KNMV, KGI, Gediplomeerd Motor-rijinstructeur, opleiding

SWOV: Motorrijder rijdt veiliger na eendaagse cursus KNMV

Motorrijders rijden veiliger na de cursus ‘VRO Risico’ van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). Zowel op de korte termijn als op de lange termijn heeft het eendaagse programma een positief effect op zowel het rijgedrag als de gevaarherkenning van motorrijders. Dat blijkt uit een tweejarige evaluatie die Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid uitvoerde. Het is de eerste keer dat wetenschappelijk onderzoek een positief gedragseffect van een voortgezette rijopleiding aantoont.

De VRO Risico is zowel een theoretische als praktische training. Doel van de training is niet de motorrijder het gevoel te geven veiliger te kunnen rijden, maar zich juist meer bewust te zijn van de risico’s in het verkeer, zo wordt gesteld. Motorrijders leren risico’s te herkennen en het rijgedrag daarop aan te passen. Diegenen die de training VRO Risico volgden, kregen voor ‘veilig rijden’ in de nametingen van het onderzoek bijna een rapportpunt hoger voor ‘veilig rijden’ dan de controlegroep, zo blijkt.

Evaluatie

De evaluatiestudie werd gedaan in de periode 2012 – 2014 en bestond uit een voormeting en twee nametingen met zowel een trainingsgroep en een controlegroep. Deelenemers vulden op verschillende meetmomenten vragenlijsten in en deden gevaarherkenningstests. Hun rijgedrag werd daarnaast tijdens een 20 minuten durende rit op de openbare weg door een KNMV-instructeur beoordeeld. De instructeurs wisten niet of de deelnemer al dan niet de training gevolgd had. Ook zijn alle onderzoeksritten gefilmd en beoordeeld door externe deskundigen, motordocenten van de Politieacademie en A-examinatoren van het CBR.

Ook het herkennen en analyseren van potentieel gevaar werd door getrainde deelnemers van het onderzoek beter gedaan dan door de motorrijders in de controlegroep, zo blijkt. Het gaat dan overigens voornamelijk om het effect op de korte termijn.

Training

Een belangrijke valkuil voor voortgezette rijopleidingen is dat deelnemers na een training het gevoel krijgen dat ze beter zijn gaan rijden dan in werkelijkheid het geval is, zo stelt de stichting voor wetenschappelijk onderzoek in haar rapport. “Hierdoor zouden deelnemers na een training meer risico’s kunnen gaan nemen.”

Alle deelnemers aan het onderzoek zijn bij de korte- en langetermijnmeting positiever over hun eigen rijvaardigheid dan bij de voormeting, zo blijkt. “Er is echter geen verschil tussen getrainde deelnemers en de controlegroep. Het volgen van de VRO Risico lijkt dus niet tot zelfoverschatting te leiden.”

Risico

“Deze evaluatie laat zien dat het volgen van de VRO Risico een positief effect heeft op de veiligheid van het rijgedrag, zowel op de korte als de lange termijn, zo concludeert de SWOV. Daarnaast is ook het effect op de gevaarherkenning van motorrijders op de korte termijn bewezen.

“Hiermee is overigens niet bewezen dat elke voortgezette rijopleiding een positief effect zal sorteren”, zo verduidelijkt de onderzoeksstichting in haar rapport. “De kwaliteit en het enthousiasme van instructeurs spelen daarin een belangrijke rol. Om die reden lijkt het vooralsnog niet realistisch om de VRO Risico op grote schaal in te voeren en dezelfde positieve effecten te realiseren”, zo wordt geconcludeerd.

Motorrijders 

Voor een motorrijder is de kans om bij een verkeersongeval te overlijden per afgelegde kilometer ongeveer twintig keer zo groot als voor inzittenden van een personenauto. Het verschil in risico om ernstig gewond te raken is nog groter. De relatieve kwetsbaarheid van die groep weggebruikers, was voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu reden om  een actieplan op te stellen om de verkeersveiligheid van motorrijders te verbeteren.

Een van de maatregelen uit dat actieplan was het ontwikkelen van een voortgezette rijopleiding, gericht op het trainen van hogereordevaardigheden, zoals het herkennen en analyseren van risico’s in het verkeer en daarop anticiperen. Omdat de al bestaande training van de KNMV alle gestelde voorwaarden voldeed, werd besloten tot evaluatie van de VRO Risico.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

SWOV: Motorrijder rijdt veiliger na eendaagse cursus KNMV | RijschoolPro
KNMV, KGI, Gediplomeerd Motor-rijinstructeur, opleiding

SWOV: Motorrijder rijdt veiliger na eendaagse cursus KNMV

Motorrijders rijden veiliger na de cursus ‘VRO Risico’ van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). Zowel op de korte termijn als op de lange termijn heeft het eendaagse programma een positief effect op zowel het rijgedrag als de gevaarherkenning van motorrijders. Dat blijkt uit een tweejarige evaluatie die Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid uitvoerde. Het is de eerste keer dat wetenschappelijk onderzoek een positief gedragseffect van een voortgezette rijopleiding aantoont.

De VRO Risico is zowel een theoretische als praktische training. Doel van de training is niet de motorrijder het gevoel te geven veiliger te kunnen rijden, maar zich juist meer bewust te zijn van de risico’s in het verkeer, zo wordt gesteld. Motorrijders leren risico’s te herkennen en het rijgedrag daarop aan te passen. Diegenen die de training VRO Risico volgden, kregen voor ‘veilig rijden’ in de nametingen van het onderzoek bijna een rapportpunt hoger voor ‘veilig rijden’ dan de controlegroep, zo blijkt.

Evaluatie

De evaluatiestudie werd gedaan in de periode 2012 – 2014 en bestond uit een voormeting en twee nametingen met zowel een trainingsgroep en een controlegroep. Deelenemers vulden op verschillende meetmomenten vragenlijsten in en deden gevaarherkenningstests. Hun rijgedrag werd daarnaast tijdens een 20 minuten durende rit op de openbare weg door een KNMV-instructeur beoordeeld. De instructeurs wisten niet of de deelnemer al dan niet de training gevolgd had. Ook zijn alle onderzoeksritten gefilmd en beoordeeld door externe deskundigen, motordocenten van de Politieacademie en A-examinatoren van het CBR.

Ook het herkennen en analyseren van potentieel gevaar werd door getrainde deelnemers van het onderzoek beter gedaan dan door de motorrijders in de controlegroep, zo blijkt. Het gaat dan overigens voornamelijk om het effect op de korte termijn.

Training

Een belangrijke valkuil voor voortgezette rijopleidingen is dat deelnemers na een training het gevoel krijgen dat ze beter zijn gaan rijden dan in werkelijkheid het geval is, zo stelt de stichting voor wetenschappelijk onderzoek in haar rapport. “Hierdoor zouden deelnemers na een training meer risico’s kunnen gaan nemen.”

Alle deelnemers aan het onderzoek zijn bij de korte- en langetermijnmeting positiever over hun eigen rijvaardigheid dan bij de voormeting, zo blijkt. “Er is echter geen verschil tussen getrainde deelnemers en de controlegroep. Het volgen van de VRO Risico lijkt dus niet tot zelfoverschatting te leiden.”

Risico

“Deze evaluatie laat zien dat het volgen van de VRO Risico een positief effect heeft op de veiligheid van het rijgedrag, zowel op de korte als de lange termijn, zo concludeert de SWOV. Daarnaast is ook het effect op de gevaarherkenning van motorrijders op de korte termijn bewezen.

“Hiermee is overigens niet bewezen dat elke voortgezette rijopleiding een positief effect zal sorteren”, zo verduidelijkt de onderzoeksstichting in haar rapport. “De kwaliteit en het enthousiasme van instructeurs spelen daarin een belangrijke rol. Om die reden lijkt het vooralsnog niet realistisch om de VRO Risico op grote schaal in te voeren en dezelfde positieve effecten te realiseren”, zo wordt geconcludeerd.

Motorrijders 

Voor een motorrijder is de kans om bij een verkeersongeval te overlijden per afgelegde kilometer ongeveer twintig keer zo groot als voor inzittenden van een personenauto. Het verschil in risico om ernstig gewond te raken is nog groter. De relatieve kwetsbaarheid van die groep weggebruikers, was voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu reden om  een actieplan op te stellen om de verkeersveiligheid van motorrijders te verbeteren.

Een van de maatregelen uit dat actieplan was het ontwikkelen van een voortgezette rijopleiding, gericht op het trainen van hogereordevaardigheden, zoals het herkennen en analyseren van risico’s in het verkeer en daarop anticiperen. Omdat de al bestaande training van de KNMV alle gestelde voorwaarden voldeed, werd besloten tot evaluatie van de VRO Risico.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.