PvdA wil sjoemelaars opzoeken en een theoriecursus aanbieden

Eenmalig gebruik, ANP

Kandidaten die met louche trucjes het theorie-examen bij het CBR hebben gehaald, moeten actief worden benaderd en een theoriecursus over de verkeersregels worden aangeboden. Dat stelt PvdA-kamerlid Duco Hoogland in Kamervragen aan minister Schultz van Haegen van I en M. Hij is in de vragen kritisch op de handelwijze van het CBR, omdat er weinig tot niets is gedaan aan de louche theorie-aanbieders terwijl de praktijken bekend waren. 

Voor PvdA hadden SP en VVD ook al Kamervragen gesteld over de trucjestheorie. Alle politieke partijen lijken vooral duidelijkheid te willen over het aantal kandidaten dat op deze manier slaagt, maar tegelijk worden ook mogelijke oplossingen voorgedragen.

Geen enkel nut

Het PvdA-Kamerlid betrekt in de Kamervragen ook de visie van hoogleraar psychometrie Rob Meijer, die stelde dat het theorie-examen eigenlijk geen enkel nut meer heeft. Hoogland wil weten of het CBR eerder heeft aangeklopt bij Schultz om te vragen hoe met deze praktijken omgegaan moet worden. Ook wordt de handelwijze van het CBR onder de loep genomen.

Opvallend is de stelling waarin de kandidaten worden benoemd die al via de trucjestheorie geslaagd zijn voor het examen. Hoogland vraagt of achterhaald kan worden wie deze kandidaten zijn, en stelt voor om deze actief te benaderen om ze een theoriecursus over de verkeersregels aan te bieden.

Opvallend is ook de laatste vraag, waarin Hoogland aanstipt dat de betreffende aanbieders het nieuws als marketing gebruiken richting leerlingen om snel allemaal op trucjescursus te komen. De oproep van AltijdGeslaagd wordt hierbij aangehaald in de Kamervraag.

Dit zijn alle Kamervragen van Duco Hoogland (PvdA) aan minister Schultz van Haegen:

 1. Kent u de recente berichtgeving van RTL Nieuws over het theoriecertificaat van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)?1
 2. Is het waar dat grote groepen cursisten met trucs slagen voor het theorieexamen? Zo ja, deelt u de mening dat dit onwenselijk is? Zo nee, wat is er wel waar van de berichtgeving?
 3. Deelt u de mening dat de rijscholen die deze turbocursussen aanbieden momenteel (potentieel) bijdragen aan verkeersongevallen en -slachtoffers? Zo ja, welke (juridische) middelen staan ter beschikking om de hiervoor verantwoordelijkheden aan te pakken?
 4. Deelt u de mening van hoogleraar psychometrie Rob Meijer (Rijksuniversiteit Groningen) dat het theorie-examen eigenlijk geen enkel nut meer heeft? Zo ja, welke maatregelen neemt u? Zo nee, waarom niet?
 5. Heeft het CBR eerder bij u aangeklopt met de vraag hoe om te gaan met deze praktijken? Is verzocht om nieuwe (wettelijke) mogelijkheden om deze praktijken aan te pakken? Hoe heeft u hierop gereageerd?
 6. Hoe verhouden de uitspraken van het CBR over de theorie-examens van 28 januari 2016 («Wij zijn op de hoogte van deze methodes») zich tot de uitspraken van het CBR van 8 januari 2016 («Het is geen stof die je er even in een uurtje instampt»)?2
 7. Is er een relatie tussen de lagere slagingspercentages in het derde kwartaal van 20153 en de reactie van CBR op de praktijken van turbocursussen? Ofwel: zijn het vooral cursisten die een turbocursus hebben gevolgd die moeilijker slagen voor hun theorie-examen?
 8. Is het waar dat het CBR al tijden op de hoogte is van de praktijken, het risico ervan als «hoog» kwalificeert, maar er tegelijk (bijna) niets aan doet? Hoe beoordeelt u deze handelwijze?
 9. In hoeverre is de nieuwe wijze van vragen afnemen (die het CBR in zijn reactie aan RTL Nieuws beschrijft) in uw ogen een afdoende reactie op de trucs die cursisten aanleren via de turbocursussen?
 10. Welke middelen heeft u of het CBR om de rijscholen die deze cursussen aanbieden aan te pakken? Zijn deze door het CBR ingezet? Zo ja, tot welke resultaten heeft dit geleid? Indien het CBR geen middelen heeft, bent u bereid deze middelen (al dan niet via wet- en regelgeving) te creëren?
 11. Zijn er mogelijkheden om het adverteren voor deze turbocursussen te verbieden? Zo ja, bent u bereid deze ook toe te passen? Zo nee, bent u bereid dit mogelijk te maken? Waarom wel/niet?
 12. Waar zijn de cijfers van RTL Nieuws dat cursisten die deel hebben genomen aan een turbocursus meer kans op slagen hebben, op gebaseerd? Kunt u achterhalen welke cursisten hebben deelgenomen aan deze turbocursussen? Bent u bereid deze cursisten actief te benaderen en een theoriecursus over de verkeersregels aan te bieden?
 13. Is de door BOVAG gesuggereerde oplossing dat cursisten bij het praktijkexamen scherper dienen te worden ondervraagd over de kennis van de verkeersregels in uw ogen een goede oplossing? Bent u bereid deze mogelijkheid nader uit te (laten) werken? Zo nee, waarom niet?
 14. Hoe beoordeelt u de suggestie van BOVAG om «alle bestaande vragen en het proces voor het opstellen van nieuwe vragen te laten doorlichten door externe experts»?
 15. Wat vindt u van de oproep van een van de turboverkeersscholen (in reactie op de berichtgeving van RTL Nieuws) waarin zij de berichtgeving gebruiken om nog meer en nieuwe cursisten te werven («Jongens massaal aanmelden voor dat alles gaat veranderen»)? Welke acties kunt u nemen tegen deze verkeersschool?

Lees hier de Kamervragen van SP en van de VVD.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Lars Verpalen

4 reacties op “PvdA wil sjoemelaars opzoeken en een theoriecursus aanbieden”

Anjo Joostens|04.02.16|04:25

Het CBR benoemt het al. “kijk uit welke rijschool je neemt” Waar zit dan volgens deze Kamerlid en de minister dan precies het probleem? Is het dan 1. Het CBR die er alles aan doet om fraude te voorkomen? Of 2. De consument die nergens van af weet en keuzes maakt op wat de markt aanbied. Beste Kamerleden bij beide partijen moeten jullie niet zijn. Niet de schuld in de schoenen schuiven bij het CBR en al helemaal niet bij de consument.

Anjo Joostens|04.02.16|04:26

Beste Kamerleden, het is voor u te laat. De marktwerking van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af en de vrije marktwerking doet de kwaliteit niet ten goede. Het effect is dat de consument de verkeerde (concurrerende)voorlichting krijgt en meent dat de verkeersveiligheid, na de rijopleiding “later wel komt” De theorie wordt onbewust en juist daardoor als ballast van de rijopleiding gezien. Dit draai je binnen de rijschool branche in huidige vorm nooit meer terug.

Peter de Klein|04.02.16|10:10

Het is weer zoals altijd in onze branch Mosterd na de maaltijd, diegene die voor deze vorm van theorie gekozen hebben, hebben totaal geen interesse in de theorie dus je kunt ze best een theoriecursus aanbieden maar daar komt geen hond op af.
Gebruik dat geld maar om onze branch gezonder te maken hebben wij veel meer aan Verkeersschool die wel kwaliteit wil afleveren.

Jack Salendang|04.02.16|11:58

Weer een hersenloos en kansloos idee van de Partij Van De Achterlijken.. Een theoriecursus aanbieden??? Wat is de sanctie wanneer ze er niet aan deelnemen of zakken? Wie gaat dat betalen? En krijgen de kandidaten die wel een reguliere opleiding hebben gedaan of door goede zelfstudie hun theoriecertificaat hebben behaald compensatie bijvoorbeeld hun betaalde examengeld terug????

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.