Nog veel twijfel bij Kamerleden over wetsvoorstel nieuwe WRM

De  voorgestelde wijziging van de WRM (Wet rijonderricht motorrijtuigen) roept nog heel veel twijfels en kritische vragen op bij de Tweede Kamerleden, onder wie ook de coalitiepartijen. Dat wordt duidelijk uit het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu. De commissie heeft zich verdiept in het wetsvoorstel voor de nieuwe WRM als voorbereiding op de behandeling in de Tweede Kamer.

Meer dan honderd vragen heeft de commissie nog aan de regering. De meeste vragen komen van VVD en SP, maar ook PvdA, D66, ChristenUnie en CDA willen nog op een groot aantal punten opheldering. Ook vragen ze om meer cijfers, onder meer om duidelijkheid te krijgen over de 1 procent rijinstructeurs  die volgens de minister de bevoegdheid kwijtraakt na praktische bijscholing te hebben gevolgd. In 2009 is de WRM ook al een keer aangepast. De evaluatie van de aangepaste wet door onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV in 2013 is goed voor verreweg de meeste vragen.

Kwaliteit

Verschillende fracties hebben hun twijfels of het bijscholingstraject wel bijdraagt aan een betere kwaliteit van de rijopleiding. Ze verwijzen daarbij ook naar de kritiek uit de branche zelf over “het verplichte toneelstuk”, zoals sommige rijschoolhouders bijscholing en examen noemen. Ook vinden de commissieleden het onduidelijk op welke manier het herintrederstraject praktijkgerichter gaat worden, zoals de opzet is van de nieuwe wet. Ook willen ze meer uitleg over de termijn die de rijinstructeur krijgt om vervanging te regelen als hij niet slaagt voor de praktijkbegeleiding. Die termijn gaat in de nieuwe wet van zeven dagen naar acht weken gaat om een herintrederstraject te kunnen volgen.

De SP trekt zelfs de hele evaluatie in twijfel omdat die is uitgevoerd door hetzelfde bureau dat ook betrokken was bij de eerdere wijzingen van de wet in 2009. “Is er geen sprake van een slager die zijn eigen vlees keurt?”, zo vraagt de SP-fractie zich af.

Sanctie

Een van de aangekondigde wijzigingen in de wet is dat een rijinstructeur ruimere mogelijkheden krijgt om aan de eis van de praktijkbegeleiding te voldoen: nog maar één in plaats van twee voldoende praktijkbegeleidingen om de bevoegdheid te behouden. Voor veel fracties is die aanpassing niet afdoende.  De PvdA vreest dat verminderen van het aantal praktijkbegeleidingen juist kan leiden tot meer instructeurs die hun bevoegdheid kwijtraken.

SP en ChristenUnie vinden de sanctie dat een instructeur zijn bevoegdheid kan kwijtraken veel te zwaar. Die laatste partij trekt de vergelijking met andere beroepsgroepen. “Vaak gelden wel zware bijscholingsverplichtingen, maar zijn sancties (bijvoorbeeld voor beroepen als huisarts en advocaat) alleen gekoppeld aan het niet volgen van deze bijscholing of aan nalatig optreden”, aldus de ChristenUnie.  Slechte rijscholen verdwijnen vanzelf wel door de marktwerking, meent de fractie. “Leerlingen willen immer niet lessen bij een rijinstructeur of rijschool waarvan verhalen over negatieve ervaringen rondgaan.” Vorige maand pleitten SP en CDA in een gezamenlijke motie onder meer voor om het verliezen van de lesbevoegdheid te schrappen.  Die motie haalde het niet in de Tweede Kamer.

Petitie

De ChristenUnie vraagt de regering ook om te reageren op het compromis uit de petitie ‘Stop de sanctie op het WRM protocol’ die rijschoolhouder Bert de Weerd namens een groep collega’s eind vorig jaar in Den Haag aanbood aan de Kamercommissie. Minister Schultz van Haegen legde de petitie destijds naast zich neer.

Het toezicht op naleving van de WRM is ook een onderwerp waar de Kamercommissie meer toelichting op wil hebben.  In de nieuwe wet wordt naast de politie ook de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) ingezet om strenger te kunnen controleren op naleving.  Voor veel fracties is onduidelijk hoe de taken straks verdeeld worden tussen politie en ILT en ze vragen zich af wat het nut is van dit nieuwe stelsel. D66 voorziet problemen bij de toepassing. “Is het bijvoorbeeld mogelijk dat zowel een bestuurlijke als strafrechtelijke sanctie wordt opgelegd?”

Het is nog niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel door de volledige Tweede Kamer behandeld wordt.

Yvonne Ton

Lees ook:

Auteur: Yvonne Ton

4 reacties op “Nog veel twijfel bij Kamerleden over wetsvoorstel nieuwe WRM”

Gerrit Grevengoed|30.05.15|21:44

Eigenaardig dat het clubje Ministerie / IBKI deskundigen wel het herintrederstraject praktijkgerichter wil maken,
maar het kennelijk niet nodig vindt de praktijkbegeleidingen praktijkgerichter te maken,
Ik vrees dat deze protocollen er voornamelijk op gericht zijn om de controlerende functie van de IBKI praktijkbegeleider te
vereenvoudigen zodat er d.m.v. het plaatsen van vinkjes vanaf de achterbank een “score” kan worden bijgehouden.
Dat het protocol meer op een toneelscript lijkt is bijzaak ?

Kees Foks|20.06.15|20:55

vooral opzienbarend is, dat alleen doctoren en advocaten uit hun ambt gezet kunnen worden bij het niet volgen van bijscholing. ( me dunkt wel een heel andere inkomens klasse) bij alle andere beroepsgroepen alleen bij disfunctioneren . Ik heb Mevr. Barbara Visser Lid Tweede Kamerfractie VVD hierop gewezen. Bij een zwaar bijscholings traject zoals nu voor rijinstructeurs geld, past,en niet zoals nu het inkomen van een thuiszorgmedewerker. maar minimaal een inkomen op onderwijzers niveau

Ro Nanhekhan|25.06.15|11:43

Vooral nu moeten wij een oorverdovend geluid laten horen. Wachten op ANWB, Bovag en andere brancheorganisaties zet geen zoden aan de dijk. Die hebben ons al die tijd in de steek gelaten.Laten we wat organiseren; met z’n allen naar Den – Haag. Wie organiseert wat ???????????????????????????????????????????????

Paul Bierens|17.01.16|14:09

“Twijfels of het bijscholingstraject wel bijdraagt aan een betere kwaliteit van de rijopleiding” een hele goede constatering, zolang ik nog collega’s zie rijden met een slagingspercentage van 20% met een geldige WRM pas vraag ik me idd af of de kwaliteit beter wordt.
Het IBKI adviseert in deze Den Haag en die gooien de eigen glazen niet in.
Kortom dit hele systeem is waardeloos kost geld voor niks, waarom 2x praktijk als de 1e niet meeteld, geldklopperij

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nog veel twijfel bij Kamerleden over wetsvoorstel nieuwe WRM | RijschoolPro

Nog veel twijfel bij Kamerleden over wetsvoorstel nieuwe WRM

De  voorgestelde wijziging van de WRM (Wet rijonderricht motorrijtuigen) roept nog heel veel twijfels en kritische vragen op bij de Tweede Kamerleden, onder wie ook de coalitiepartijen. Dat wordt duidelijk uit het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu. De commissie heeft zich verdiept in het wetsvoorstel voor de nieuwe WRM als voorbereiding op de behandeling in de Tweede Kamer.

Meer dan honderd vragen heeft de commissie nog aan de regering. De meeste vragen komen van VVD en SP, maar ook PvdA, D66, ChristenUnie en CDA willen nog op een groot aantal punten opheldering. Ook vragen ze om meer cijfers, onder meer om duidelijkheid te krijgen over de 1 procent rijinstructeurs  die volgens de minister de bevoegdheid kwijtraakt na praktische bijscholing te hebben gevolgd. In 2009 is de WRM ook al een keer aangepast. De evaluatie van de aangepaste wet door onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV in 2013 is goed voor verreweg de meeste vragen.

Kwaliteit

Verschillende fracties hebben hun twijfels of het bijscholingstraject wel bijdraagt aan een betere kwaliteit van de rijopleiding. Ze verwijzen daarbij ook naar de kritiek uit de branche zelf over “het verplichte toneelstuk”, zoals sommige rijschoolhouders bijscholing en examen noemen. Ook vinden de commissieleden het onduidelijk op welke manier het herintrederstraject praktijkgerichter gaat worden, zoals de opzet is van de nieuwe wet. Ook willen ze meer uitleg over de termijn die de rijinstructeur krijgt om vervanging te regelen als hij niet slaagt voor de praktijkbegeleiding. Die termijn gaat in de nieuwe wet van zeven dagen naar acht weken gaat om een herintrederstraject te kunnen volgen.

De SP trekt zelfs de hele evaluatie in twijfel omdat die is uitgevoerd door hetzelfde bureau dat ook betrokken was bij de eerdere wijzingen van de wet in 2009. “Is er geen sprake van een slager die zijn eigen vlees keurt?”, zo vraagt de SP-fractie zich af.

Sanctie

Een van de aangekondigde wijzigingen in de wet is dat een rijinstructeur ruimere mogelijkheden krijgt om aan de eis van de praktijkbegeleiding te voldoen: nog maar één in plaats van twee voldoende praktijkbegeleidingen om de bevoegdheid te behouden. Voor veel fracties is die aanpassing niet afdoende.  De PvdA vreest dat verminderen van het aantal praktijkbegeleidingen juist kan leiden tot meer instructeurs die hun bevoegdheid kwijtraken.

SP en ChristenUnie vinden de sanctie dat een instructeur zijn bevoegdheid kan kwijtraken veel te zwaar. Die laatste partij trekt de vergelijking met andere beroepsgroepen. “Vaak gelden wel zware bijscholingsverplichtingen, maar zijn sancties (bijvoorbeeld voor beroepen als huisarts en advocaat) alleen gekoppeld aan het niet volgen van deze bijscholing of aan nalatig optreden”, aldus de ChristenUnie.  Slechte rijscholen verdwijnen vanzelf wel door de marktwerking, meent de fractie. “Leerlingen willen immer niet lessen bij een rijinstructeur of rijschool waarvan verhalen over negatieve ervaringen rondgaan.” Vorige maand pleitten SP en CDA in een gezamenlijke motie onder meer voor om het verliezen van de lesbevoegdheid te schrappen.  Die motie haalde het niet in de Tweede Kamer.

Petitie

De ChristenUnie vraagt de regering ook om te reageren op het compromis uit de petitie ‘Stop de sanctie op het WRM protocol’ die rijschoolhouder Bert de Weerd namens een groep collega’s eind vorig jaar in Den Haag aanbood aan de Kamercommissie. Minister Schultz van Haegen legde de petitie destijds naast zich neer.

Het toezicht op naleving van de WRM is ook een onderwerp waar de Kamercommissie meer toelichting op wil hebben.  In de nieuwe wet wordt naast de politie ook de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) ingezet om strenger te kunnen controleren op naleving.  Voor veel fracties is onduidelijk hoe de taken straks verdeeld worden tussen politie en ILT en ze vragen zich af wat het nut is van dit nieuwe stelsel. D66 voorziet problemen bij de toepassing. “Is het bijvoorbeeld mogelijk dat zowel een bestuurlijke als strafrechtelijke sanctie wordt opgelegd?”

Het is nog niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel door de volledige Tweede Kamer behandeld wordt.

Yvonne Ton

Lees ook:

Auteur: Yvonne Ton

4 reacties op “Nog veel twijfel bij Kamerleden over wetsvoorstel nieuwe WRM”

Gerrit Grevengoed|30.05.15|21:44

Eigenaardig dat het clubje Ministerie / IBKI deskundigen wel het herintrederstraject praktijkgerichter wil maken,
maar het kennelijk niet nodig vindt de praktijkbegeleidingen praktijkgerichter te maken,
Ik vrees dat deze protocollen er voornamelijk op gericht zijn om de controlerende functie van de IBKI praktijkbegeleider te
vereenvoudigen zodat er d.m.v. het plaatsen van vinkjes vanaf de achterbank een “score” kan worden bijgehouden.
Dat het protocol meer op een toneelscript lijkt is bijzaak ?

Kees Foks|20.06.15|20:55

vooral opzienbarend is, dat alleen doctoren en advocaten uit hun ambt gezet kunnen worden bij het niet volgen van bijscholing. ( me dunkt wel een heel andere inkomens klasse) bij alle andere beroepsgroepen alleen bij disfunctioneren . Ik heb Mevr. Barbara Visser Lid Tweede Kamerfractie VVD hierop gewezen. Bij een zwaar bijscholings traject zoals nu voor rijinstructeurs geld, past,en niet zoals nu het inkomen van een thuiszorgmedewerker. maar minimaal een inkomen op onderwijzers niveau

Ro Nanhekhan|25.06.15|11:43

Vooral nu moeten wij een oorverdovend geluid laten horen. Wachten op ANWB, Bovag en andere brancheorganisaties zet geen zoden aan de dijk. Die hebben ons al die tijd in de steek gelaten.Laten we wat organiseren; met z’n allen naar Den – Haag. Wie organiseert wat ???????????????????????????????????????????????

Paul Bierens|17.01.16|14:09

“Twijfels of het bijscholingstraject wel bijdraagt aan een betere kwaliteit van de rijopleiding” een hele goede constatering, zolang ik nog collega’s zie rijden met een slagingspercentage van 20% met een geldige WRM pas vraag ik me idd af of de kwaliteit beter wordt.
Het IBKI adviseert in deze Den Haag en die gooien de eigen glazen niet in.
Kortom dit hele systeem is waardeloos kost geld voor niks, waarom 2x praktijk als de 1e niet meeteld, geldklopperij

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.