Terugdringen wachttijden CBR duurt sowieso tot 2020

Het gaat nog wat langer duren voor het CBR de opgelopen wachttijden voor mensen die zich voor een rijbewijs laten keuren weer de baas is. In het ergste geval kan het CBR mensen pas in de zomer van 2021 weer op tijd helpen, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen.

Woensdagavond is er een plenair debat over de aanhoudende problemen bij het CBR. In voorbereiding hierop heeft minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een brief aan de Kamer gestuurd met toelichting op de huidige stand van zaken en over de actie die tot nu toe is genomen om bij het CBR de boel op orde te krijgen. 

Het duurt nu gemiddeld negen weken voor er antwoord komt van het CBR. Dat kan oplopen tot twintig weken. Bij ruim een vijfde van de aanvragen lukt het niet ze binnen vier maanden af te handelen. De afhandeling zou 28 dagen moeten duren. De minister hoopt ervoor te zorgen dat de buitensporige wachttijden volgende zomer verleden tijd zijn. Dat is het gunstigste scenario dat het CBR zelf schetst. In de ‘worst case scenario’ blijven de wachttijden nog te lang tot aan 2021. 

Administratieve verlenging 

Er wordt op meerdere vlakken gewerkt om de wachttijden terug te dringen. Van Nieuwenhuizen hoopt dat de administratieve verlenging voor gezonde 75-plussers soelaas biedt en het CBR helpt sneller de wachttijden terug te dringen. Momenteel neemt juist de spoedprocedure veel tijd in beslag en veel van die spoedgevallen vervallen op het moment dat de verlenging in werking treedt. Van Nieuwenhuizen belooft op aandringen van de Tweede Kamer de regeling zo snel mogelijk te laten ingaan. De systemen worden momenteel getest en zodra er groen licht is gaat de regeling in; eind oktober wordt duidelijk of dat al eerder dan 1 december wordt. 

Naast de verlenging is ook de medische besliscapaciteit bij het CBR een punt van aandacht. Momenteel werken vijfenzeventig keuringsartsen voor het instituut, nog eens veertien artsen zijn gestart of staan op het punt van starten met de opleiding tot medisch adviseur. De wervingsactiviteiten voor keuringsartsen blijven ondertussen lopen. 

Personeelsbestand doorgelicht 

Het personeelsbestand in de top is doorgelicht. Pier Eringa is aangesteld als aanvulling op de raad van toezicht. Oud-direct Petra Delsing is inmiddels vertrokken, de minister geeft aan dat een vervanger voor het einde van het jaar moet zijn benoemd. Verder is binnen de organisatie de ICT-afdeling versterkt en het management van de divisie Rijgeschiktheid vervangen. “Dat leidt allemaal niet tot directe verbeteringen, maar op termijn moet het wel effect hebben”, schrijft de minister. 

Datalek 

In de brief aan de Kamer geeft de bewindsvrouw aan een oplossing voor het datalek rondom de medische gegevens te hebben. De lekken ontstaan bij het handmatig inscannen van medische gegevens, door een menselijke fout kwamen de scans in het dossier van een verkeerde persoon terecht. De oplossing houdt in dat de raadpleegfunctie in het dossier is uitgezet voor ingescande data. 

Lees ook: 

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Terugdringen wachttijden CBR duurt sowieso tot 2020 | RijschoolPro

Terugdringen wachttijden CBR duurt sowieso tot 2020

Het gaat nog wat langer duren voor het CBR de opgelopen wachttijden voor mensen die zich voor een rijbewijs laten keuren weer de baas is. In het ergste geval kan het CBR mensen pas in de zomer van 2021 weer op tijd helpen, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen.

Woensdagavond is er een plenair debat over de aanhoudende problemen bij het CBR. In voorbereiding hierop heeft minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een brief aan de Kamer gestuurd met toelichting op de huidige stand van zaken en over de actie die tot nu toe is genomen om bij het CBR de boel op orde te krijgen. 

Het duurt nu gemiddeld negen weken voor er antwoord komt van het CBR. Dat kan oplopen tot twintig weken. Bij ruim een vijfde van de aanvragen lukt het niet ze binnen vier maanden af te handelen. De afhandeling zou 28 dagen moeten duren. De minister hoopt ervoor te zorgen dat de buitensporige wachttijden volgende zomer verleden tijd zijn. Dat is het gunstigste scenario dat het CBR zelf schetst. In de ‘worst case scenario’ blijven de wachttijden nog te lang tot aan 2021. 

Administratieve verlenging 

Er wordt op meerdere vlakken gewerkt om de wachttijden terug te dringen. Van Nieuwenhuizen hoopt dat de administratieve verlenging voor gezonde 75-plussers soelaas biedt en het CBR helpt sneller de wachttijden terug te dringen. Momenteel neemt juist de spoedprocedure veel tijd in beslag en veel van die spoedgevallen vervallen op het moment dat de verlenging in werking treedt. Van Nieuwenhuizen belooft op aandringen van de Tweede Kamer de regeling zo snel mogelijk te laten ingaan. De systemen worden momenteel getest en zodra er groen licht is gaat de regeling in; eind oktober wordt duidelijk of dat al eerder dan 1 december wordt. 

Naast de verlenging is ook de medische besliscapaciteit bij het CBR een punt van aandacht. Momenteel werken vijfenzeventig keuringsartsen voor het instituut, nog eens veertien artsen zijn gestart of staan op het punt van starten met de opleiding tot medisch adviseur. De wervingsactiviteiten voor keuringsartsen blijven ondertussen lopen. 

Personeelsbestand doorgelicht 

Het personeelsbestand in de top is doorgelicht. Pier Eringa is aangesteld als aanvulling op de raad van toezicht. Oud-direct Petra Delsing is inmiddels vertrokken, de minister geeft aan dat een vervanger voor het einde van het jaar moet zijn benoemd. Verder is binnen de organisatie de ICT-afdeling versterkt en het management van de divisie Rijgeschiktheid vervangen. “Dat leidt allemaal niet tot directe verbeteringen, maar op termijn moet het wel effect hebben”, schrijft de minister. 

Datalek 

In de brief aan de Kamer geeft de bewindsvrouw aan een oplossing voor het datalek rondom de medische gegevens te hebben. De lekken ontstaan bij het handmatig inscannen van medische gegevens, door een menselijke fout kwamen de scans in het dossier van een verkeerde persoon terecht. De oplossing houdt in dat de raadpleegfunctie in het dossier is uitgezet voor ingescande data. 

Lees ook: 

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.