Kantoor CBR

Slechts één onbevoegde instructeur betrapt sinds controle WRM-pas

Kantoor CBR

Sinds het CBR controleert op de geldigheid van WRM-passen van rijinstructeurs, is het slechts één keer voorgekomen dat een instructeur zijn papieren niet op orde had. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu als antwoord op vragen die VVD-kamerlid Barbara Visser heeft gesteld. Dit cijfer zegt echter weinig over de schaal waarop gefraudeerd wordt met WRM-passen.

Examinatoren van het CBR controleren sinds 1 juli dagelijks de WRM-bevoegdheidspas van rijinstructeurs. Het CBR sluit met iedere rijschool een zogenaamde inschrijfovereenkomst. Volgens deze overeenkomst moeten de bij een rijschool werkzame rijinstructeurs bij contact met het CBR altijd een geldig WRM-bevoegdheidscertificaat kunnen tonen. De controles gebeuren voorafgaand aan het praktijkexamen, in alle examenplaatsen, op basis van steekproeven.

Heeft een instructeur zijn WRM-pas niet bij zich of is deze niet in orde, dan mag hij of zij niet mee bij het praktijkexamen of de toets van de betreffende leerling. “Er is tot nu toe sinds de recente invoering één instructeur/begeleider geweigerd tot het praktijkexamen vanwege het niet hebben van een WRM-bevoegdheidscertificaat”, schrijft de minister.

Controle

Toch zegt dit weinig tot niets over de schaal waarop onbevoegd wordt lesgegeven. Instructeurs zijn namelijk niet verplicht mee te gaan met het rijexamen van de examenkandidaat. “De CBR-controles zijn dan ook geen sluitend middel om onbevoegd lesgeven te kunnen tegengaan, maar moeten gezien worden als een extra check naast de formele handhaving door de politie die in de WRM is aangewezen als de bevoegde handhavingsinstantie”, aldus de minister. Het CBR heeft bovendien aangegeven dat de controles niet altijd zinvol zijn. “Vooral niet in kleinere examenplaatsen waar er veelvuldig contact is tussen dezelfde groep examinatoren en rijinstructeurs.”

De minister is van mening dat de controle op de WRM-pas door de politie afdoende is. “Ik ben van mening dat de formele instrumenten voldoende moeten zijn om instructeurs zonder WRM-bevoegdheidscertificaat te weren.” Eerder meldde de minister al dat ze zich niet herkent in het beeld dat er mogelijk enkele honderden instructeurs zonder geldig WRM-pas rijles geven. “Ook sindsdien hebben mij geen onderbouwde signalen over het op grote schaal onbevoegd lesgeven bereikt”.

Daarnaast verwijst ze naar het wetsvoorstel tot wijziging van de WRM, waarin de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naast de politie een rol krijgt in de handhaving van de WRM. De ILT gaat met name signalen rond het onbevoegd lesgeven verzamelen en analyseren. “Afhankelijk van de ervaringen van de ILT zal ik zo nodig verdere acties ondernemen.”

Reputatie

Wel schrijft de minister dat ze van mening is dat de het onbevoegd lesgeven een negatieve invloed heeft op de reputatie van de rijschoolbranche. ”Daarnaast bestaat het risico dat een onbevoegde instructeur over mindere lesvaardigheden beschikt, waardoor zijn leerlingen slechter rijles krijgen en meer lessen nodig hebben en/of vaker examen moeten doen.”

Kamerlid Barbara Visser wilde ook weten of de fraude met WRM-passen uiteindelijk van invloed zijn op de verkeersveiligheid. De minister stelt dat dit niet direct een gevolg hoeft te zijn. “Voor wat betreft het effect op de verkeersveiligheid is onbevoegd lesgeven vooral zeer onwenselijk tijdens het lesgeven. De verkeersveiligheid na het behalen van rijexamen is niet in het geding; uiteindelijk dient een rijbewijsleerling aan alle examenvereisten van het CBR te voldoen om een rijbewijs te krijgen.”

Keuze rijschool

Wanneer leerlingen willen weten of hun rijschool bevoegd zijn om les te geven, verwijst de minister naar de website van IBKI. “Het bevoegdheidsregister van het IBKI is openbaar en voor iedereen 24/7 via de website van het IBKI te raadplegen. Op diverse websites, waaronder de website rijschoolgegevens.nl van het CBR, wordt leerlingen dan ook aangeraden om dit te raadplegen.

Onbevoegd lesgeven is in de WRM strafbaar gesteld met een geldboete van maximaal € 8.200,- of een hechtenis van maximaal twee maanden.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

3 reacties op “Slechts één onbevoegde instructeur betrapt sinds controle WRM-pas”

Pamela Solano|25.10.16|14:07

Hoe dan ze controleren hier in Haarlem en omstreken nooit.

Youran van Ark|26.10.16|14:38

“Het bevoegdheidsregister van het IBKI is openbaar en voor iedereen 24/7 via de website van het IBKI te raadplegen. Op diverse websites, waaronder de website rijschoolgegevens.nl van het CBR, wordt leerlingen dan ook aangeraden om dit te raadplegen.”
Hoe dan? Linkje?

Youran van Ark|26.10.16|14:44

Bent u bekend met het feit dat een WRM-pas alleen geldig is in combinatie met een geldig rijbewijs?Heeft u kennis genomen van het feit dat bij een CBR-controle een instructeur kan weigeren zijn rijbewijs te laten zien?Erkent u dat daarmee de controle van het CBR niet sluitend kan zijn,versterkt door het feit dat op de WRM pas geen pasfoto staat?Zo ja, bent u bereid om deze lacune oplossen en kunt u hierbij ingaan op het besluit om voor de nieuwe WRM-pas geen pasfoto meer te eisen?Barbara Visser.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Slechts één onbevoegde instructeur betrapt sinds controle WRM-pas | RijschoolPro
Kantoor CBR

Slechts één onbevoegde instructeur betrapt sinds controle WRM-pas

Sinds het CBR controleert op de geldigheid van WRM-passen van rijinstructeurs, is het slechts één keer voorgekomen dat een instructeur zijn papieren niet op orde had. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu als antwoord op vragen die VVD-kamerlid Barbara Visser heeft gesteld. Dit cijfer zegt echter weinig over de schaal waarop gefraudeerd wordt met WRM-passen.

Examinatoren van het CBR controleren sinds 1 juli dagelijks de WRM-bevoegdheidspas van rijinstructeurs. Het CBR sluit met iedere rijschool een zogenaamde inschrijfovereenkomst. Volgens deze overeenkomst moeten de bij een rijschool werkzame rijinstructeurs bij contact met het CBR altijd een geldig WRM-bevoegdheidscertificaat kunnen tonen. De controles gebeuren voorafgaand aan het praktijkexamen, in alle examenplaatsen, op basis van steekproeven.

Heeft een instructeur zijn WRM-pas niet bij zich of is deze niet in orde, dan mag hij of zij niet mee bij het praktijkexamen of de toets van de betreffende leerling. “Er is tot nu toe sinds de recente invoering één instructeur/begeleider geweigerd tot het praktijkexamen vanwege het niet hebben van een WRM-bevoegdheidscertificaat”, schrijft de minister.

Controle

Toch zegt dit weinig tot niets over de schaal waarop onbevoegd wordt lesgegeven. Instructeurs zijn namelijk niet verplicht mee te gaan met het rijexamen van de examenkandidaat. “De CBR-controles zijn dan ook geen sluitend middel om onbevoegd lesgeven te kunnen tegengaan, maar moeten gezien worden als een extra check naast de formele handhaving door de politie die in de WRM is aangewezen als de bevoegde handhavingsinstantie”, aldus de minister. Het CBR heeft bovendien aangegeven dat de controles niet altijd zinvol zijn. “Vooral niet in kleinere examenplaatsen waar er veelvuldig contact is tussen dezelfde groep examinatoren en rijinstructeurs.”

De minister is van mening dat de controle op de WRM-pas door de politie afdoende is. “Ik ben van mening dat de formele instrumenten voldoende moeten zijn om instructeurs zonder WRM-bevoegdheidscertificaat te weren.” Eerder meldde de minister al dat ze zich niet herkent in het beeld dat er mogelijk enkele honderden instructeurs zonder geldig WRM-pas rijles geven. “Ook sindsdien hebben mij geen onderbouwde signalen over het op grote schaal onbevoegd lesgeven bereikt”.

Daarnaast verwijst ze naar het wetsvoorstel tot wijziging van de WRM, waarin de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naast de politie een rol krijgt in de handhaving van de WRM. De ILT gaat met name signalen rond het onbevoegd lesgeven verzamelen en analyseren. “Afhankelijk van de ervaringen van de ILT zal ik zo nodig verdere acties ondernemen.”

Reputatie

Wel schrijft de minister dat ze van mening is dat de het onbevoegd lesgeven een negatieve invloed heeft op de reputatie van de rijschoolbranche. ”Daarnaast bestaat het risico dat een onbevoegde instructeur over mindere lesvaardigheden beschikt, waardoor zijn leerlingen slechter rijles krijgen en meer lessen nodig hebben en/of vaker examen moeten doen.”

Kamerlid Barbara Visser wilde ook weten of de fraude met WRM-passen uiteindelijk van invloed zijn op de verkeersveiligheid. De minister stelt dat dit niet direct een gevolg hoeft te zijn. “Voor wat betreft het effect op de verkeersveiligheid is onbevoegd lesgeven vooral zeer onwenselijk tijdens het lesgeven. De verkeersveiligheid na het behalen van rijexamen is niet in het geding; uiteindelijk dient een rijbewijsleerling aan alle examenvereisten van het CBR te voldoen om een rijbewijs te krijgen.”

Keuze rijschool

Wanneer leerlingen willen weten of hun rijschool bevoegd zijn om les te geven, verwijst de minister naar de website van IBKI. “Het bevoegdheidsregister van het IBKI is openbaar en voor iedereen 24/7 via de website van het IBKI te raadplegen. Op diverse websites, waaronder de website rijschoolgegevens.nl van het CBR, wordt leerlingen dan ook aangeraden om dit te raadplegen.

Onbevoegd lesgeven is in de WRM strafbaar gesteld met een geldboete van maximaal € 8.200,- of een hechtenis van maximaal twee maanden.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de rijschoolbranche.

Voor slechts € 6,- per maand heeft u toegang tot alle artikelen.

start abonnement

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

3 reacties op “Slechts één onbevoegde instructeur betrapt sinds controle WRM-pas”

Pamela Solano|25.10.16|14:07

Hoe dan ze controleren hier in Haarlem en omstreken nooit.

Youran van Ark|26.10.16|14:38

“Het bevoegdheidsregister van het IBKI is openbaar en voor iedereen 24/7 via de website van het IBKI te raadplegen. Op diverse websites, waaronder de website rijschoolgegevens.nl van het CBR, wordt leerlingen dan ook aangeraden om dit te raadplegen.”
Hoe dan? Linkje?

Youran van Ark|26.10.16|14:44

Bent u bekend met het feit dat een WRM-pas alleen geldig is in combinatie met een geldig rijbewijs?Heeft u kennis genomen van het feit dat bij een CBR-controle een instructeur kan weigeren zijn rijbewijs te laten zien?Erkent u dat daarmee de controle van het CBR niet sluitend kan zijn,versterkt door het feit dat op de WRM pas geen pasfoto staat?Zo ja, bent u bereid om deze lacune oplossen en kunt u hierbij ingaan op het besluit om voor de nieuwe WRM-pas geen pasfoto meer te eisen?Barbara Visser.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.