dat de bovag graag op de voorgrond treedt in hun positieve invloed in de branche. Gezien de reacties op meerdere topics hier blijkt echter steeds het tegenovergestelde.
Kwaliteitsverbetering bereik je niet door de feiten die de bovag iedereen voorhoud. Meer luisteren naar je leden, naar de branche, naar anderen die goede ideeën hebben,zetten meer zoden aan de dijk dan iedereen die niet in hun straatje mee praat negatief neer te zetten.

rijschool twice|20.01.15|22:08

Ik heb respect voor al die bovag leden maar ook ex bestuursleden die naar buiten treden om hun verhaal te willen doen. Misschien zou het de bovag sieren om naar hen te luisteren en niet naar hun verdienmodel.

Jan Struik|21.01.15|00:47

BOVAG beweert de helft van de eerste B examens te doen. Zelfs nu er 150 leden zijn opgestapt. Ik ben eens gaan rekenen en daar klopt helemaal niets van. Ik heb gekeken in examenplaats Utrecht. Daar kom ik tot het volgende. In 2014 zijn er in Utrecht 9910 eerste B examens gedaan. Op rijschoolgegevens.nl staat 421 rijscholen. Daarvan zijn er (nu nog voor de 150 opstappers) 61 BOVAG lid. In deze periode Deden deze 61 BOVAG rijscholen (en dan reken ik heel gunstig dus tot 40 examens is 39 enz.)

Jan Struik|21.01.15|00:51

In totaal maximaal 2780 eerste B examens. Dat is 28 %. Van die 2780 examens zijn er 609 gedaan door rijscholen die geen BOVAG lid zouden mogen zijn omdat zij het kringgemiddelde (46-50 %) niet halen. Nogmaals ik heb bij deze berekening voor de BOVAG zeer gunstig gerekend. Of zou Utrecht een uitzondering zijn? Daar geloof ik niets van.

René Smoors Deventer|21.01.15|08:20

In Deventer zo’n 450 van de 1780 examens afgenomen door BOVAG rijscholen. Waarbij 2 van deze 6 rijscholen onder het kringgemiddelde scoren.

Jan Struik|21.01.15|10:11

Dat bedoel ik René. In Deventer is dat dus nu ruim 25%. Zullen Utrecht en Deventer dan uitzonderingen zijn?

rijschool twice|21.01.15|11:24

Apart is het wel dat de een ledenverlies van 150, dat is 15 % en met de herziene rekenmethode 40% ; ), je als belangenvereniging niet aan het denken wordt gezet. Lijkt me dat zo’n verlies niet getuigd van een brede steun voor de ingezette weg. In dit topic lees ik: ‘funproducten’ die mensen bovenop het rijbewijs van rijscholen kunnen afnemen. Nu klopt de eind zin niet meer: Het gaat niet om de aantallen, het gaat om kwaliteit.

Arthur Wijte|21.01.15|14:57

BOVAG staat niet voor kwaliteit en consumentenveiligheid. Koop maar eens een auto die onder de “BOVAG garantie” voorwaarden valt zonder bij te betalen voor een “garantie/aflever pakketje”. Ik hecht net zoveel waarde aan dat “Garantiefonds, het bemiddelingsbureau en de geschillencommissie” verhaal van de BOVAG. Een hoop lucht en mensen die nog steeds kwaad willen dekken de boel mooi af met allerlei voorwaarden. Maar het BOVAG stickertje staat voor kwaliteit hoor…

Rij School|21.01.15|23:27

Voor de aardigheid even in examenlocatie Amsterdam gekeken. Daar zijn in de periode van 1-10-2013 tot en met 30-09-2014 11.779 eerste examens B gedaan.
Volgens de website van de BOVAG zijn er 42 rijscholen in Amsterdam lid van de BOVAG.
Reken mee:
11779 / 2 = 5889,5 eerste examens
5889,5 / 42 BOVAG rijscholen zijn 140,2 examens per rijschool!!

Rij School|21.01.15|23:28

Een kleine steekproef bij rijschoolgegevens onder 15 van de 42 BOVAG rijscholen leert dat er 4 rijscholen 5 of minder examens heeft gedaan, 4 rijscholen onder de 10 examens, 5 rijscholen tot 25 en 2 rijschool tot 40. Als het waar is wat de voorzitter beweerd dan zouden 15 rijscholen +/- 2100 examens voor hun rekening hebben gehad. Tel je het aantal examens echter op dan kom je uit op slechts 239 examens!

Rij School|21.01.15|23:31

Waarom blijft de BOVAG bij name van de voorzitter Frank Hoornenborg beweren dat de 800 leden samen goed zijn voor ongeveer de helft van het aantal B-examens!
Ik roep dan ook iedere rijschool op om in uw eigen examengebied te kijken naar het aantal examens / slagingspercentage en dit op deze site te plaatsen, alleen op die manier komt de waarheid over het aantal examens en slagingspercentages boven water.

Rij School|21.01.15|23:42

Plaats de berichten van de BOVAG op uw site en plaats daarbij uw eigen ervaring, verwijs de ouders van uw leerlingen waar ze zelf uw gegevens eenvoudig kunnen controleren! Ouders kunnen zelf ECHT de verschillen zien en constateren dat de BOVAG afdeling rijscholen niet helemaal eerlijk, objectief en onafhankelijk is!!!
Als 7200 niet aangesloten rijscholen dit doen dan word het wel lastig om vol te houden dat de BOVAG 50% van de B examens heeft en haar leden boven het gemiddelde moeten scoren!

Pieter van Rosse|22.01.15|15:34

Eigenlijk ongelovelijk dat de BOVAG zo’n uitspraak durft te doen.
50 leden van de 800 leden aanwezig bij de ALV.
Dat zijn dus de leden die er geen probleem mee hebben, de andere (afwezige) leden laten hun stem dus niet horen.
Ik ben zelf nog steeds lid van de BOVAG, en eigenlijk alleen maar voor het BGF (garantie Fonds).

Als BOVAG vertegenwoordiger zou ik mij diep schamen dat zo weinig leden genoeg interesse tonen om daadwerkelijk bij een ALV te komen.

Peter Hanemaaijer|22.01.15|19:27

Gisteren mijn Bovag lidmaatschap per 31-12-2015 opgezegd. (kan nog tot 1 oktober) Sowieso was ik niet blij met de nieuwe lidmaatschapseisen en dan met name het review gedeelte en de Bovag sticker op mijn auto. Ik heb mij enorm gestoord aan de negatieve uitlatingen van Bovag over rijscholen die niet bij de Bovag aangesloten zijn. Alsof alleen Bovag aangesloten rijscholen kwaliteit bieden……Bovag heeft zichzelf in de voet geschoten en kweekt op deze wijze alleen maar meer verdeeldheid!

Youran van Ark|22.01.15|20:40

Almere
11 van de 144 Almeerse rijscholen zijn lid.
144 rijscholen nemen ruim genomen 1800 van de 5400 examens in Eemnes af.
11 leden nemen 400 van die 1800 examens af.
Het gemiddelde slagingspercentage van deze rijscholen ligt onder het kringgemiddelde.
Slechts 4 van hen scoren bovengemiddeld.
Liegen in de media is zo gedaan. Deze leugen rectificeren is een stuk lastiger.
Dit is pure laster/smaad. (weet ik inmiddels alles vanaf lol ,hoi pablo)

René Smoors Deventer|22.01.15|23:04

Is er niet ergens een tv-programma te benaderen die al deze loze BOVAG uitspraken van de afgelopen week eens onder loep wil nemen? Want BOVAG blijft bezig met het gros van de rijscholen negatief neerzetten en krijgt daar een groot, gratis media podium voor.

Youran van Ark|23.01.15|09:32

Nou Rene schrijf wat redacties van programma´s aan. Maak een kloppende mail en stuur die gewoon naar al die mailadressen.

Jan Struik|23.01.15|10:54

Heb er nog maar 1 bekeken. Roosendaal. 2433 eerste B examens door 97 rijscholen.. Daarvan zijn er 18 ( 18,55 % ) BOVAG lid. Deze namen 556 eerste examens voor hun rekening wat 23 % is. 162 examens daarvan zijn afgenomen door bovag rijscholen die het kringgemiddelde niet halen. (29%) Zou er 1 examenplaats zijn waar BOVAG wel 50 % haalt ?

Nicole Buijze|23.01.15|22:26

Uit diverse onderzoeken verricht in 2013 naar slagingspercentages,belangenverenigingen en rijscholen zijn interessante feiten naar voren gekomen. Als reactie op dit topic zal ik een aantal bevindingen hier vermelden. Allereerst had de BOVAG toen een behoorlijke ledenstijging van net begonnen rijscholen die niet of nauwelijks examens hadden gereden echter wel het logo mochten dragen.

Nicole Buijze|23.01.15|22:30

De slagingspercentages kwamen toen al niet overeen met het door hen vermelde gemiddelden van hun leden en ook was het leden aantal toen lager dan zij voor deden komen terwijl door de VRB de aantallen wel accuraat weergegeven werden. Daaruit voortvloeiend kwam er ook naar voren dat de stelling van de BOVAG dat zij verantwoordelijk waren voor de afname van de helft van de eerste B examens niet op waarheid berustte.

Nicole Buijze|23.01.15|22:34

Helaas worden alle indianen verhalen door de overheid wel voor waarheid aangenomen en hierdoor blijven zij de adviezen van de bovag als waardevol zien. Vooralsnog heb ik geen reden om te twijfelen aan het aantal leden die nu genoemd worden echter wel aan het belang van vertegenwoordiging bij de overheid op basis van dit aantal.

Jan Struik|24.01.15|00:57

De grote klap voor de BOVAG gaat nog komen. Er waren nog veel meer opzeggingen maar die werden door bovag geweigerd omdat men te laat opzegde. Op internet staan vele klachten hierover. Deze leden hebben dus al wel opgezegd per 1 januari 2016. Daarna zullen de BOVAG rijscholen een marginaal clubje vormen. En zal het percentage heel goede rijscholen buiten de bovag veel groter zijn. Jammer hoor BOVAG.

willy van Summeren|24.01.15|12:58

de ogen gaan eindelijk open

Rij School|24.01.15|13:40

Locatie Alkmaar:
Periode 1-10-2013 t/m 30-9-2014 Totaal 3900 examens. Kringgemiddelde 46-50%
Aantal Bovag rijscholen 20
Aantal examens door Bovag: 1014 (= 26%)
Aantal Bovag rijscholen onder kringgemiddelde 10 (= 50%)
De Bovag wil in de rijscholenkiezer het aantal examens van een rijschool zwaarder meetelt in de weging. In dat geval geldt dat 5 Bovag rijscholen (= 25%)in Alkmaar met tussen de 1 en 9 examens(!)dus een lagere waardering moet krijgen!! Zal dat gebeuren? Vast niet!

Bram Bal|25.01.15|16:23

Ook kan gesteld worden: Minimaal 150 rijscholen steunen nieuwe eisen BOVAG niet. Of 50 aanwezige Bovag rijscholen steunen nieuwe regels. Want heel objectief bekeken (en dat behoort journalistiek te doen) is dat wat er aan de hand is.

Jan Struik|25.01.15|21:22

Doen we er nog 1. Amsterdam. 11.779 eerste B examens door 588 rijscholen. Daarvan zijn er 73 BOVAG lid. (24,6 %) Deze namen samen maximaal 2750 eerste B examens voor hun rekening (24,6 %) 432 van die examens zijn gereden door BOVAG rijscholen die onder het kringgemiddelde zitten ( 16 %). Deze week komen de nieuwe cijfers op rijschoolgegevens. Dan kunnen we de cijfers naast deze cijfers leggen en zullen we zien of er echt een ” kwaliteitslag ” is gemaakt. Ik denk van niet.

Jan Struik|25.01.15|21:24

Correctie: 73 BOVAG leden is 12,5 %

Jan Struik|27.01.15|14:56

Enige tijd geleden kwam de Telegraaf met : BOVAG schrapt 150 rijscholen. De voorzitter stond vooraan om maar te verklaren dat het initiatief daartoe bij BOVAG lag. Nu de nieuwe cijfers er weer zijn tijd om de balans op te maken. En wat blijkt ? BOVAG heeft de verkeerde rijscholen er uitgegooid. Van de 13 geschrapte rijscholen in Amsterdam voldeed er 1 niet aan de slagingspercentages. Alle anderen wel. Van de 60 rijscholen die wel lid bleven voldoen er 18 niet aan deze eisen.

Jan Struik|27.01.15|15:01

De cijfers nu? Er zijn 588 rijscholen in Amsterdam waarvan er 60 BOVAG lid zijn. Dat is 10,2 % Zijn deden 20,63% van alle B examens. 2375 stuks maximaal. Daarvan zijn er 321 afgenomen door BOVAG rijscholen die onder de maat presteren. 13,5 %. Bij de blijvers in Amsterdam zit oa een rijschool met tot 50 eerste examens en een percentage van 26-30 %. En een geroyeerd lid die tot 75 eerste examens had met 61-65 %. Een echte kwaliteitsslag.

Theo Janssen|07.02.15|18:27

wat een onzin van die bovag kletsmajoor om te zeggen dat ze met 800 leden de helft van alle in nederland afgenomen examens voor hun rekening nemen dat betekend dus dat 7200 rijschoolhouders goed zijn voor de overige helft
ben blij dat ik niet bij zo’n vereniging zit waarvan de voorzitter nog niet eens goed kan rekenen van de 200.000 examens deel door 2 100.000 voor bovag
zijn 125 per lid andere 100.000 delen door 7200 zijn nog geen 14 per rijschoolhouder her.ex niet meegeteld

Theo Janssen|07.02.15|18:32

als dan ook nog de helft van hun slaagt de eerste keer zorgt de bovag er dus voor dat zij de meeste gezakte kandidaten hebben ben blij dat ik niet bij zo’n clubje hoor maar zelfstandig werk

Johan Bekenkamp|19.02.15|22:25

Dat de BOVAG nog gelooft wordt door de overheid tot in maart sp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.