ongeluk, ambulance

Eerste daling ernstige verkeersgewonden sinds 2006

ongeluk, ambulance

Het aantal ernstige verkeersgewonden in 2012 is met 4,5 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In 2011 vielen 20.100 gewonden in het verkeer, in 2012 liep dat aantal terug tot 19.200. Het is de eerste daling sinds 2006. Dit laat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu weten in een brief aan de Tweede Kamer. “Het is nog te vroeg om te bepalen of dit het begin is van een dalende trend. Dat zal de komende jaren moeten blijken”, aldus de bewindsvrouw. 

Minister Schultz gaf in haar brief aan positief te zijn dat de jarenlange stijging van het aantal ernstige verkeersgewonden is doorbroken. “In 2012 heeft de SWOV de haalbaarheid van de verkeersveiligheidsdoelstelling doorgerekend. Hieruit bleek dat de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 met aanvullende maatregelen binnen bereik ligt. Ik houd daarom vast aan deze ambitieuze doelstelling.”

Doelstelling

De doelstelling van 10.600 ernstige verkeersgewonden in 2020 blijft volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid buiten bereik. Dit vooral door de groei van het fietsgebruik onder 50-plussers. De introductie van de elektrische fiets heeft immers geleid tot een hoger aantal gewonden, zo stelt de minister. Ze zegt verbetering toe te juichen, maar denkt dat de ingrepen om de maatregelen volledig te realiseren niet uitvoerbaar zijn.

“Iedere fietser een fietshelm op laten zetten bijvoorbeeld leidt mogelijk tot minder fietsgebruik en daarmee tot een negatief gezondheidseffect”, aldus minister Schultz. Ook andere verregaande maatregelen zijn in haar ogen niet haalbaar. Ze zegt hieruit te concluderen dat er nu geen aanvullende maatregelen beschikbaar zijn om op de korte termijn de doelstelling te kunnen bereiken. “Ik blijf ambitieus, maar als er in 2015 geen zicht is op het bereik van de doelstelling, wil ik bezien of ik een nieuwe ambitieuze onderbouwde doelstelling kan motiveren.”

Onderregistratie

In Nederland is al jaren sprake van onderregistratie als het om ongevallen gaat. Dit terwijl gegevens nodig zijn om de verkeersveiligheid in kaart te kunnen brengen en aan te pakken. In februari van dit jaar gaf minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de registratie van verkeersdoden- en gewonden eind 2013 op orde te willen hebben.

Op aandringen van onder meer Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zegde de minister toe actie te gaan ondernemen. SWOV analyseert jaarlijks ongevallencijfers, maar stelde dat ongevallenregistratie in de loop der jaren erg verslechterd is. Dat gebrek aan data zou het bijna onmogelijk maken om gedegen onderzoek te doen en het bevorderen van de verkeersveiligheid bemoeilijken.

Toezegging

Volgens minister Schultz zullen die toegezegde maatregelen, die dit jaar zijn doorgevoerd, vanaf volgend jaar terug te zien zijn in de kwaliteit van de ongevallencijfers. Zo heeft politie samen met onder andere het Verbond van Verzekeraars het initiatief genomen om registratie van alle soorten verkeersongevallen door betrokkenen gemakkelijker te maken. Daarvoor worden een website en een app gelanceerd. Die aanvullende mogelijkheden voor ongevallenregistratie moeten het mogelijk maken om meer verkeersongevallen in beeld te brengen.

Ook nagenoeg alle Nederlandse ziekenhuizen zijn dit jaar overgegaan op een nieuw letselschadesysteem om de kwaliteit van de registratie te verbeteren, zo stelt de minister in haar brief. Daarnaast ontving ze geanonimiseerde patiëntenvervoersgegevens van 11 ambulancediensten over de periode 2009 tot en met 2012. “Ik heb SWOV en Rijkswaterstaat gevraagd te onderzoeken of deze informatie de kwaliteit van de gewondencijfers de komende jaren kan verbeteren.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.