Alcoholslot

‘Alcoholslot in vrachtauto moet ook mogelijk worden’

Er is een wetsvoorstel in de maak waardoor ook in vrachtauto’s en bussen een alcoholslot ingebouwd kan worden. Tot op heden is dat alleen bij personenauto’s een optie. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil de mogelijkheden voor het alcoholslotprogramma uitbreiden, omdat beroepschauffeurs bij het opleggen van de maatregel hun vak nu tijdelijk niet uit kunnen oefenen. Dit laat ze in een brief aan de Tweede Kamer weten. 

Een vrachtauto- of buschauffeur die in zijn vrije tijd met te veel drank op achter het stuur wordt betrapt, moet een alcoholslot in zijn auto laten inbouwen. Daarnaast wordt zijn C- en/of D-rijbewijs voor ten minste twee jaar ongeldig verklaard. Beroepschauffeurs, die voor hun inkomen afhankelijk zijn van hun rijbewijs, kunnen hierdoor hun baan kwijtraken en inkomsten missen. Met het wetsvoorstel wil de minister dergelijke gevolgen voorkomen.

Alcoholslot

De minister pleit in haar brief aan de Tweede Kamer voor de startonderbreker voor vrachtauto’s en bussen als onderdeel van het alcoholslotprogramma (ASP). Door de uitbreiding van het bestaande programma, zou de C- of D-chauffeur immers op basis van zijn eigen ervaringen leren dat alcohol en verkeer niet samen gaan. Dit zonder baanverlies.

“De verdere uitwerking van deze oplossing zal plaatsvinden in samenwerking met mijn collega van Veiligheid en Justitie, de uitvoerende partijen OM, CBR, politie en RDW en de branche”, aldus de bewindsvrouw. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in de zomer worden gepresenteerd.

Uitspraak

Enkele maanden geleden bepaalde de Raad van State dat ook vrachtautochauffeurs die buiten werktijd met alcohol op achter het stuur worden betrapt, een ASP opgelegd mogen krijgen. Volgens het hoogste rechtsorgaan van Nederland is die maatregel gepast, omdat juist van de beroepschauffeurs verwacht mag worden dat ze zich verantwoordelijk gedragen in het verkeer.

Drie truckers spanden een zaak aan bij het rechtsorgaan, omdat ze het alcoholslot een te zware straf vonden. Nadat de politie constateerde dat ze onder invloed reden, legde het CBR alcoholslotprogramma’s op en verklaarde de rijbewijzen voor ten minste vierentwintig maanden ongeldig. Dit terwijl alle drie de chauffeurs voor hun inkomen afhankelijk zijn van hun rijbewijs C.

Rijbewijs

Een alcoholslotprogramma wordt sinds december 2011 opgelegd aan bestuurders die worden aangehouden met een promillage tussen de 1,3 en 1,8. Het programma duurt minimaal twee jaar en de deelnemers krijgen in die periode rijbewijs B met code 103 ‘rijden met een alcoholslot’. Andere rijbewijscategorieën zijn tijdens het alcoholslotprogramma niet geldig. Wie weigert deel te nemen, raakt zijn rijbewijs kwijt.

Omdat het programma vrij recent werd ingevoerd, is het volgens minister Schultz nog te vroeg om conclusies over de effecten op het het gedrag van deelnemers en de verkeersveiligheid te kunnen trekken.

LEMA

De minister refereert in haar brief ook aan een tussentijds rapport over de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA). De LEMA is bedoeld voor beginnende bestuurders bij wie een alcoholgehalte van tussen de 0,5 en 0,8 promille geconstateerd is. Voor de ervaren bestuurders geldt tussen de 0,8 en 1,0 promille. Het is een cursus van twee dagdelen over de risico’s van alcoholgebruik in het verkeer.

“Onder de LEMA-deelnemers is sprake van minder recidive dan in de vergelijkingsgroep”, aldus de minister. Ook naar de effecten van het alcoholslotprogramma wordt de komende jaren verder onderzoek gedaan. Er wordt onder andere gekeken naar het percentage deelnemers dat na het programma opnieuw de fout in gaat, aldus de minister in haar brief. Het eindrapport wordt in 2022 verwacht.

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.