2todrive, leerling, rijles, lesauto, rijschool

Plan voor portal met onafhankelijk advies voor rijschoolleerling

Er moet een online portal komen met onafhankelijk advies aan leerlingen bij de keuze voor een rijschool. Daarnaast moet het voor consumenten makkelijker worden om te controleren of een rijinstructeur bevoegd is om rijles te geven. Deze voorstellen zijn onlangs besproken tijdens het overleg tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, IBKI, CBR en de brancheverenigingen BOVAG, FAM en VRB. 

Het verbeteren van de voorlichting naar consumenten is een van de doelstellingen van zowel de brancheverenigingen als IBKI, CBR en het ministerie als het gaat om de professionalisering van de rijschoolbranche. Zij werken momenteel aan een aantal concrete plannen. Een pagina met onafhankelijk advies en het toegankelijker maken van de bevoegdheidschecker van IBKI zijn daar voorbeelden van.

Onafhankelijke website

Volgens de betrokken organisaties ontbreekt het momenteel aan onafhankelijke voorlichting richting de leerlingen bij hun keuze voor een rijschool. Peter van Neck, voorzitter van brancheorganisatie VRB, benadrukt dat het niet de bedoeling is een vergelijkingssite op te richten, maar dat het met name gaat om informeren. “Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoeveel rijlessen een leerling gemiddeld nodig heeft. Dat zijn er gemiddeld 40, voor sommige zijn dat er iets minder, anderen hebben meer nodig. Vaak roepen ouders dat zij er vroeger veel minder nodig hadden. Maar de tijden veranderen en het verkeer verandert mee. Dit is echter vaak een eindeloze discussie.”

De betrokken partijen vinden dat hier een taak ligt bij het CBR. “Leerlingen komen dan via een portal van CBR.nl op een pagina terecht met onafhankelijk advies, zodat ze een goede afweging kunnen maken bij de keuze voor hun rijschool. Zo kan bijvoorbeeld duidelijk gemaakt worden dat een aanbieding waarbij een leerling na tien rijlessen zijn examen al kan halen, niet reëel is. Ik weet zeker dat dit initiatief nog de nodige kritiek en commotie op gaat leveren. Er moet heel zorgvuldig naar gekeken worden, maar we zien hierin zeker een toegevoegde waarde.”

Bevoegdheidschecker IBKI

Daarnaast willen de partijen het voor consumenten toegankelijker maken om te controleren of een rijinstructeur zijn papieren nog op orde heeft. Het is nu al mogelijk om op de site van IBKI te controleren of iemand WRM-bevoegd is, maar daarvoor moet de leerling wel de geboortedatum weten van de betreffende rijinstructeur. Pas na het invoeren van de geboortedatum is het IBKI-register toegankelijk.

“Dat maakt het voor velen onmogelijk de informatie op te vragen. Wij hebben er zelf ook last van”, licht Van Neck toe. “Ik wilde laatst nagaan of een van onze leden nog gecertificeerd is. Zelfs als je de geboortedatum weet, is het nog steeds een hele opgave om de informatie te achterhalen.”

Aanpassing van WRM

Het overleg vond plaats in het kader van de wijziging van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) en professionalisering van de rijschoolbranche. Sommige ideeën vanuit de branche kunnen nog worden meegenomen met de nota van wijzigingen voor het wetsontwerp voor de wijzigingen van de WRM. Die nota van wijzigingen wordt momenteel door het ministerie uitgewerkt.

Een van de punten is het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Rijinstructeurs moeten deze straks overleggen bij hun vijfjaarlijkse verlenging van hun lesbevoegdheid. Wie rijinstructeur wil worden moet een VOG laten zien vóór het eerste examen. Ook het terugbrengen van twee naar een praktijkbegeleiding lijkt op korte termijn haalbaar.

Wetswijziging

Voor andere onderwerpen is een wetswijziging nodig, zoals de instroom en opleiding van rijinstructeurs, de inhoud en kwaliteit van de bijscholing en de sancties. De brancheverenigingen laten in een verklaring weten dat ook voor de onderwerpen voor de langere termijn is afgesproken ‘de vaart erin te houden en met elkaar door te werken aan de verdere professionaliteit van de rijschoolbranche’.

Wanneer de WRM wordt behandeld door de Tweede Kamer is nog onduidelijk. Sommigen spreken over 14 juni, maar tot nu toe staat dit onderwerp nog niet op de agenda van het algemeen overleg over wegverkeer en verkeersveiligheid. De actiegroep Rijscholen in Verzet gaat hoe dan ook op 13 juni de petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. Hiermee hopen de betrokken rijschoolhouders de sanctie te kunnen schrappen die op de praktijkbegeleiding staat.

Lees ook:

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

15 reacties op “Plan voor portal met onafhankelijk advies voor rijschoolleerling”

Kees Foks|11.05.17|10:51

Ja weereen nieuwe website erbij.ja daar zit iedereen op te wachten. Dit soort flauwekul initiatieven geeft precies aan dat de zogenaamde branche vertegenwoordigers geen enkel gevoel hebben voor prioriteiten.

Kees Foks|11.05.17|10:55

Wat het cbr bij dit soort overleg überhaupt doet is mij een raadsel. Me dunkt dat ze het druk genoeg hebben om hen eigen zaken te regelen. Pas op het moment dat in heel Nederland de wachttijden niet langer zijn dan 14 dagen.
Is er voor het cbr ruimte om over andere onderwerpen na te denken /mee te praten.

Kenny Willemsen|11.05.17|12:54

tsja daar gaan we weer. Na het dure maar volledig mislukte grapje gaan ze het nogmaals proberen. Kwaliteitsverhoging zit er niet in bij de beste stuurlui maar een nieuwe voorlichtingssite dan weer wel. Heeft lekker veel zin als je op een site kan zien of je instructeur een pas heeft want zegt niks over zijn kwaliteiten. Een vog prima maar denk je leerling dan: oh hij heeft een vog dus lesgeven kan die als de beste? Het zal wel weer een promotie site worden voor de branche verengingen.

Arjan Peters|11.05.17|13:06

Heren brancheorganisaties, IBKI, CBR en instructeursopleiders. Mag ik even lachen? Je weet van de plannen van Joostens af. Snel dan even na doen? HAHA. Het is te laat voor jullie. Rijinstructeurs hebben geen vertrouwen meer in jullie. Bovendien ken je het concept niet. Jaren geleden al verbeteringen beloofd en niet na gekomen. Mijn advies is stop met dit plan. Het is weggegooid geld. Je moet echt meer in je mars hebben om zoiets op te zetten. En anders wens ik jullie veel succes.

Arjan Peters|11.05.17|14:08

Citaat Peter van Neck. Ik weet zeker dat dit initiatief nog de nodige kritiek en commotie op gaat leveren. Er moet heel zorgvuldig naar gekeken worden, maar we zien hierin zeker een toegevoegde waarde.” Als je van te voren al weet dat er kritiek op gaat komen, hoe dom ben je dan om eraan te beginnen. Laat het over aan iemand die er verstand van heeft. Of heb je nog niet voldoende kritiek over je heen gehad. Ga met het VRB bezig houden om voor je leden op te komen. De sanctie bijvoorbeeld.

Peter Garnefski|11.05.17|14:31

daar gaan we weer … verkwistend en volstrekt overbodig. Daarnaast ook nog eens zeer elitair: alsof de gemiddelde consument niet in staat zou zijn zelfstandig goede keuzes te maken. Wanneer gaan die brancheorganisaties eens een keer iets zinnigs doen?

Arjan Peters|11.05.17|15:08

Nog iets… Als je vanaf 2012 als voorzitters van brancheverenigingen moet nadenken om verbeteraars van de branche te moeten bellen/mailen. Dan ben je ongeschikt om voorzitter(s) te zijn. Als voorzitters (in overleg samen) er zelf jarenlang niet uit komen en daarbij het idee hebt dat je het telkens het opnieuw moet proberen, dan ben je de functie voorzitter niet waard. Een goede voorzitter gaat constructief aan het werk (Wikipedia) maar deze voorzitters zijn slechts rijschoolhouders Eerlijk zijn

Youran van Ark|11.05.17|18:20

Anjo? Hoe triest is dit dan. Arjan Peters en Kenny bestaan helemaal niet. je hebt gewoon een franse gozer zijn myspace foto gejat. myspace.com/gplbl. Wat triest zeg. Anonieme jankerds.

Jos Schetters|11.05.17|20:14

Onafhankelijke website voor keuze rijschool? Nee men wil leerlingen een bepaalde richting insturen. Dus zo’n site is per definitie niet onafhankelijk!! CBR moet onafhankelijk zijn, zich verre houden van bemoeienis met rijscholen. Examens afnemen, verder niets. Zijn rijinstructeurs allemaal onbekwaam omdat het slagingspercentage landelijk <50% is? Als een leerling er klaar voor is dan zou toch zeker 85% moeten slagen!! Bij geen enkele opleiding zou men dat accepteren. Wie fluit CBR eens af!!??

Rianne van Huizen|11.05.17|21:51

Flauwekul!!Waar je niet goed van wordt. De “zogenaamde” betweterige personages. Vooral het ibki lekker geld plukken, onder het mom van zogenaamde kwaliteits verbetering. Het slaat totaal nergens op.

Rianne van Huizen|11.05.17|22:38

Verklaring Omtrent Gedrag, dan ook voor de kandidaten zeker. Ik heb zelf meegemaakt dat kandidaten in natura wilden “betalen”. Dus kandidaten die dat niet hebben mogen niet voor het rijbewijs!!

Anjo Joostens|12.05.17|11:58

Hoezo Anjo …. Youran?

Kenny Willemsen|14.05.17|17:30

Juist Jos 50% is normaal bij cbr,al toen mijn vader instructeur was tig jaar geleden en inmiddels al met pensioen. als scholen 85% hebben staat de inspectie op de stoep. De instructeurs doen onwijs hun best om leerling goed het verkeer in te krijgen en toch gaat er dus ergens iets niet goed. Al die bijscholingen zorgen toch ook niet dat de kwaliteit om hoog gaat. Denk ik toch dat het aan de rijinstructie ligt die niet klopt en niet aan de instructeurs.Jouran,ik leef dus ik besta, gekke gerrit :)

Domingos First|16.05.17|07:01

Wat een idioot idee!
Rijschool is een vrij markt.
de leerlingen moeten zelf kiezen bij wie ze willen lessen.
Sterk nog meeste leerlingen kijken waar goedkoop is.
Slagingspercentages zegt ook niets veel over de kwaliteit van een rijschool.
Dus niet doen

Arjan Peters|17.05.17|10:25

Heren brancheorganisaties, IBKI en CBR. We zijn nu een aantal dagen verder dan de plaatsingsdatum van dit artikel. Wel een stuk (zonder onderbouwing) op verkeerspro dumpen. Er worden meningen geplaatst en vervolgens ga je er niet op reageren. Hoe kinderachtig is dit als je zo de overtuiging hebt dat deze website gelanceerd moet worden. En nu de focus niet op mijn opmerking, maar je eigen toko afspiegelen op wat je zegt en doet. Verstand van zaken hebben leid tot meer leden en niet andersom.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.